LEŚNE ZWIĄZKI ZAWODOWE NADAL NIE ODPUSZCZAJĄ

Dotychczasowy brak odpowiedzi Biura Prawnego Prezydenta na zarzuty prawne dot. uchwalonej przez Parlament RP zmiany ustawy o lasach, po uwzględnieniu docierających różnych sprzecznych informacji o możliwej reakcji Prezydenta, leśne związki zawodowe ponawiają apel o pilne spotkanie.

Poniżej załączamy treść pisma do Prezydenta z 6.02.2014 roku.pdf
SPOTKANIE Z KANCELARIĄ PREZYDENTA TO NIE WSZYSTKO

Po spotkaniu z Ministrem D. Młotkiewiczem i doradcą Prezydenta T. Boreckim, owocującym obietnicami, Krajowy Sekretariat wnioskuje do Prezydenta o przekazanie znowelizowanej Ustawy o Lasach do ponownego rozpatrzenia przez Sejm RP. Jeszcze raz zostały wskazane rażące błędy trybu procedowania, wskazujące na konieczność podjęcia takiej decyzji. W załączeniu przekazujemy treść pisma z 3 lutego 2014 roku.pdf
POZOSTAŁA NADZIEJA W PREZYDENCIE

Wyjątkowo szybki odzew Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na prośbę o spotkanie w sprawie stabilności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Lasów Państwowych oraz wyrażone pełne zrozumienie przedstawionych przez stronę związkową wątpliwości, rodzi nadzieję, że scenariusz przyszłości LP, napisany przez Radę Ministrów, może ulec zmianie. Przedstawiamy Komunikat Krajowego Sekretariatu ze spotkania z Kancelarią Prezydenta, odbytego w dniu 31 stycznia 2014 roku.pdf
LEŚNICY PRZEPRASZAJĄ

Podczas pierwszego czytania nowelizacji Ustawy o Lasach, w dniu 23 stycznia 2014 roku, na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska, doszło do wymownego wydarzenia w trakcie głosowania nad wnioskiem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Kiedy posłowie koalicji PO i PSL odrzucili wniosek, zdecydowana większość osób znajdujących się na sali obrad, w spontanicznym odruchu wykrzykiwała słowo zdrajcy. Na krytyczne uwagi pod adresem m.in. leśników, wypowiedziane przez Przewodniczącego Komisji FP Dariusza Rosatiego, załączamy stosowny list z przeprosinami.pdf
RZECZYWISTOŚĆ PARLAMENTARNA

W przeciągu jednej doby, w dniu 24 stycznia 2014 roku koalicja PO i PSL wykazała się niezwykłą skutecznością procedowania zmiany ustawy o lasach, mającej na celu destabilizację Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Już 23 stycznia , podczas pierwszego czytania nowelizacji ustawy, na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska, było widoczne ewidentne ignorowanie lawiny krytyki różnych środowisk społeczeństwa polskiego, tego bubla prawno - merytorycznego, nie popartego analizą skutków nałożenia haraczu na wzorowo funkcjonującą jednostkę zarządzającą Lasami Państwowymi. Zastosowano zasadę - byle teraz, byle już, byle jak najwięcej, bez patrzenia w przyszłość, jaką powinien się kierować dobry gospodarz. Kuriozalnym wydarzeniem było głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie wysłuchania publicznego, które w choćby w minimalnym stopniu mogło dać szansę na włączenie głosu społeczeństwa, w sprawie dotyczącej strategicznego dobra naturalnego Rzeczypospolitej Polskiej. I tu, pierwszy raz byliśmy świadkami działania maszynki dyscypliny patryjnej. Tę dyscyplinę starał się również wprowadzić przewodniczący komisji Poseł D. Rosati, w momencie, kiedy po tym głosowaniu 3/4 obecnych na sali krzyczało ZDRAJCY. W podobny sposób, pod osłoną nocy, odbyło się drugie czytanie, a rankiem następnego dnia Sejm RP przyjął projekt zmiany ustawy. To bulwersujące wydarzenie obnażyło dobitnie stosunek koalicji rządzącej do społeczeństwa. Jedynym wytłumaczeniem takiego działania jest udowodnienie tezy skrajno-liberalnej, że wszystko co państwowe jest złe, a taki scenariusz będzie nieunikniony. Mając świadomość, że "maszynka" będzie działać bez zarzutów w dalszum biegu procedowania, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL zwrócił się do najwyższej władzy RP, czyli Prezydenta Bronisława Komorowskiego, o pilne spotkanie z leśnikami, reprezentującymi stronę społeczną, z wnioskiem o nie składanie podpisu pod tą haniebną ustawą. Zwracamy się też o pilne przyłączenie do akcji zbierania podpisów pod referendum, zainicjiwanej przez Prof. Jana Szyszko.

W załączeniu druk poparcia.pdf
Gości:
25160