CZY LASY UZYSKAJĄ KONSTYTUCYJNĄ OCHRONĘ ?

Prace nad zmianą Konstytucji RP w zakresie objęcia lasów państwowych szczególną ochroną dobiegają końca. Już 10 września 2014 roku byliśmy świadkami drugiego czytania projektu ustawy o zmianie Konstytucji w tym zakresie. Jednak, pomimo okazanej woli ze strony klubów parlamentarnych, nadal zauważamy różnicę zdań pomiędzy koalicją a opozycją. W tej kwestii, oprócz podsumowania dotychczasowych uzgodnień, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL przyjął stanowisko z sugestiami zapewniającymi czystość intencji zapisu. Nadal uważamy, iż inicjatorzy nie myślą jedynie o ochronie!!!pdf
PUSZCZA BIAŁOWIESKA GINIE

W dniach 25 i 26 sierpna 2014 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Członkowie Rady mieli okazję przekonać się naocznie o rozmiarze szkód, jakie dotknęły Puszczę Białowieską. Błędne decyzje sprzed kilkunastu lat, dotyczące zakazu ingerencji człowieka w drzewostanach powyżej 100 lat, doprowadziły do wymarcia ok. 3 mln m3 zasobów świerka pospolitego, z powodu gradacji głównie kornika drukarza. Obecny widok rysuje obraz całkowitego wyeliminowania tego gatunku w niedalekiej przyszłości, z następstwem całkowitej degradacji siedliskowej. Jak dotychczas jedyną reakcją ze strony decydentów, jest niczym nie uzasadniona decyzja o połączeniu trzech nadleśnictw puszczańskich!

Krajowy Sekretariat podejmuje działania obronne zarówno w kraju jak i w Komisji Europejskiej. O przebiegu wydarzeń będziemy informować na bieżąco.MINISTROWIE SIĘ ZMIENIAJĄ A PROBLEMY POZOSTAJĄ

Nieustanne rekonstrukcje Rządu RP miały wyjątkowe przełożenie na zmianę Ministrów Środowiska. W ostatnich pięciu latach mamy już czwartego ministra. Analizując tematykę problemów dominujących w tym okresie, nasuwa się jeden niezaprzeczalny wniosek - ministrowie się zmieniają a problemy pozostają. Takie okoliczności przypominają "grę w chińczyka", w której gracz będący blsko finału często wraca do pozycji startowej. Być może obecny Minister Środowiska podejmie decyzje, których nie zdążyli sfinalizować poprzednicy!?

W dniu 4 lipca 2014 roku, zostały przekazane Ministrowi Maciejowi Grabowskiemu najważniejsze problemy , wynikające z podjętych przez Kongres KSZNOŚiL uchwał i stanowisk. Jednym z nich jest kuriozalana sprawa braku regulacji płacowych w Parkach Narodowych i Gospodarce Wodnej od 2008 roku.pdf
KSZNOŚiL JUŻ PO WYBORACH

Wybory w Krajowym Sekretariacie ZNOŚiL, przeprowadzone w dniu 12 czerwca 2014 roku, wyłoniły nowe władze tej struktury na kadencję 2014 - 2018. Wysoka ocena dokonań ustępującej władzy, przelała się na wyniki wyborów na nową kadencję. Obrady Kongresu, jak i sam przebieg wyborów cechowało wyeliminowanie trwającego od wielu lat ostracyzmu, co rokuje jeszcze lepszą współpracę w rozpoczętej kadencji. Historycznym ewenementem jest wybór wszystkich delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej do Rady Sekretariatu.

W załączeniu: Komunikat wyborczy KSZNOŚiLpdf
MINISTER ŚRODOWISKA PRZEKONANY ?

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim. Jednym z omawianych tematów była kwestia budząca duże zainteresowanie wielu środowisk krajowych. Jest nią próba wyeliminowania Godła Narodowego z umundurowania służby leśnej. Po fali protestów, w aktualnej wersji rozporządzenia MŚ, powrócił orzełek na guziki, natomiast nadal nie widnieje on na nakryciu głowy. Argumentacja strony związkowej wystarczyła, aby uzyskać w tej kwestii akceptację projektodawcy. Podobną reakcję można było zaobserwować w tematyce braku uruchomienia środków z NFOŚiGW na realizację projektów inwestycyjnych PIG-PIB, pomimo ich wcześniejszego zaakceptowania przez Ministra Środowiska.

W oparciu o deklarację Ministra M. Grabowskiego, sekretariat będzie oczekiwał na inicjatywę ministerstwa w zakresie wspólnych prac nad nowelizacją ustawy Prawo Wodne. W tym przypadku, KSZNOŚiL na czele z Krajową Sekcją Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność, będzie przede wszystkim domagać się pełnego zabezpieczenia praw pracowniczych, w nieuniknionej reformie tej branży. Przedstawiono też ministrowi aspekt krzywdzącego traktowania pracowników parków narodowych i gospodarki wodnej w zakresie wynagrodzeń, których ostatnia regulacja objęła w 2008 roku. Nic dziwnego, że po tylu latach nawet najbardziej wytrwali stracili już cierpliwość!Gości:
24948