PROTESTY NABIERAJĄ ROZMACHU

Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność" w dniu 8 sierpnia 2015 roku, przeprowadziła dwie pikiety w imieniu wszystkich pracowników gospodarki wodnej pod hasłem Oddajcie Nam Nasze Pieniądze. Przyczyną protestu jest zamrożenie wynagrodzeń pracownikom regionalnych zarządów od 8 lat, oraz brak konstruktywnego dialogu z Rządem. Równoległe pikiety miały miejsce w dorzeczu Odry i w dorzeczu Wisły, we Wrocławiu i w Gdańsku. W niecodzienny sposób protest odbył się we Wrocławiu. Pikieta na Wyspie Piaskowej przy ruchliwym szlaku turystycznym Wrocławia. Następnie rejs statkiem po Odrze. Protestujący pracownicy w mundurach i białych czapkach marynarskich nieśli hasła nie lejcie wody, dajcie pieniądze , chcemy pracować nie głodować , gospodarka wodna podwyżek godna. Do Wrocławia przyjechali pracownicy regionalnego zarządu gospodarki wodnej z Krakowa. W Gdańsku protest odbył się pod Dworem Artusa. Protestujący w Gdańska i we Wrocławiu nie szczędzili gorzkich słów rządowi za jego lekceważenie pracowników. Panujący upał pokazuje jak ważną dziedziną gospodarki jest gospodarka wodna. Historia uczy nas, że te cywilizacje, które umiały dobrze gospodarować wodą rozwijały się, te zaś które nie mogły z tym sobie poradzić, upadały! Niestety od 8 lat obecna koalicja nie uczyniła niczego dla poprawy tego stanu rzeczy mówił Przewodniczący Sekcji Arkadiusz Kubiaczyk, dodając Domagamy się dialogu i spełnienia naszych żądań podniesienia płacy o 800 zł do podstawy dla każdego pracownika. W RZGW Wrocław przyświeca motto dbamy o dobro naszych wód tu apeluję o pomoc do Prezesa KZGW autora hasła dbajmy o dobro pracowników gospodarki wodnej.

Relacja fot w linku; http://1drv.ms/1DFNPPJ

A tak pisały o tym media;

http://wroclaw.tvp.pl/21133006/08082015-1830

http://solidarnosc.wroc.pl/branza-dla-rzadu-niewazna/
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/5387664,protest-na-odrze-pracownicy-rzgw-chca-800-zl-podwyzki-zdjecia,id,t.html

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/5399662,pikieta-solidarnosci-pracownicy-gospodarki-wodnej-chca-podwyzek-zdjecia,id,t.html

https://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/27653-mamy-pensje-jak-sprzed-7-lat-pikieta-pracownikow-sektora-gospodarki-wodnej-pod-neptunem.html

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,18522348,oflagowany-statek-100-manifestantow-czyli-protest-na-odrze.html

http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,poplyna-w-rejs-zeby-zaprotestowac-zwiazkowcy-z-rzgw-organizuja-nietypowa-pikiete-na-odrze,wia5-3266-25385.html

http://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-solidarnosci-pracownikow-gospodarki-wodnej/

http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/oddajcie-nam-nasze-pieniadze-pikieta-pracownikow-gospodarki-wodnej/KOLEJNE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA I ........

W dniu 27 lipca 2015 roku , na zaproszenie Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Doroty Niedziela, przybyli do Warszawy członkowie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność. W ciepłej atmosferze rozmawiano o odmrożeniu płac. Scenariusz całego spotkania był bardzo podobny do wcześniej publikowanego spotkania z parkowcami, czyli bez żadnych ustaleń. Determinacja połączona z katastrofalną sytuacją materialną pracowników i branż w których są zatrudnieni, wymusiła na Krajowych Sekcjach nasilenie akcji protestacyjnych, które już 8 sierpnia będą miały miejsce w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Zrozumiały dramatyzm przedstawiony został w liście do Premier Ewy Kopacz, w którym Krajowy Sekretariat ZNOŚiL domaga się urzeczywistnienia jej hasła, widniejącego na bilbordach w całym kraju - SŁUCHAM, ROZUMIEM, POMAGAM-pdf
MINISTER ŚRODOWISKA JESZCZE ROZMAWIA !

Fiaskiem zakończyło się spotkanie central związków zawodowych zrzeszających pracowników parków narodowych, które z inicjatywy Ministra Środowiska odbyło się 2 czerwca 2015 roku. Okazało się, iż MŚ może jedynie porozmawiać z protestującymi, bez możliwości podejmowania decyzji. Po opuszczeniu gmachu ministerstwa, można było usłyszeć jedynie słowa żalu w kontekście straconego czasu. Kolejny raz potwierdziły się słowa wypowiedziane przez byłego już sekretarza stanu - "Pier......... o niczym, ......niech spier......". Dramatyczną sytuację materialną pracowników przedstawia również Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ "Solidarność" w kolejnym piśmie do Ministra Środowiska / w załączeniu /. Dla przykładu: pracownik RZGW w Gdańsku otrzymuje przeciętnie miesięczną wypłatę 2004,- zł na utrzymanie rodziny, to mniej więcej tyle, ile kosztuje jeden obiad w znanej restauracji.

Brak reakcji ministra będzie skutkował zaostrzeniem protestu w parkach narodowych w sezonie wakacyjnym, wobec czego prosimy o wyrozumiałość turystów.pdf
PROTEST W PARKACH NARODOWYCH

Brak reakcji ze strony Ministra Środowiska na głodowe pensje pracowników Parków Narodowych oraz ciągły brak środków na utrzymanie samych parków, zmusiły Krajową Sekcję Pracowników Parków Narodowych NSZZ Solidarność do protestu na ulicy.

W Skomielnej Białej w dniu 27 czerwca 2015 roku, odbył się protest połączony z blokadą trasy Kraków - Zakopane / tzw. zakopianki/. O drmatyzmie sytuacji opowiadają w studiu TVP Kraków zaproszeni goście :

http://krakow.tvp.pl/20678857/30-vi-2015.
Dotychczasową reakcją na to wydarzenie, jest zaproszenie przez Ministra 
Środowiska wszystkich przedstawicieli ZZ funkcjonujących w PN, na dzień 
2 lipca b.r.
Oczekujemy na pozytywne decyzje!


pdf
HISTORYCZNE OBCHODY JUBILEUSZOWE
W dniu 13 czerwca b.r. w Sianowie, odbyły się historyczne uroczystości XXXV-lecia NSZZ Solidarność na szczeblu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, zrzeszającego Krajowe Sekcje Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej, Parków Narodowych oraz Geologii i Wiertnictwa. Historyczne zarówno z powodu wyróżnienia pionierów związkowych, jak też perwszych w historii obchodów jubileuszowych zorganizowanych przez KSZNOŚiL. Wyjątkowo bogaty scenariusz uroczystości zainaugurował Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy, w którym udział wzięli czołowi zawodnicy krajowi, z jednym reprezentującym ligę hiszpańską. Poza promocją tenisa stołowego w tym regionie, grono ponad 150 kibiców było świadkami zmagań sportowych na najwyższym poziomie. Puchary w postaci ręcznie wykonanych statuetek drewnianych wręczył osobiście Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, przy akompaniamencie sygnalistów myśliwskich z Cewic. Zwycięzcą turnieju został Artur Białek z KS Gwiazda Bydgoszcz. Uległ mu Tomasz Tomaszuk z MLKS Ostródzianka Ostróda. Najniższy stopień podium zajął Konrad Kulpa z KS Gwiazda Bydgoszcz. W dalszej części uroczystości główne poprzedziła Msza św. w intencjach podziękowania za Opiekę i prośbę o Błogosławieństwo Boże na następne lata, za zmarłych członków Sekretariatu - o radość życia wiecznego dla nich oraz w intencji żyjących członków Związku Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność by Pan Bóg im błogosławił w ich staraniach o godne warunki pracy i działaniach o zachowanie środowiska przyrodniczego w naszej Ojczyźnie Po Mszy św. odbyła się Gala Uroczysta w Kinie Zorza, z udziałem wielu znamienitych gości: m.in. Przewodniczącego KK Piotra Dudy, posła VII kadencji Sejmu RP Jerzego A. Gosiewskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Janusza Zaleskiego, Burmistrza GiM Sianów Macieja Berlickiego, byłych dyrektorów Generalnych LP Andrzeja Rodziewicza i Konrada Tomaszewskiego, Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i najważniejszych gości honorowych działaczy NSZZ Solidarność z lat 80-tych, których wymagające wyjątkowej odwagi dokonania zostały nagrodzone przez najwyższe władze NSZZ Solidarność. Wśród wielu wystąpień na uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez Przewodniczącego KSZNOŚiL Zbigniewa Kuszlewicza. Znaczna część tematyki była poświęcona rozczarowaniu, jakie towarzyszy przeważającej części społeczeństwa polskiego. Przedstawiamy kilka wątków wypowiedzi, które według zapowiedzi, będą priorytetowymi elementami działań związku. Cyt. Czy zrobiliśmy co tylko możliwe, aby Polska była dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którym się powiodło? To pytanie zadają miliony tych, którzy w wolnym kraju żyją w ubóstwie czy na granicy ubóstwa, widząc z jednej strony bezkarność władzy, z drugiej zaś skrupulatne egzekwowanie każdej złotówki nawet od tych, którym brakuje na godną egzystencję. Bez odbudowania poczucia wspólnoty, bez wzajemnego zaufania, bez zaufania obywateli do instytucji publicznych, bez szacunku dla partnerów i dialogu nie zbudujemy silniejszego i bezpiecznego państwa. Trzeba wzmacniać, a nie niszczyć związki zawodowe. NSZZ Solidarność ma do tego szczególne prawo. Często jesteśmy świadkami zarzutów o upolitycznienie Związku. - Takie oskarżenia padają zawsze, gdy podnosimy trudne problemy. Każda władza chce w ten sposób usprawiedliwić brak woli dialogu i porozumienia. Jeśli każda inicjatywa społeczna będzie interpretowana jako działalność polityczna, to niedługo doczekamy się zakazu udziału w wyborach parlamentarnych. Zapewniam, że oskarżeniami o mieszanie się do takiej polityki nie damy sobie zamknąć ust!..." W podobnym tonie wypowiedział się Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Atrakcją uroczystej Gali był występ lidera zespołu muzycznego PIRAMIDY Piotra Kajetana Matczuka. Repertuar utworów Jacka Kaczmarskiego znakomicie przybliżył wszystkim czasy okupione szykanowaniem, internowaniem i krwią.

pdf
Gości:
19121