OBRAZ DIALOGU RZĄDU ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Ujawnione taśmy prawdy w dniu 7 stycznia 2014 roku są przykładem traktowania Związków Zawodowych przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Arogancja i wulgarny język, którym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska obnaża kuluary stosunku do strony społecznej, nie pozostawiają żadnych złudzeń, a komentaż jest tu zbędny, cyt.:

S. Gawłowski: Teraz wchodzę, a Maciek do mnie mówi: chodź ze mną na spotkanie ze związkami zawodowymi. Pytam: chcesz mieć dobre spotkanie czy zjebane?. On mówi: no nie no, raczej dobre. Ja mówię: To idź sam! Tak kurde, to jest - powiem to uczciwie - co nowy Minister, jest spotkanie ze związkami i ja tam jestem. Po chuj ja tam mam iść po raz czwarty!

P. Wawrzynowicz: Tak, żebyś był kwiatek do kołnierza. Cztery godziny pierdolenia o niczym.

S. Gawłowski: O niczym: beznadziejne pensje, beznadziejne coś tam, skargi - niech spierdalają!

Przedstawiona treść rozmowy nie pozostała bez reakcji KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność".pdf
POGOTOWIE STRAJKOWE TRWA

Pomimo podpisania porozumienia Rządu RP z Centralami Górniczych Związków Zawodowych, POGOTOWIE STRAJKOWETRWA. W całym kraju istnieje wiele problemów pracowniczych nie rozwiązywanych od wielu lat, a zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest wygaszenie przez stronę rządową dialogu społecznego.

W załączeniu przedstawiamy korespondencję obrazującą podstawę ogłoszenia pogotowia strajkowego:pdf
POSTAWIĆ NA SWOIM PONAD WSZYSTKO !

W nocy z 17 na 18 grudnia 2014 roku byliśmy świadkami kolejnego spektaklu w wykonaniu naszych wybrańców zasiadających w ławach poselskich. Warto było podjąć wysiłek, aby naocznie ocenić pracę Sejmu RP w sprawie przyszłości Polskiej Ziemi i Lasów Państwowych. Kolejny raz posłowie koalicji rządzącej odrzucili głosy 2,5 miliona Polaków, domagających się powstrzymania sprzedaży polskiej ziemi i lasów obcokrajowcom. Nie zgodzili się też na pełną ochronę Lasów Państwowych przed przekształceniami własnościowymi w zapisie konstytucyjnym.

Ocenę nocnego spektaklu przedstawił w wywiadzie udzielonym Naszemu Dziennikowi Przewodniczący KSZNOŚiL NSZZ Solidarność.pdf
WYJĄTKOWE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

W dniu 25 listopada 2014 roku miało się odbyć spotkanie przedstawicieli Rady KSZNOŚiL z Ministrem Środowiska. To wydarzenie miało wyjątkowy charakter z uwagi na brak osoby wiodącej, czyli samego ministra. Brakowało też przedstawicieli ministerstwa odpowiedzialnych za niektóre resorty. Z adekwatnym odniesieniem Sekretariatu do zaistniałej sytuacji można zapoznać się w załączonym pliku.

Jedynymi pozytywnymi elementami odbytego spotkania były obietnice Podsekretarza Stanu Piotra Otawskiego, dotyczące osobistych starań o wzrost płac pracowników Parków Narodowych, dotrzymywanie terminów ustawowych związanych z konsultacjami społecznymi oraz obowiązywania PUZP Pracowników Gospodarki Wodnej po planowanych przekształceniach struktur organizacyjnych.pdf
XV MISTRZOSTWA LESNIKÓW W TENISIE ROZSTRZYGNIĘTE

W dniu 15 listopada 2014 roku dobiegły finału XV Mmistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym pod patronatem KSPL NSZZ Solidarność oraz honorowym patronatem Dyrektora Generalnego LP. Wzrastająca popularność tej dyscypliny wśród leśników ściągnęła 68 tenisistów z całego kraju. W następnym roku zawody zostaną uatrakcyjnione udziałem pań, dla których organizatorzy postanowili utworzyć osobną kategorię.

Załączamy jeszcze ciepłą informację z mistrzostw wraz z pełną klasyfikacją końcową.pdf
Gości:
25363