WALNE ZEBRANIE PRZEWODNICZĄCYCH

W dniach 8-10 października 2015 roku odbyło się pierwsze w historii Walne Zebranie Przewodniczących /WZP/ OZ i MOZ wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność. Było to niemałe wyzwanie dla organizatorów, gdyż do Miętne przyjechało ok. 200 przewodniczących z całego kraju. Pierwszy dzień był zdominowany przedstawieniem bieżącej tematyki i problemów w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych, Gospodarce Wodnej oraz Geologii i Wiertnictwie. W tym też dniu miał miejsce bardzo interesujący wykład Dyrektora Śląskiego Instytutu Szkoleń p. Leszka Kazimierskiego, który swoje wieloletnie doświadczenia z zakresu sposobu i skuteczności dialogu przedstawił naszym słuchaczom. Kolejny dzień rozpoczęto spotkaniem z Panią Agnieszką Grzegorczyk, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tematyką spotkania były sprawy pracownicze, z przedstawieniem planów DGLP związanych z oceną stanowisk pracowniczych. Dyskusję zdominował temat narastającego mobbingu w Lasach Państwowych, zobrazowany na przykładzie Nadleśnictwa Bytów. Kolejna część spotkania była poświęcona sprawom rozwoju związku, którą poprowadził Dariusz Gojowczyk z Działu Rozwoju Związku. Oprócz znakomicie przygotowanej prezentacji, była możliwość przedstawienia przez słuchaczy tematyki z zakresu doświadczeń autopsyjnych, wniosków i wizji perspektywicznej funkcjonowania struktur branżowych naszego ZZ. W tym temacie dominowało przekonanie o potrzebie umocnienia działań struktur branżowych, których bogaty wachlarz zakresu działalności napotyka na częste uzależnienie pozytywnego efektu od struktur poza branżowych. Wymusza także szereg zbędnych działań administracyjnych. Przewodniczący KSZNOŚiL zaznaczył, iż w niedalekiej przyszłości musi nastąpić reforma w strukturach związku. Porównanie aktualnych pracowników etatowych włącznie z zapleczem techniczno administracyjnym zarządów regionów do stanu zaplecza i środków na działalność, nasuwa wnioski, które nie wszyscy pragną zauważyć!
Ciekawym elementem wypełniającym program WZP był wykład Dziekana Kapelanów Lasów Państwowych Ks. Wiktora Ojrzyńskiego. Poruszył on temat pracownika i pracodawcy w świetle nauk kościoła, uwypuklając wygaszanie człowieczeństwa w stosunkach zależnych oraz coraz częstszego nieprzestrzegania etyki zawodowej przez pracodawców. Zebrane dotychczas materiały źródłowe pozwolą w niedalekiej przyszłości wydanie broszury o etyce zawodowej, w czym KSZNOŚiL zobowiązał się dopomóc.
W ostatnim dniu WZP przedstawiciele firmy brokerskiej MENTOR przedstawili analizę realizacji wdrażania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Lasach Państwowych, Parkach Narodowych i Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pakietem objętych jest już ponad 18 tys. Pracowników, a zakres usług systematycznie ulega ulepszeniom. Obecnie trwają negocjacje z ubezpieczycielami na temat ubezpieczeń na życie. Wstępne ustalenia zwiastują możliwość ubezpieczeń na poziomie europejskim.
Kulminacyjnym punktem programu było kilkugodzinne spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą. Przewodniczący szczegółowo przybliżył dokonania naszego ZZ w ostatnich latach oraz przedstawił bieżące zadania związku. W dyskusji przewodniczący wszystkich szczebli organizacyjnych branż zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, mieli okazję zapoznania przewodniczącego KK z wieloma problemami oraz podjętymi działaniami, szczególnie w tematyce obrony praw pracowniczych.
Podsumowanie:
Pierwsze w historii działalności KSZNOŚiL Walne Zebranie Przewodniczących ukierunkowane głównie na wzmocnienie liderów OZ i MOZ, zostało odebrane przez beneficjentów z uznaniem i wdzięcznością. Bogaty program Walnego Zebrania Przewodniczących o wielowątkowej tematyce, pomimo tak licznej grupy uczestników, uzmysłowiło potrzebę bezpośredniego kontaktu i przekazu, z komentarzem i dyskusją. Była możliwość udzielenia odpowiedzi przez przewodniczących wszystkich szczebli organizacyjnych NSZZ Solidarność. Dało się zauważyć więź pomiędzy szefami struktur. Zniknęło też często słyszane w życiu codziennym porównanie my oni.
Fotki z WZP:
https://photos.google.com/share/AF1QipP2Z-nVjBH-DrZrcwf0xusP9Wtzd8hDCXlfOhfyjLgbx0SY-_xGvZ0agO-5uiT8Sg?key=RzB1Z0VJTUZnXzg3aXNJQ2dNSGJlcHBKaDQ0dmx3SPORY ZBIOROWE W GOSPODARCE WODNEJ

Kampania Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność, związana z podniesieniem płac, trwająca blisko sześć lat, po ostatniej manifestacji we Wrocławiu i Gdańsku, przeszła do fazy sporów zbiorowych. Spory zbiorowe będą wszczęte 30 września 2015 roku, jeśli nie zostaną spełnione podstawowe postulaty. Poszczególne Komisje Zakładowe w RZGW domagają się od bezpośrednich pracodawców :

1. podniesienia płac o 800,00 zł do podstawy wynagrodzenia, dla każdego pracownika od 1 września 2015 roku.

2. wyrównania wynagrodzenia za okres zamrożenia płac od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Grupy społeczne, których determinacja ujrzała światło dzienne w przekazach medialnych, mają obiecane wzrosty wynagrodzeń, przekraczające znacznie zapowiedziane przez Rząd RP 5,5% podniesienie płac w 2016 roku, ale ci, których głos jest marginalizowany, mają się cieszyć jedynie tym że jeszcze mają pracę.

Na tym przykładzie widzimy, jak w naszej demokracji przestrzegane są zapisy konstytucji mówiące o równości wobec prawa. Czy nadal musi być to fikcją, a ofiarami muszą być uczciwi pracownicy?PROTESTY NABIERAJĄ ROZMACHU

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność" w dniu 8 sierpnia 2015 roku, przeprowadziła dwie pikiety w imieniu wszystkich pracowników gospodarki wodnej pod hasłem Oddajcie Nam Nasze Pieniądze. Przyczyną protestu jest zamrożenie wynagrodzeń pracownikom regionalnych zarządów od 8 lat, oraz brak konstruktywnego dialogu z Rządem. Równoległe pikiety miały miejsce w dorzeczu Odry i w dorzeczu Wisły, we Wrocławiu i w Gdańsku. W niecodzienny sposób protest odbył się we Wrocławiu. Pikieta na Wyspie Piaskowej przy ruchliwym szlaku turystycznym Wrocławia. Następnie rejs statkiem po Odrze. Protestujący pracownicy w mundurach i białych czapkach marynarskich nieśli hasła nie lejcie wody, dajcie pieniądze , chcemy pracować nie głodować , gospodarka wodna podwyżek godna. Do Wrocławia przyjechali pracownicy regionalnego zarządu gospodarki wodnej z Krakowa. W Gdańsku protest odbył się pod Dworem Artusa. Protestujący w Gdańska i we Wrocławiu nie szczędzili gorzkich słów rządowi za jego lekceważenie pracowników. Panujący upał pokazuje jak ważną dziedziną gospodarki jest gospodarka wodna. Historia uczy nas, że te cywilizacje, które umiały dobrze gospodarować wodą rozwijały się, te zaś które nie mogły z tym sobie poradzić, upadały! Niestety od 8 lat obecna koalicja nie uczyniła niczego dla poprawy tego stanu rzeczy mówił Przewodniczący Sekcji Arkadiusz Kubiaczyk, dodając Domagamy się dialogu i spełnienia naszych żądań podniesienia płacy o 800 zł do podstawy dla każdego pracownika. W RZGW Wrocław przyświeca motto dbamy o dobro naszych wód tu apeluję o pomoc do Prezesa KZGW autora hasła dbajmy o dobro pracowników gospodarki wodnej.

Relacja fot w linku; http://1drv.ms/1DFNPPJ

A tak pisały o tym media;

http://wroclaw.tvp.pl/21133006/08082015-1830

http://solidarnosc.wroc.pl/branza-dla-rzadu-niewazna/
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/5387664,protest-na-odrze-pracownicy-rzgw-chca-800-zl-podwyzki-zdjecia,id,t.html

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/5399662,pikieta-solidarnosci-pracownicy-gospodarki-wodnej-chca-podwyzek-zdjecia,id,t.html

https://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/27653-mamy-pensje-jak-sprzed-7-lat-pikieta-pracownikow-sektora-gospodarki-wodnej-pod-neptunem.html

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,18522348,oflagowany-statek-100-manifestantow-czyli-protest-na-odrze.html

http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,poplyna-w-rejs-zeby-zaprotestowac-zwiazkowcy-z-rzgw-organizuja-nietypowa-pikiete-na-odrze,wia5-3266-25385.html

http://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-solidarnosci-pracownikow-gospodarki-wodnej/

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddajcie-nam-nasze-pieniadze-pikieta-pracownikow-gospodarki-wodnej/KOLEJNE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA I ........

W dniu 27 lipca 2015 roku , na zaproszenie Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Doroty Niedziela, przybyli do Warszawy członkowie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność. W ciepłej atmosferze rozmawiano o odmrożeniu płac. Scenariusz całego spotkania był bardzo podobny do wcześniej publikowanego spotkania z parkowcami, czyli bez żadnych ustaleń. Determinacja połączona z katastrofalną sytuacją materialną pracowników i branż w których są zatrudnieni, wymusiła na Krajowych Sekcjach nasilenie akcji protestacyjnych, które już 8 sierpnia będą miały miejsce w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Zrozumiały dramatyzm przedstawiony został w liście do Premier Ewy Kopacz, w którym Krajowy Sekretariat ZNOŚiL domaga się urzeczywistnienia jej hasła, widniejącego na bilbordach w całym kraju - SŁUCHAM, ROZUMIEM, POMAGAM-pdf
MINISTER ŚRODOWISKA JESZCZE ROZMAWIA !

Fiaskiem zakończyło się spotkanie central związków zawodowych zrzeszających pracowników parków narodowych, które z inicjatywy Ministra Środowiska odbyło się 2 czerwca 2015 roku. Okazało się, iż MŚ może jedynie porozmawiać z protestującymi, bez możliwości podejmowania decyzji. Po opuszczeniu gmachu ministerstwa, można było usłyszeć jedynie słowa żalu w kontekście straconego czasu. Kolejny raz potwierdziły się słowa wypowiedziane przez byłego już sekretarza stanu - "Pier......... o niczym, ......niech spier......". Dramatyczną sytuację materialną pracowników przedstawia również Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność" w kolejnym piśmie do Ministra Środowiska / w załączeniu /. Dla przykładu: pracownik RZGW w Gdańsku otrzymuje przeciętnie miesięczną wypłatę 2004,- zł na utrzymanie rodziny, to mniej więcej tyle, ile kosztuje jeden obiad w znanej restauracji.

Brak reakcji ministra będzie skutkował zaostrzeniem protestu w parkach narodowych w sezonie wakacyjnym, wobec czego prosimy o wyrozumiałość turystów.pdf
Gości:
24949