HISTORYCZNE OBCHODY JUBILEUSZOWE
W dniu 13 czerwca b.r. w Sianowie, odbyły się historyczne uroczystości XXXV-lecia NSZZ Solidarność na szczeblu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, zrzeszającego Krajowe Sekcje Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej, Parków Narodowych oraz Geologii i Wiertnictwa. Historyczne zarówno z powodu wyróżnienia pionierów związkowych, jak też perwszych w historii obchodów jubileuszowych zorganizowanych przez KSZNOŚiL. Wyjątkowo bogaty scenariusz uroczystości zainaugurował Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy, w którym udział wzięli czołowi zawodnicy krajowi, z jednym reprezentującym ligę hiszpańską. Poza promocją tenisa stołowego w tym regionie, grono ponad 150 kibiców było świadkami zmagań sportowych na najwyższym poziomie. Puchary w postaci ręcznie wykonanych statuetek drewnianych wręczył osobiście Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, przy akompaniamencie sygnalistów myśliwskich z Cewic. Zwycięzcą turnieju został Artur Białek z KS Gwiazda Bydgoszcz. Uległ mu Tomasz Tomaszuk z MLKS Ostródzianka Ostróda. Najniższy stopień podium zajął Konrad Kulpa z KS Gwiazda Bydgoszcz. W dalszej części uroczystości główne poprzedziła Msza św. w intencjach podziękowania za Opiekę i prośbę o Błogosławieństwo Boże na następne lata, za zmarłych członków Sekretariatu - o radość życia wiecznego dla nich oraz w intencji żyjących członków Związku Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność by Pan Bóg im błogosławił w ich staraniach o godne warunki pracy i działaniach o zachowanie środowiska przyrodniczego w naszej Ojczyźnie Po Mszy św. odbyła się Gala Uroczysta w Kinie Zorza, z udziałem wielu znamienitych gości: m.in. Przewodniczącego KK Piotra Dudy, posła VII kadencji Sejmu RP Jerzego A. Gosiewskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Janusza Zaleskiego, Burmistrza GiM Sianów Macieja Berlickiego, byłych dyrektorów Generalnych LP Andrzeja Rodziewicza i Konrada Tomaszewskiego, Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i najważniejszych gości honorowych działaczy NSZZ Solidarność z lat 80-tych, których wymagające wyjątkowej odwagi dokonania zostały nagrodzone przez najwyższe władze NSZZ Solidarność. Wśród wielu wystąpień na uwagę zasługują słowa wypowiedziane przez Przewodniczącego KSZNOŚiL Zbigniewa Kuszlewicza. Znaczna część tematyki była poświęcona rozczarowaniu, jakie towarzyszy przeważającej części społeczeństwa polskiego. Przedstawiamy kilka wątków wypowiedzi, które według zapowiedzi, będą priorytetowymi elementami działań związku. Cyt. Czy zrobiliśmy co tylko możliwe, aby Polska była dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którym się powiodło? To pytanie zadają miliony tych, którzy w wolnym kraju żyją w ubóstwie czy na granicy ubóstwa, widząc z jednej strony bezkarność władzy, z drugiej zaś skrupulatne egzekwowanie każdej złotówki nawet od tych, którym brakuje na godną egzystencję. Bez odbudowania poczucia wspólnoty, bez wzajemnego zaufania, bez zaufania obywateli do instytucji publicznych, bez szacunku dla partnerów i dialogu nie zbudujemy silniejszego i bezpiecznego państwa. Trzeba wzmacniać, a nie niszczyć związki zawodowe. NSZZ Solidarność ma do tego szczególne prawo. Często jesteśmy świadkami zarzutów o upolitycznienie Związku. - Takie oskarżenia padają zawsze, gdy podnosimy trudne problemy. Każda władza chce w ten sposób usprawiedliwić brak woli dialogu i porozumienia. Jeśli każda inicjatywa społeczna będzie interpretowana jako działalność polityczna, to niedługo doczekamy się zakazu udziału w wyborach parlamentarnych. Zapewniam, że oskarżeniami o mieszanie się do takiej polityki nie damy sobie zamknąć ust!..." W podobnym tonie wypowiedział się Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Atrakcją uroczystej Gali był występ lidera zespołu muzycznego PIRAMIDY Piotra Kajetana Matczuka. Repertuar utworów Jacka Kaczmarskiego znakomicie przybliżył wszystkim czasy okupione szykanowaniem, internowaniem i krwią.

pdf
OBCHODY JUBILEUSZOWE W SIANOWIE

Już 13 czerwca 2015 roku w Sianowie, struktury zrzeszone w Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa będą świętować jubileusz XXXV-lecia NSZZ Solidarność. Nezwykle bogaty program uroczystości zainauguruje okolicznościowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. W załączeniu publikujemy plakat tematychny. Uroczysta gala, poprzedzona Mszą św. /godz. 15.00, kościół parafialny w Sianowie/, rozpocznie się o godz. 16.00 w Kinie Zorza w Sianowie. Będzie to wyjątkowa uroczystość, z uwagi na zaproszenie wszystkich Działaczy związku z lat, w których rodził się NSZZ Solidarność, a z nim wolność i demokracja. Swoją obecnością zaszczycą nas wyjątkowi goście. Ciekawy program artystyczny wzbogaci występ satyryka i publicysty Jana Pietrzaka.pdf
OBRAZ 8 LAT PRACY NAD USTAWĄ PRAWO WODNE

Na posiedzeniu 7 maja 2015 roku, Stały Komitet Rady Ministrów nie podjął decyzji co do dalszych losów ustawy Prawo wodne. Minister Gawłowski mija się z prawdą, twierdząc, że wprowadzenie nowej ustawy Prawo wodne i reforma gospodarki wodnej według autorskiego pomysłu, są warunkiem odblokowania pieniędzy unijnych dla Polski. Dnia 8 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została korespondencja Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność z wysokim urzędnikiem Unii Europejskiej, gdzie jasno jest przedstawione, że dofinansowanie nie ma związku z reformą i wprowadzeniem nowej ustawy. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/269140/269174/269176/dokument162977.pdf

Warto zauważyć, że sprawa dofinansowania gospodarki wodnej ze środków Unii Europejskiej nie jest jedyną wątpliwością, jaka pojawiła się w stosunku do argumentów przedstawianych przez Ministerstwo Środowiska. Jeżeli uzasadnienie ustawy polega na podobnej wartości argumentach, a takie zarzuty już z wielu stron padały, to należy zakwestionować cały proces legislacyjny. Krajowy Sekretariat ZNOŚiL wielokrotnie zwracał uwagę Ministrowi Środowiska na wiele wad nowelizowanej ustawy, i jej wpływu na stan gospodarki wodnej państwa po jej wdrożeniu. Szkoda, że doświadczenie fachowców zostało odrzucone! Pozostaje tylko nadzieja, iż nie wszystko mleko zostało wylane.KOMISJA KRAJOWA ZDECYDOWAŁA O POPARCIU

W dniu 5 maja 2015 roku, na pięć dni przed wyborami prezydenckimi, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zadecydowała któremu z kandydatów na Prezydenta RP udzieli poparcia. Podpisane porozumienie programowe przez Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudę i kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudę / w załączeniu /, przekonało wszystkich członków Komisji Krajowej, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w/s poparcia. Andrzej Duda jako jedyny kandydat wyraził wolę wzmocnienia dialogu społecznego oraz realizację programu największego związku zawodowego w Polsce. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa w pełni włączył się w poparcie, a źródłem decyzji była wola współpracy, wyrażona przez Andrzeja Dudę podczas spotkania w Spale.pdf
SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA PREZYDENTA RP

W dniu 11 kwietnia 2015 roku w Spale odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu oraz Prezydiów Krajowych Sekcji zrzeszonych w KSZNOŚiL. Korzystając z możliwości wpisania się w program objazdowy po Polsce kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doszło do spotkania, w którym dominowała tematyka merytoryczna nad przedwyborczą.

W bardzo przyjaznej atmosferze dyskutowano na temat problemów branż objętych działaniem Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a w szczególności:

1. Nowelizacji ustaw Prawo Wodne i Ustawy o Lasach.

2. Ośmioletniego zamrożenia płac pracownikom Parków Narodowych i Gospodarki Wodnej.

3. Uwolnienia sprzedaży polskiej ziemi.

4. Trudności uzyskiwania środków celowych z NFOŚiGW na działalność geologiczno-wiertniczą

5. Trwałości Polskich Lasów Państwowych.

Wyrażona przez Pana Andrzeja Dudę deklaracja odbudowy dialogu społecznego rodzi nadzieję na zmianę dotychczasowego schematu burzenia na budowanie.pdf
Gości:
9757