RELACJA Z KONGRESU KSZNOŚiL

W dniach 3 4 grudnia 2015 roku odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ Solidarność. W pierwszym dniu po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczącego Rady Sekretariatu oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu, podjęto uchwały i stanowiska.


Drugi dzień obrad zdominowało spotkanie z zaproszonymi gośćmi: Ministrem Środowiska Janem Szyszko, Podsekretarzem Stanu Andrzejem Szweda-Lewandowskim, Podsekretarzem Stanu Mariuszem Gajdą, Posłami Anną Paluch, Wojciechem Skurkiewiczem, Jerzym A. Gosiewskim, Dyrektorem Generalnym LP Konradem Tomaszewskim oraz Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Przy DGLP Andrzejem Rodziewiczem. W spotkaniu uczestniczyła również Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność.


Minister Środowiska Jan Szyszko przedstawił wiele tematów o zakresie ogólnopaństwowym, m.in.: potrzebie obniżenia wieku emerytalnego w kontekście demograficznym, przygotowywanej zmianie prawa w zakresie wstrzymania niekontrolowanej sprzedaży polskiej ziemi, wykorzystaniu zasobów energetycznych kraju, …. Podziękował też naszym strukturom NSZZ Solidarność za obronę resortów, ziemi i lasów przez 8 lat. Niezwykle ważnym tematem podnoszonym przez gości były płace pracowników Gospodarki Wodnej i Parków Narodowych, które plasują pełnoetatowych pracowników tych branż w grupie żyjących na granicy ubóstwa.


Wszyscy przybyli goście apelowali o wzajemne zrozumienie i odpowiedzialność za obecne i przyszłe pokolenia. Poseł Wojciech Skurkiewicz odniósł się do zaufania, jakim PiS zostało obdarowane przez większość polskiego społeczeństwa. Dlatego zaakceptowany program będzie realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.


Minister Mariusz Gajda w ocenie zastanego stanu Gospodarki Wodnej, potwierdził naszą ocenę wyrażaną wielokrotnie w ostatnich latach, mówiąc, że zastał ruinę, a plany poprzedniej ekipy blokowały rozwój. Zapowiedział też, iż nowelizacja ustawy Prawo Wodne będzie tworzona od podstaw oraz obiecał że zrobi wszystko aby pracownicy otrzymali podwyżki płac.


Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego zaowocowało wieloma wątkami tematycznymi, między innymi: uzupełnieniem personifikacji w LP, uruchomieniem TV multimedialnej LP, usunięciem aktów prawnych blokujących działania w Puszczy Białowieskiej, doprowadzonej do stanu katastrofy ekologicznej, programem rozwoju zakładów usług leśnych, z próbą zastąpienia prawa zamówień publicznych rozporządzeniem Ministra Środowiska w/s przetargów na usługi. Ponadto Dyrektor Generalny LP poinformował o zgłoszeniu do NIK zbadania wydatkowania 1,6 mld zł, odebranych Lasom Państwowym ustawą haraczową oraz o zainicjowaniu wycofania zapisu ustawowego, nakładającego na LP 2 % podatk od sprzedaży drewna. Na zakończenie zapewnił o utrzymaniu wszelkich uzgodnień zawartych ze Związkami Zawodowymi przez poprzedniego DGLP.


W części dyskusyjnej przedstawiono gościom tematykę problemową każdej branży reprezentowanej przez Krajowy Sekretariat ZNOŚiL. Do ich rozwiązywania, została wyrażona dobra wola wszystkich stron.


Link bezpośredni do galerii ze spotkania

https://goo.gl/photos/4VcLz1DzJUwMmghCAXVI MISTRZOSTWA LEŚNIKÓW W TENISIE STOŁOWYM ZAKOŃCZONE

W czasie, kiedy przyroda zapada w zimowy sen, ludzie zajmujący się na co dzień lasem, ujawniają swoje pasje, rywalizując na niwie sportowej. Ta idea, uwidaczniająca wiodący cel ojców turnieju, przez 16 lat doczekała się specyficznej jakości, nie spotykanej powszechnie. Można to zrozumieć w ocenie metaforycznej, biorąc za przykład dobre wino, którego nie ocenisz, jeśli sam nie zasmakujesz.
W dniach 12 14 listopada 2015 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym. W tym roku 84 zawodników gościła RDLP w Gdańsku, a gospodarzem i współorganizatorem było Nadleśnictwo Lębork. Nie obyło się od kilku niespodzianek, z których najatrakcyjniejszą, był udział pań z 8 dyrekcji regionalnych. Kolejnymi niespodziankami było przyjęcie zaproszenia przez zawodników BULiGL o/Brzeg oraz inauguracja udziału reprezentacji RDLP w Krakowie. O zauważalnym rozkwicie popularności tenisa stołowego w branży leśnej świadczą także liczby. W pierwszych mistrzostwach wzięło udział zaledwie 39 zawodników!
Setki godzin spędzonych po pracy przy stołach tenisowych, rozbudziły oczekiwania najlepszych tenisistów stołowych z poszczególnych RDLP, konkurujących w gościnnej Łebie w pięciu kategoriach. W tegorocznych rozgrywkach tytuł mistrzowski wywalczył Roman Skrzekut / N-ctwo Suwałki, RDLP w Białymstoku /, miejsce drugie w grach singlowych zdobył zdetronizowany Andrzej Świerczek / N-ctwo Karnieszewice, RDLP w Szczecinku /, trzecie miejsce na podium zajął Ryszard Kulak / N-ctwo Międzylesie, RDLP we Wrocławiu/.
W grach deblowych doszło do zmiany pary mistrzowskiej. Debel Andrzej Świerczek i Zbigniew Kuszlewicz / N-ctwo Karnieszewice / nie miał sobie równych. Przez całą drogę dojścia do tytułu mistrzowskiego nie przegrali żadnego seta. Tytuł wicemistrzowski zdobyli R. Kulak i Edward Tereszczyn / N-ctwa Międzylesie i Węgliniec/ z RDLP we Wrocławiu. Na trzecim miejscu zakończyli rywalizację Ruda Jakub i Krzysztof Piotr / N-ctwa Przytok i Żagań, RDLP w Zielonej Górze /.
Bezkonkurencyjną była ponownie drużyna RDLP w Szczecinku, w składzie: Natalia Spiczak-Brzezińska, Sebastian Rosołowski, Andrzej Świerczek, Zbigniew Kuszlewicz i Karol Sztobnicki, zdobywając 252 punkty. Miejsce drugie, z 214 dorobkiem punktowym, wywalczyli reprezentanci RDLP w Radomiu, w składzie: Tomasz Sobczyk, Ryszard Kruk, Krzysztof Gola i Zbigniew Ziętek. Brąz z wielkim zadowoleniem przyjęli zawodnicy RDLP w Zielonej Górze, w składzie: Jakub Ruda, Piotr Krzysztof, Arkadiusz Gassem i Artur Chłopek, zdobywając 210 punktów.


W kategorii kadry kierowniczej zdobywcą tytułu mistrzowskiego został Grzegorz Bielecki Nadleśniczy N-ctwa Turawa /RDLP w Katowicach /. Miejsce drugie, po ciężkim boju, zajął ubiegłoroczny mistrz Piotr Niemiec Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica /RDLP w Zielonej Górze/. Miejsce trzecie utrzymał Tomasz Czarnecki - Naczelnik Wydziału Administracji RDLP w Toruniu.
Zainaugurowana w tym roku nowa kategoria kobiet, w której rywalizacja wywoływała wiele pozytywnych emocji, wyłoniła mistrzynię Panią Monikę Idczak / N-ctwo Legnica, RDLP we Wrocławiu/. Wicemistrzowski tytuł uzyskała Anna Makowska / N. Skierniewice, Rdlp w Łodzi /, a miejsce trzecie na podium zajęła Małgorzata Bojanowska / N. Rytel, RDLP w Toruniu /.
Gratulacje oraz gorące słowa podziękowania, składam w imieniu uczestników Dyrekcji RDLP w Gdańsku, z Panem Janem Domienieckim na czele Nadleśniczym N-ctwa Lębork, wraz z pracownikami, za duży wkład organizacyjny i osobiste zaangażowanie w oprawę zawodów. Wyrazy wdzięczności składam również wszystkim sponsorom i przybyłym gościom, za okazaną pomoc i bezinteresowne zaangażowanie.
XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym planowane są na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W tej edycji przewidziane jest włączenie najlepszego zawodnika kadry kierowniczej do punktacji drużynowej.pdf
WALNE ZEBRANIE PRZEWODNICZĄCYCH

W dniach 8-10 października 2015 roku odbyło się pierwsze w historii Walne Zebranie Przewodniczących /WZP/ OZ i MOZ wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność. Było to niemałe wyzwanie dla organizatorów, gdyż do Miętne przyjechało ok. 200 przewodniczących z całego kraju. Pierwszy dzień był zdominowany przedstawieniem bieżącej tematyki i problemów w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Gospodarce Wodnej oraz Geologii i Wiertnictwie. W tym też dniu miał miejsce bardzo interesujący wykład Dyrektora Śląskiego Instytutu Szkoleń p. Leszka Kazimierskiego, który swoje wieloletnie doświadczenia z zakresu sposobu i skuteczności dialogu przedstawił naszym słuchaczom. Kolejny dzień rozpoczęto spotkaniem z Panią Agnieszką Grzegorczyk, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tematyką spotkania były sprawy pracownicze, z przedstawieniem planów DGLP związanych z oceną stanowisk pracowniczych. Dyskusję zdominował temat narastającego mobbingu w Lasach Państwowych, zobrazowany na przykładzie Nadleśnictwa Bytów. Kolejna część spotkania była poświęcona sprawom rozwoju związku, którą poprowadził Dariusz Gojowczyk z Działu Rozwoju Związku. Oprócz znakomicie przygotowanej prezentacji, była możliwość przedstawienia przez słuchaczy tematyki z zakresu doświadczeń autopsyjnych, wniosków i wizji perspektywicznej funkcjonowania struktur branżowych naszego ZZ. W tym temacie dominowało przekonanie o potrzebie umocnienia działań struktur branżowych, których bogaty wachlarz zakresu działalności napotyka na częste uzależnienie pozytywnego efektu od struktur poza branżowych. Wymusza także szereg zbędnych działań administracyjnych. Przewodniczący KSZNOŚiL zaznaczył, iż w niedalekiej przyszłości musi nastąpić reforma w strukturach związku. Porównanie aktualnych pracowników etatowych włącznie z zapleczem techniczno administracyjnym zarządów regionów do stanu zaplecza i środków na działalność, nasuwa wnioski, które nie wszyscy pragną zauważyć!
Ciekawym elementem wypełniającym program WZP był wykład Dziekana Kapelanów Lasów Państwowych Ks. Wiktora Ojrzyńskiego. Poruszył on temat pracownika i pracodawcy w świetle nauk kościoła, uwypuklając wygaszanie człowieczeństwa w stosunkach zależnych oraz coraz częstszego nieprzestrzegania etyki zawodowej przez pracodawców. Zebrane dotychczas materiały źródłowe pozwolą w niedalekiej przyszłości wydanie broszury o etyce zawodowej, w czym KSZNOŚiL zobowiązał się dopomóc.
W ostatnim dniu WZP przedstawiciele firmy brokerskiej MENTOR przedstawili analizę realizacji wdrażania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych i Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pakietem objętych jest już ponad 18 tys. Pracowników, a zakres usług systematycznie ulega ulepszeniom. Obecnie trwają negocjacje z ubezpieczycielami na temat ubezpieczeń na życie. Wstępne ustalenia zwiastują możliwość ubezpieczeń na poziomie europejskim.
Kulminacyjnym punktem programu było kilkugodzinne spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą. Przewodniczący szczegółowo przybliżył dokonania naszego ZZ w ostatnich latach oraz przedstawił bieżące zadania związku. W dyskusji przewodniczący wszystkich szczebli organizacyjnych branż zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, mieli okazję zapoznania przewodniczącego KK z wieloma problemami oraz podjętymi działaniami, szczególnie w tematyce obrony praw pracowniczych.
Podsumowanie:
Pierwsze w historii działalności KSZNOŚiL Walne Zebranie Przewodniczących ukierunkowane głównie na wzmocnienie liderów OZ i MOZ, zostało odebrane przez beneficjentów z uznaniem i wdzięcznością. Bogaty program Walnego Zebrania Przewodniczących o wielowątkowej tematyce, pomimo tak licznej grupy uczestników, uzmysłowiło potrzebę bezpośredniego kontaktu i przekazu, z komentarzem i dyskusją. Była możliwość udzielenia odpowiedzi przez przewodniczących wszystkich szczebli organizacyjnych NSZZ Solidarność. Dało się zauważyć więź pomiędzy szefami struktur. Zniknęło też często słyszane w życiu codziennym porównanie my oni.
Fotki z WZP:
https://photos.google.com/share/AF1QipP2Z-nVjBH-DrZrcwf0xusP9Wtzd8hDCXlfOhfyjLgbx0SY-_xGvZ0agO-5uiT8Sg?key=RzB1Z0VJTUZnXzg3aXNJQ2dNSGJlcHBKaDQ0dmx3SPORY ZBIOROWE W GOSPODARCE WODNEJ

Kampania Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność, związana z podniesieniem płac, trwająca blisko sześć lat, po ostatniej manifestacji we Wrocławiu i Gdańsku, przeszła do fazy sporów zbiorowych. Spory zbiorowe będą wszczęte 30 września 2015 roku, jeśli nie zostaną spełnione podstawowe postulaty. Poszczególne Komisje Zakładowe w RZGW domagają się od bezpośrednich pracodawców :

1. podniesienia płac o 800,00 zł do podstawy wynagrodzenia, dla każdego pracownika od 1 września 2015 roku.

2. wyrównania wynagrodzenia za okres zamrożenia płac od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Grupy społeczne, których determinacja ujrzała światło dzienne w przekazach medialnych, mają obiecane wzrosty wynagrodzeń, przekraczające znacznie zapowiedziane przez Rząd RP 5,5% podniesienie płac w 2016 roku, ale ci, których głos jest marginalizowany, mają się cieszyć jedynie tym że jeszcze mają pracę.

Na tym przykładzie widzimy, jak w naszej demokracji przestrzegane są zapisy konstytucji mówiące o równości wobec prawa. Czy nadal musi być to fikcją, a ofiarami muszą być uczciwi pracownicy?PROTESTY NABIERAJĄ ROZMACHU

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność" w dniu 8 sierpnia 2015 roku, przeprowadziła dwie pikiety w imieniu wszystkich pracowników gospodarki wodnej pod hasłem Oddajcie Nam Nasze Pieniądze. Przyczyną protestu jest zamrożenie wynagrodzeń pracownikom regionalnych zarządów od 8 lat, oraz brak konstruktywnego dialogu z Rządem. Równoległe pikiety miały miejsce w dorzeczu Odry i w dorzeczu Wisły, we Wrocławiu i w Gdańsku. W niecodzienny sposób protest odbył się we Wrocławiu. Pikieta na Wyspie Piaskowej przy ruchliwym szlaku turystycznym Wrocławia. Następnie rejs statkiem po Odrze. Protestujący pracownicy w mundurach i białych czapkach marynarskich nieśli hasła nie lejcie wody, dajcie pieniądze , chcemy pracować nie głodować , gospodarka wodna podwyżek godna. Do Wrocławia przyjechali pracownicy regionalnego zarządu gospodarki wodnej z Krakowa. W Gdańsku protest odbył się pod Dworem Artusa. Protestujący w Gdańska i we Wrocławiu nie szczędzili gorzkich słów rządowi za jego lekceważenie pracowników. Panujący upał pokazuje jak ważną dziedziną gospodarki jest gospodarka wodna. Historia uczy nas, że te cywilizacje, które umiały dobrze gospodarować wodą rozwijały się, te zaś które nie mogły z tym sobie poradzić, upadały! Niestety od 8 lat obecna koalicja nie uczyniła niczego dla poprawy tego stanu rzeczy mówił Przewodniczący Sekcji Arkadiusz Kubiaczyk, dodając Domagamy się dialogu i spełnienia naszych żądań podniesienia płacy o 800 zł do podstawy dla każdego pracownika. W RZGW Wrocław przyświeca motto dbamy o dobro naszych wód tu apeluję o pomoc do Prezesa KZGW autora hasła dbajmy o dobro pracowników gospodarki wodnej.

Relacja fot w linku; http://1drv.ms/1DFNPPJ

A tak pisały o tym media;

http://wroclaw.tvp.pl/21133006/08082015-1830

http://solidarnosc.wroc.pl/branza-dla-rzadu-niewazna/
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/5387664,protest-na-odrze-pracownicy-rzgw-chca-800-zl-podwyzki-zdjecia,id,t.html

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/5399662,pikieta-solidarnosci-pracownicy-gospodarki-wodnej-chca-podwyzek-zdjecia,id,t.html

https://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/27653-mamy-pensje-jak-sprzed-7-lat-pikieta-pracownikow-sektora-gospodarki-wodnej-pod-neptunem.html

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,18522348,oflagowany-statek-100-manifestantow-czyli-protest-na-odrze.html

http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,poplyna-w-rejs-zeby-zaprotestowac-zwiazkowcy-z-rzgw-organizuja-nietypowa-pikiete-na-odrze,wia5-3266-25385.html

http://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-solidarnosci-pracownikow-gospodarki-wodnej/

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddajcie-nam-nasze-pieniadze-pikieta-pracownikow-gospodarki-wodnej/Gości:
28348