POSTAWIĆ NA SWOIM PONAD WSZYSTKO !

W nocy z 17 na 18 grudnia 2014 roku byliśmy świadkami kolejnego spektaklu w wykonaniu naszych wybrańców zasiadających w ławach poselskich. Warto było podjąć wysiłek, aby naocznie ocenić pracę Sejmu RP w sprawie przyszłości Polskiej Ziemi i Lasów Państwowych. Kolejny raz posłowie koalicji rządzącej odrzucili głosy 2,5 miliona Polaków, domagających się powstrzymania sprzedaży polskiej ziemi i lasów obcokrajowcom. Nie zgodzili się też na pełną ochronę Lasów Państwowych przed przekształceniami własnościowymi w zapisie konstytucyjnym.

Ocenę nocnego spektaklu przedstawił w wywiadzie udzielonym Naszemu Dziennikowi Przewodniczący KSZNOŚiL NSZZ Solidarność.pdf
WYJĄTKOWE SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

W dniu 25 listopada 2014 roku miało się odbyć spotkanie przedstawicieli Rady KSZNOŚiL z Ministrem Środowiska. To wydarzenie miało wyjątkowy charakter z uwagi na brak osoby wiodącej, czyli samego ministra. Brakowało też przedstawicieli ministerstwa odpowiedzialnych za niektóre resorty. Z adekwatnym odniesieniem Sekretariatu do zaistniałej sytuacji można zapoznać się w załączonym pliku.

Jedynymi pozytywnymi elementami odbytego spotkania były obietnice Podsekretarza Stanu Piotra Otawskiego, dotyczące osobistych starań o wzrost płac pracowników Parków Narodowych, dotrzymywanie terminów ustawowych związanych z konsultacjami społecznymi oraz obowiązywania PUZP Pracowników Gospodarki Wodnej po planowanych przekształceniach struktur organizacyjnych.pdf
XV MISTRZOSTWA LESNIKÓW W TENISIE ROZSTRZYGNIĘTE

W dniu 15 listopada 2014 roku dobiegły finału XV Mmistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym pod patronatem KSPL NSZZ Solidarność oraz honorowym patronatem Dyrektora Generalnego LP. Wzrastająca popularność tej dyscypliny wśród leśników ściągnęła 68 tenisistów z całego kraju. W następnym roku zawody zostaną uatrakcyjnione udziałem pań, dla których organizatorzy postanowili utworzyć osobną kategorię.

Załączamy jeszcze ciepłą informację z mistrzostw wraz z pełną klasyfikacją końcową.pdf
MANIFEST W SPRAWIE OBRONY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Brak reakcji ze strony prawodawców w sprawie ginącej Puszczy Białowieskiej, spowodował kolejny element obroy jednego z najcenniejszych zasobów przyrody polskiej. W dniu 13 października KSZNOŚiL wydał Manifest w obronie Puszczu Białowieskiej. Manifest ten obrazuje procesy zachodzące obecnie w samej puszczy, jak i w życiu społeczności lokalnej. Krajowy Sekretariat apeluje do wszystkich, którym leży na sercu los Puszczy Białowieskiej, aby poparli działania mające na celu zachowanie istniejących walorów gospodarczej części puszczy oraz poprawie stanu tych obszarów, które zostały zniszczone w przeszłości, przy jednoczesnym zachowaniu praw i interesów społeczności lokalnych.pdf
CZY LASY UZYSKAJĄ KONSTYTUCYJNĄ OCHRONĘ ?

Prace nad zmianą Konstytucji RP w zakresie objęcia lasów państwowych szczególną ochroną dobiegają końca. Już 10 września 2014 roku byliśmy świadkami drugiego czytania projektu ustawy o zmianie Konstytucji w tym zakresie. Jednak, pomimo okazanej woli ze strony klubów parlamentarnych, nadal zauważamy różnicę zdań pomiędzy koalicją a opozycją. W tej kwestii, oprócz podsumowania dotychczasowych uzgodnień, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL przyjął stanowisko z sugestiami zapewniającymi czystość intencji zapisu. Nadal uważamy, iż inicjatorzy nie myślą jedynie o ochronie!!!pdf
Gości:
21591