MINISTER ŚRODOWISKA PRZEKONANY ?

W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim. Jednym z omawianych tematów była kwestia budząca duże zainteresowanie wielu środowisk krajowych. Jest nią próba wyeliminowania Godła Narodowego z umundurowania służby leśnej. Po fali protestów, w aktualnej wersji rozporządzenia MŚ, powrócił orzełek na guziki, natomiast nadal nie widnieje on na nakryciu głowy. Argumentacja strony związkowej wystarczyła, aby uzyskać w tej kwestii akceptację projektodawcy. Podobną reakcję można było zaobserwować w tematyce braku uruchomienia środków z NFOŚiGW na realizację projektów inwestycyjnych PIG-PIB, pomimo ich wcześniejszego zaakceptowania przez Ministra Środowiska.

W oparciu o deklarację Ministra M. Grabowskiego, sekretariat będzie oczekiwał na inicjatywę ministerstwa w zakresie wspólnych prac nad nowelizacją ustawy Prawo Wodne. W tym przypadku, KSZNOŚiL na czele z Krajową Sekcją Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność, będzie przede wszystkim domagać się pełnego zabezpieczenia praw pracowniczych, w nieuniknionej reformie tej branży. Przedstawiono też ministrowi aspekt krzywdzącego traktowania pracowników parków narodowych i gospodarki wodnej w zakresie wynagrodzeń, których ostatnia regulacja objęła w 2008 roku. Nic dziwnego, że po tylu latach nawet najbardziej wytrwali stracili już cierpliwość!KOALICJA RZĄDZĄCA ZA PRZEKSZTAŁCENIAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH

Po wielu emocjach związanych z pracami nad zmianą Konstytucji RP , mającej zagwarantować Lasom Państwowym zakaz przekształceń, koalicja rządząca wprowadziła pod obrady Sejmu wyjątkowo przemyślany projekt zapisu, który ma umożliwić przekształcenie LP tylko wtedy, gdy zezwoli na to ustawa zwykła. Niewątpliwie jest to obraz kpiny i oszustwa! Potwierdzeniem tego jest wynik uzgodnionej treści końcowej / 18 marca 2014 roku /, w Zespole Konstytucyjnym powołanym do tego celu , wykluczającej podstępny zapis wyższości ustawy zwykłej nad ustawą zasadniczą. Zmianę tą zaakceptowali przedstawiciele: PO Senator Stanisław Gorczyca oraz PSL Poseł Stanisław Żelichowski. Brawo panowie - znów jesteście górą. Błyskawicznie zareagowało na to wydarzenie Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność , już pod nowymi rządami świeżo wybranej Przewodniczącej Grażyny Zagrobelnej.

W załączeniu: Stanowisko WZD KSPLpdf
ALLELUJA! WIELKANOC 2014

W nadziei, że Bóg przyjmie nas pod swój dach szczęśliwej wieczności, trwajmy w werze naszych ojców i miłujmy Chrystusa za dar, jaki złożył za nas wszystkich na krzyżu. Przepojeni ta wielką łaską, którą cała ludzkość została obdarzona, podążajmy Jego śladami, na ile tylko starczy nam dobrej woli.pdf
ODWOŁANIE AKCJI PROTESTACYJNEJ

Decyzją Sztabu Protestacyjnego powołanego w dniu 15 stycznia 2014 roku na mocy przekształcenia Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, w dniu 27 lutego zostaje odwołana Akcja Protestacyjna w Lasach Państwowych. Jest to 14 dzień od podpisania przez Prezydenta RP zmiany ustawy o lasach. Tym samym w tym dniu, znowelizowana ustawa o lasach nabiera mocy prawnej. Jednocześnie dementuje się informację Przewodniczącego KSPL, zawartą w Komunikacie nr 2/2014, z dnia 20 lutego 2014 roku, o przekazaniu sprawy nowelizacji ustawy o lasach do rozstrzygnięcia Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz zawieszeniu akcji protestacyjnej do czasu orzeczenia TK. Formalnie zaskarżenie ustawy jest możliwe dopiero po jej uprawomocnieniu, a decyzja w sprawie kontynuacji akcji protestacyjnej może być podjęta jedynie przez organ do tego upoważniony. Jednocześnie informuje się, że odwołanie akcji protestacyjnej nie skutkuje rozwiązaniem Sztabu Protestacyjnego.ODPOWIEDŹ NA PROWOKACJĘ GW

Oburzenie , jakie wywołał wśród społeczności lesnej artykuł red. Adama Wajraka, opublikowany w Gazecie Wyborczej w dniu 8 lutego 2014 roku, sprowokował reakcję Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Wzbudzanie wrogości społeczeństwa wobec leśników jest zapewne tłumaczone przez autora zasadą - nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście.pdf
Gości:
28486