PUSZCZA BIAŁOWIESKA GINIE

W dniach 25 i 26 sierpna 2014 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Członkowie Rady mieli okazję przekonać się naocznie o rozmiarze szkód, jakie dotknęły Puszczę Białowieską. Błędne decyzje sprzed kilkunastu lat, dotyczące zakazu ingerencji człowieka w drzewostanach powyżej 100 lat, doprowadziły do wymarcia ok. 3 mln m3 zasobów świerka pospolitego, z powodu gradacji głównie kornika drukarza. Obecny widok rysuje obraz całkowitego wyeliminowania tego gatunku w niedalekiej przyszłości, z następstwem całkowitej degradacji siedliskowej. Jak dotychczas jedyną reakcją ze strony decydentów, jest niczym nie uzasadniona decyzja o połączeniu trzech nadleśnictw puszczańskich!

Krajowy Sekretariat podejmuje działania obronne zarówno w kraju jak i w Komisji Europejskiej. O przebiegu wydarzeń będziemy informować na bieżąco.MINISTROWIE SIĘ ZMIENIAJĄ A PROBLEMY POZOSTAJĄ

Nieustanne rekonstrukcje Rządu RP miały wyjątkowe przełożenie na zmianę Ministrów Środowiska. W ostatnich pięciu latach mamy już czwartego ministra. Analizując tematykę problemów dominujących w tym okresie, nasuwa się jeden niezaprzeczalny wniosek - ministrowie się zmieniają a problemy pozostają. Takie okoliczności przypominają "grę w chińczyka", w której gracz będący blsko finału często wraca do pozycji startowej. Być może obecny Minister Środowiska podejmie decyzje, których nie zdążyli sfinalizować poprzednicy!?

W dniu 4 lipca 2014 roku, zostały przekazane Ministrowi Maciejowi Grabowskiemu najważniejsze problemy , wynikające z podjętych przez Kongres KSZNOŚiL uchwał i stanowisk. Jednym z nich jest kuriozalana sprawa braku regulacji płacowych w Parkach Narodowych i Gospodarce Wodnej od 2008 roku.pdf
KSZNOŚiL JUŻ PO WYBORACH

Wybory w Krajowym Sekretariacie ZNOŚiL, przeprowadzone w dniu 12 czerwca 2014 roku, wyłoniły nowe władze tej struktury na kadencję 2014 - 2018. Wysoka ocena dokonań ustępującej władzy, przelała się na wyniki wyborów na nową kadencję. Obrady Kongresu, jak i sam przebieg wyborów cechowało wyeliminowanie trwającego od wielu lat ostracyzmu, co rokuje jeszcze lepszą współpracę w rozpoczętej kadencji. Historycznym ewenementem jest wybór wszystkich delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej do Rady Sekretariatu.

W załączeniu: Komunikat wyborczy KSZNOŚiLpdf
MINISTER ŚRODOWISKA PRZEKONANY ?

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim. Jednym z omawianych tematów była kwestia budząca duże zainteresowanie wielu środowisk krajowych. Jest nią próba wyeliminowania Godła Narodowego z umundurowania służby leśnej. Po fali protestów, w aktualnej wersji rozporządzenia MŚ, powrócił orzełek na guziki, natomiast nadal nie widnieje on na nakryciu głowy. Argumentacja strony związkowej wystarczyła, aby uzyskać w tej kwestii akceptację projektodawcy. Podobną reakcję można było zaobserwować w tematyce braku uruchomienia środków z NFOŚiGW na realizację projektów inwestycyjnych PIG-PIB, pomimo ich wcześniejszego zaakceptowania przez Ministra Środowiska.

W oparciu o deklarację Ministra M. Grabowskiego, sekretariat będzie oczekiwał na inicjatywę ministerstwa w zakresie wspólnych prac nad nowelizacją ustawy Prawo Wodne. W tym przypadku, KSZNOŚiL na czele z Krajową Sekcją Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność, będzie przede wszystkim domagać się pełnego zabezpieczenia praw pracowniczych, w nieuniknionej reformie tej branży. Przedstawiono też ministrowi aspekt krzywdzącego traktowania pracowników parków narodowych i gospodarki wodnej w zakresie wynagrodzeń, których ostatnia regulacja objęła w 2008 roku. Nic dziwnego, że po tylu latach nawet najbardziej wytrwali stracili już cierpliwość!KOALICJA RZĄDZĄCA ZA PRZEKSZTAŁCENIAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH

Po wielu emocjach związanych z pracami nad zmianą Konstytucji RP , mającej zagwarantować Lasom Państwowym zakaz przekształceń, koalicja rządząca wprowadziła pod obrady Sejmu wyjątkowo przemyślany projekt zapisu, który ma umożliwić przekształcenie LP tylko wtedy, gdy zezwoli na to ustawa zwykła. Niewątpliwie jest to obraz kpiny i oszustwa! Potwierdzeniem tego jest wynik uzgodnionej treści końcowej / 18 marca 2014 roku /, w Zespole Konstytucyjnym powołanym do tego celu , wykluczającej podstępny zapis wyższości ustawy zwykłej nad ustawą zasadniczą. Zmianę tą zaakceptowali przedstawiciele: PO Senator Stanisław Gorczyca oraz PSL Poseł Stanisław Żelichowski. Brawo panowie - znów jesteście górą. Błyskawicznie zareagowało na to wydarzenie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność , już pod nowymi rządami świeżo wybranej Przewodniczącej Grażyny Zagrobelnej.

W załączeniu: Stanowisko WZD KSPLpdf
Gości:
21409