ODWOŁANIE AKCJI PROTESTACYJNEJ

Decyzją Sztabu Protestacyjnego powołanego w dniu 15 stycznia 2014 roku na mocy przekształcenia Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, w dniu 27 lutego zostaje odwołana Akcja Protestacyjna w Lasach Państwowych. Jest to 14 dzień od podpisania przez Prezydenta RP zmiany ustawy o lasach. Tym samym w tym dniu, znowelizowana ustawa o lasach nabiera mocy prawnej. Jednocześnie dementuje się informację Przewodniczącego KSPL, zawartą w Komunikacie nr 2/2014, z dnia 20 lutego 2014 roku, o przekazaniu sprawy nowelizacji ustawy o lasach do rozstrzygnięcia Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz zawieszeniu akcji protestacyjnej do czasu orzeczenia TK. Formalnie zaskarżenie ustawy jest możliwe dopiero po jej uprawomocnieniu, a decyzja w sprawie kontynuacji akcji protestacyjnej może być podjęta jedynie przez organ do tego upoważniony. Jednocześnie informuje się, że odwołanie akcji protestacyjnej nie skutkuje rozwiązaniem Sztabu Protestacyjnego.ODPOWIEDŹ NA PROWOKACJĘ GW

Oburzenie , jakie wywołał wśród społeczności lesnej artykuł red. Adama Wajraka, opublikowany w Gazecie Wyborczej w dniu 8 lutego 2014 roku, sprowokował reakcję Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Wzbudzanie wrogości społeczeństwa wobec leśników jest zapewne tłumaczone przez autora zasadą - nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście.pdf
LEŚNE ZWIĄZKI ZAWODOWE NADAL NIE ODPUSZCZAJĄ

Dotychczasowy brak odpowiedzi Biura Prawnego Prezydenta na zarzuty prawne dot. uchwalonej przez Parlament RP zmiany ustawy o lasach, po uwzględnieniu docierających różnych sprzecznych informacji o możliwej reakcji Prezydenta, leśne związki zawodowe ponawiają apel o pilne spotkanie.

Poniżej załączamy treść pisma do Prezydenta z 6.02.2014 roku.pdf
SPOTKANIE Z KANCELARIĄ PREZYDENTA TO NIE WSZYSTKO

Po spotkaniu z Ministrem D. Młotkiewiczem i doradcą Prezydenta T. Boreckim, owocującym obietnicami, Krajowy Sekretariat wnioskuje do Prezydenta o przekazanie znowelizowanej Ustawy o Lasach do ponownego rozpatrzenia przez Sejm RP. Jeszcze raz zostały wskazane rażące błędy trybu procedowania, wskazujące na konieczność podjęcia takiej decyzji. W załączeniu przekazujemy treść pisma z 3 lutego 2014 roku.pdf
POZOSTAŁA NADZIEJA W PREZYDENCIE

Wyjątkowo szybki odzew Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na prośbę o spotkanie w sprawie stabilności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Lasów Państwowych oraz wyrażone pełne zrozumienie przedstawionych przez stronę związkową wątpliwości, rodzi nadzieję, że scenariusz przyszłości LP, napisany przez Radę Ministrów, może ulec zmianie. Przedstawiamy Komunikat Krajowego Sekretariatu ze spotkania z Kancelarią Prezydenta, odbytego w dniu 31 stycznia 2014 roku.pdf
Gości:
19115