XV MISTRZOSTWA LESNIKÓW W TENISIE ROZSTRZYGNIĘTE

W dniu 15 listopada 2014 roku dobiegły finału XV Mmistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym pod patronatem KSPL NSZZ Solidarność oraz honorowym patronatem Dyrektora Generalnego LP. Wzrastająca popularność tej dyscypliny wśród leśników ściągnęła 68 tenisistów z całego kraju. W następnym roku zawody zostaną uatrakcyjnione udziałem pań, dla których organizatorzy postanowili utworzyć osobną kategorię.

Załączamy jeszcze ciepłą informację z mistrzostw wraz z pełną klasyfikacją końcową.pdf
MANIFEST W SPRAWIE OBRONY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Brak reakcji ze strony prawodawców w sprawie ginącej Puszczy Białowieskiej, spowodował kolejny element obroy jednego z najcenniejszych zasobów przyrody polskiej. W dniu 13 października KSZNOŚiL wydał Manifest w obronie Puszczu Białowieskiej. Manifest ten obrazuje procesy zachodzące obecnie w samej puszczy, jak i w życiu społeczności lokalnej. Krajowy Sekretariat apeluje do wszystkich, którym leży na sercu los Puszczy Białowieskiej, aby poparli działania mające na celu zachowanie istniejących walorów gospodarczej części puszczy oraz poprawie stanu tych obszarów, które zostały zniszczone w przeszłości, przy jednoczesnym zachowaniu praw i interesów społeczności lokalnych.pdf
CZY LASY UZYSKAJĄ KONSTYTUCYJNĄ OCHRONĘ ?

Prace nad zmianą Konstytucji RP w zakresie objęcia lasów państwowych szczególną ochroną dobiegają końca. Już 10 września 2014 roku byliśmy świadkami drugiego czytania projektu ustawy o zmianie Konstytucji w tym zakresie. Jednak, pomimo okazanej woli ze strony klubów parlamentarnych, nadal zauważamy różnicę zdań pomiędzy koalicją a opozycją. W tej kwestii, oprócz podsumowania dotychczasowych uzgodnień, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL przyjął stanowisko z sugestiami zapewniającymi czystość intencji zapisu. Nadal uważamy, iż inicjatorzy nie myślą jedynie o ochronie!!!pdf
PUSZCZA BIAŁOWIESKA GINIE

W dniach 25 i 26 sierpna 2014 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Członkowie Rady mieli okazję przekonać się naocznie o rozmiarze szkód, jakie dotknęły Puszczę Białowieską. Błędne decyzje sprzed kilkunastu lat, dotyczące zakazu ingerencji człowieka w drzewostanach powyżej 100 lat, doprowadziły do wymarcia ok. 3 mln m3 zasobów świerka pospolitego, z powodu gradacji głównie kornika drukarza. Obecny widok rysuje obraz całkowitego wyeliminowania tego gatunku w niedalekiej przyszłości, z następstwem całkowitej degradacji siedliskowej. Jak dotychczas jedyną reakcją ze strony decydentów, jest niczym nie uzasadniona decyzja o połączeniu trzech nadleśnictw puszczańskich!

Krajowy Sekretariat podejmuje działania obronne zarówno w kraju jak i w Komisji Europejskiej. O przebiegu wydarzeń będziemy informować na bieżąco.MINISTROWIE SIĘ ZMIENIAJĄ A PROBLEMY POZOSTAJĄ

Nieustanne rekonstrukcje Rządu RP miały wyjątkowe przełożenie na zmianę Ministrów Środowiska. W ostatnich pięciu latach mamy już czwartego ministra. Analizując tematykę problemów dominujących w tym okresie, nasuwa się jeden niezaprzeczalny wniosek - ministrowie się zmieniają a problemy pozostają. Takie okoliczności przypominają "grę w chińczyka", w której gracz będący blsko finału często wraca do pozycji startowej. Być może obecny Minister Środowiska podejmie decyzje, których nie zdążyli sfinalizować poprzednicy!?

W dniu 4 lipca 2014 roku, zostały przekazane Ministrowi Maciejowi Grabowskiemu najważniejsze problemy , wynikające z podjętych przez Kongres KSZNOŚiL uchwał i stanowisk. Jednym z nich jest kuriozalana sprawa braku regulacji płacowych w Parkach Narodowych i Gospodarce Wodnej od 2008 roku.pdf
Gości:
974