POZOSTAŁA NADZIEJA W PREZYDENCIE

Wyjątkowo szybki odzew Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na prośbę o spotkanie w sprawie stabilności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Lasów Państwowych oraz wyrażone pełne zrozumienie przedstawionych przez stronę związkową wątpliwości, rodzi nadzieję, że scenariusz przyszłości LP, napisany przez Radę Ministrów, może ulec zmianie. Przedstawiamy Komunikat Krajowego Sekretariatu ze spotkania z Kancelarią Prezydenta, odbytego w dniu 31 stycznia 2014 roku.pdf
LEŚNICY PRZEPRASZAJĄ

Podczas pierwszego czytania nowelizacji Ustawy o Lasach, w dniu 23 stycznia 2014 roku, na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska, doszło do wymownego wydarzenia w trakcie głosowania nad wnioskiem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Kiedy posłowie koalicji PO i PSL odrzucili wniosek, zdecydowana większość osób znajdujących się na sali obrad, w spontanicznym odruchu wykrzykiwała słowo zdrajcy. Na krytyczne uwagi pod adresem m.in. leśników, wypowiedziane przez Przewodniczącego Komisji FP Dariusza Rosatiego, załączamy stosowny list z przeprosinami.pdf
RZECZYWISTOŚĆ PARLAMENTARNA

W przeciągu jednej doby, w dniu 24 stycznia 2014 roku koalicja PO i PSL wykazała się niezwykłą skutecznością procedowania zmiany ustawy o lasach, mającej na celu destabilizację Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Już 23 stycznia , podczas pierwszego czytania nowelizacji ustawy, na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska, było widoczne ewidentne ignorowanie lawiny krytyki różnych środowisk społeczeństwa polskiego, tego bubla prawno - merytorycznego, nie popartego analizą skutków nałożenia haraczu na wzorowo funkcjonującą jednostkę zarządzającą Lasami Państwowymi. Zastosowano zasadę - byle teraz, byle już, byle jak najwięcej, bez patrzenia w przyszłość, jaką powinien się kierować dobry gospodarz. Kuriozalnym wydarzeniem było głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie wysłuchania publicznego, które w choćby w minimalnym stopniu mogło dać szansę na włączenie głosu społeczeństwa, w sprawie dotyczącej strategicznego dobra naturalnego Rzeczypospolitej Polskiej. I tu, pierwszy raz byliśmy świadkami działania maszynki dyscypliny patryjnej. Tę dyscyplinę starał się również wprowadzić przewodniczący komisji Poseł D. Rosati, w momencie, kiedy po tym głosowaniu 3/4 obecnych na sali krzyczało ZDRAJCY. W podobny sposób, pod osłoną nocy, odbyło się drugie czytanie, a rankiem następnego dnia Sejm RP przyjął projekt zmiany ustawy. To bulwersujące wydarzenie obnażyło dobitnie stosunek koalicji rządzącej do społeczeństwa. Jedynym wytłumaczeniem takiego działania jest udowodnienie tezy skrajno-liberalnej, że wszystko co państwowe jest złe, a taki scenariusz będzie nieunikniony. Mając świadomość, że "maszynka" będzie działać bez zarzutów w dalszum biegu procedowania, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL zwrócił się do najwyższej władzy RP, czyli Prezydenta Bronisława Komorowskiego, o pilne spotkanie z leśnikami, reprezentującymi stronę społeczną, z wnioskiem o nie składanie podpisu pod tą haniebną ustawą. Zwracamy się też o pilne przyłączenie do akcji zbierania podpisów pod referendum, zainicjiwanej przez Prof. Jana Szyszko.

W załączeniu druk poparcia.pdf
APEL DO WŁADZ RP C.D.

W uzupełnieniu poprzednich wiadomości załączamy opinię Biura Ekspertów Krajowego Sekretariatu, dot. projektu nowelizacji ustawy o lasach, przyjętej w dniu 7 stycznia 2014 roku przez Radę Ministrów. Zawarta w niej wnikliwa analiza prawno - merytoryczna podważa jednoznacznie działania Rządu RP podjęte w tej tematyce. Dla pełnego zobrazowania zasadności ogłoszenia przez Krajowy Sekretariat AKCJI PROTESTACYJNEJ, należy zapoznać wszystkich pracowników Lasów Państwowych z apelem i niniejszą opinią.pdf
APEL DO WŁADZ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Żyjąc nadzieją, że głos wyborców ma jeszcze znaczenie dla władzy przez nich wybranej, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL wystosował APEL do Parlamentarzystów, Prezydenta RP oraz Rady Ministrów. W nim kolejny raz wskazuje na niedopuszczale łamanie prawa w zapisach projektu zmiany Ustawy o Lasach oraz trybu jej procedowania. Wskazuje też na konieczność weryfikacji przyjętych w projekcie wielkości obciążeń, które w przypadku efektywnego podatku obrotowego wyniosą 82 %. Jest to stawka niespotykana na całym naszym globie. Nasuwa się zatem retoryczne pytanie: czy to "dobrodziejstwo" jest nagrodą za wzorowe utrzymanie Polskich Lasów Państwowych w 90 rocznicę ich istnienia ?pdf
Gości:
21592