KOMISJA KRAJOWA ZDECYDOWAŁA O POPARCIU

W dniu 5 maja 2015 roku, na pięć dni przed wyborami prezydenckimi, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zadecydowała któremu z kandydatów na Prezydenta RP udzieli poparcia. Podpisane porozumienie programowe przez Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudę i kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudę / w załączeniu /, przekonało wszystkich członków Komisji Krajowej, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w/s poparcia. Andrzej Duda jako jedyny kandydat wyraził wolę wzmocnienia dialogu społecznego oraz realizację programu największego związku zawodowego w Polsce. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa w pełni włączył się w poparcie, a źródłem decyzji była wola współpracy, wyrażona przez Andrzeja Dudę podczas spotkania w Spale.pdf
SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA PREZYDENTA RP

W dniu 11 kwietnia 2015 roku w Spale odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu oraz Prezydiów Krajowych Sekcji zrzeszonych w KSZNOŚiL. Korzystając z możliwości wpisania się w program objazdowy po Polsce kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doszło do spotkania, w którym dominowała tematyka merytoryczna nad przedwyborczą.

W bardzo przyjaznej atmosferze dyskutowano na temat problemów branż objętych działaniem Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a w szczególności:

1. Nowelizacji ustaw Prawo Wodne i Ustawy o Lasach.

2. Ośmioletniego zamrożenia płac pracownikom Parków Narodowych i Gospodarki Wodnej.

3. Uwolnienia sprzedaży polskiej ziemi.

4. Trudności uzyskiwania środków celowych z NFOŚiGW na działalność geologiczno-wiertniczą

5. Trwałości Polskich Lasów Państwowych.

Wyrażona przez Pana Andrzeja Dudę deklaracja odbudowy dialogu społecznego rodzi nadzieję na zmianę dotychczasowego schematu burzenia na budowanie.pdf
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

W imieniu Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL , wszystkim członkom NSZZ Solidarność oraz sympatykom naszego Związku Zawodowego , ślemy życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych z wiarą, że Zmartwychwstały Zbawiciel obdarzy nas łaskami, o które zabiegamy.pdf
PRACOWNICY GOSPODARKI WODNEJ NADAL BEZ OCHRONY

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Wodne nadal przewiduje wygaszanie stosunków pracy pracowników zatrudnionych w sektorze gospodarki wodnej. W odpowiedzi na uwagi zgłoszone m.in. przez Krajowy Sekretariat ZNOŚiL, Minister Środowiska stwierdza, iż zastosowanie przepisu art. 23.1 k.p. , o który się domagamy, byłoby bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe do zastosowania. W dniu 20 lutego b.r. Rada KSZNOŚiL ponownie wskazuje prawne możliwości wprowadzenia gwarancji bezpieczeństwa pracowników, które wykluczą arbitralność decydentów i nadmierną dolegliwość ograniczeń. Rada zwraca się też do ministra o pilne spotkanie mediacyjne.pdf
PROTESTY ZAOSTRZAJĄ SIĘ!

Polskie społeczeństwo radykalizuje protesty. Do górników dołączyli rolnicy i kolejarze. Do strajku przygotowują się pielęgniarki i położne. Z rozpaczliwą obroną wyprzedaży i wygaszania narodowejo majątku dowiadujemy się z codziennych przekazów medialnych oraz autopsyjnej codzienności. Pomimo tego, strona rządowa nieudolnie pozoruje dialog, odsuwając od siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Trzy największe centrale związkowe 5 lutego 2015 roku zażądały od Premier Rządu RP negocjacji, ujętych w 12 postulatach: / plik do ściągnięcia/.pdf
Gości:
28641