RZECZYWISTOŚĆ PARLAMENTARNA

W przeciągu jednej doby, w dniu 24 stycznia 2014 roku koalicja PO i PSL wykazała się niezwykłą skutecznością procedowania zmiany ustawy o lasach, mającej na celu destabilizację Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Już 23 stycznia , podczas pierwszego czytania nowelizacji ustawy, na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska, było widoczne ewidentne ignorowanie lawiny krytyki różnych środowisk społeczeństwa polskiego, tego bubla prawno - merytorycznego, nie popartego analizą skutków nałożenia haraczu na wzorowo funkcjonującą jednostkę zarządzającą Lasami Państwowymi. Zastosowano zasadę - byle teraz, byle już, byle jak najwięcej, bez patrzenia w przyszłość, jaką powinien się kierować dobry gospodarz. Kuriozalnym wydarzeniem było głosowanie nad wnioskiem formalnym w sprawie wysłuchania publicznego, które w choćby w minimalnym stopniu mogło dać szansę na włączenie głosu społeczeństwa, w sprawie dotyczącej strategicznego dobra naturalnego Rzeczypospolitej Polskiej. I tu, pierwszy raz byliśmy świadkami działania maszynki dyscypliny patryjnej. Tę dyscyplinę starał się również wprowadzić przewodniczący komisji Poseł D. Rosati, w momencie, kiedy po tym głosowaniu 3/4 obecnych na sali krzyczało ZDRAJCY. W podobny sposób, pod osłoną nocy, odbyło się drugie czytanie, a rankiem następnego dnia Sejm RP przyjął projekt zmiany ustawy. To bulwersujące wydarzenie obnażyło dobitnie stosunek koalicji rządzącej do społeczeństwa. Jedynym wytłumaczeniem takiego działania jest udowodnienie tezy skrajno-liberalnej, że wszystko co państwowe jest złe, a taki scenariusz będzie nieunikniony. Mając świadomość, że "maszynka" będzie działać bez zarzutów w dalszum biegu procedowania, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL zwrócił się do najwyższej władzy RP, czyli Prezydenta Bronisława Komorowskiego, o pilne spotkanie z leśnikami, reprezentującymi stronę społeczną, z wnioskiem o nie składanie podpisu pod tą haniebną ustawą. Zwracamy się też o pilne przyłączenie do akcji zbierania podpisów pod referendum, zainicjiwanej przez Prof. Jana Szyszko.

W załączeniu druk poparcia.pdf
APEL DO WŁADZ RP C.D.

W uzupełnieniu poprzednich wiadomości załączamy opinię Biura Ekspertów Krajowego Sekretariatu, dot. projektu nowelizacji ustawy o lasach, przyjętej w dniu 7 stycznia 2014 roku przez Radę Ministrów. Zawarta w niej wnikliwa analiza prawno - merytoryczna podważa jednoznacznie działania Rządu RP podjęte w tej tematyce. Dla pełnego zobrazowania zasadności ogłoszenia przez Krajowy Sekretariat AKCJI PROTESTACYJNEJ, należy zapoznać wszystkich pracowników Lasów Państwowych z apelem i niniejszą opinią.pdf
APEL DO WŁADZ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Żyjąc nadzieją, że głos wyborców ma jeszcze znaczenie dla władzy przez nich wybranej, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL wystosował APEL do Parlamentarzystów, Prezydenta RP oraz Rady Ministrów. W nim kolejny raz wskazuje na niedopuszczale łamanie prawa w zapisach projektu zmiany Ustawy o Lasach oraz trybu jej procedowania. Wskazuje też na konieczność weryfikacji przyjętych w projekcie wielkości obciążeń, które w przypadku efektywnego podatku obrotowego wyniosą 82 %. Jest to stawka niespotykana na całym naszym globie. Nasuwa się zatem retoryczne pytanie: czy to "dobrodziejstwo" jest nagrodą za wzorowe utrzymanie Polskich Lasów Państwowych w 90 rocznicę ich istnienia ?pdf
APEL Z PROŚBĄ O MODLITWĘ

Publikujemy Apel KSZNOŚiL , w którym wyrażona jest prośba o wsparcie modlitewne w intencji zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Polskich Lasów Państwowych. Prosimy również Rodaków, którym przyszłość naszych lasów nie jest obojętna do poparcia naszego apelu, docierając z nim do wszystkich polskich kościołów, licząc na przychylność księży. W ten sposób dotrzemy również do rządzących naszym krajem, którzy starają się nie zauważać głosu społeczeństwa.pdf
AUDYCJA W TV TRWAM 15 STYCZNIA 2014 Z UDZIAŁEM KSZNOŚiL

W dniu 15.01.14 w miejscowości Sadowne miała miejsce audycja TV Trwam poświęcona nowelizacji ustawy o lasach. W zimowej scenerii (intensywny opad śniegu) zgromadziło się kilkadziesiąt osób z różnych rejonów Polski: mieszkańców wsi, samorządowców, leśników, duchownych. Obecni byli posłowie Jan Szyszko i Dariusz Bąk oraz zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ Solidarność Piotr Lutyk. W wypowiedziach do kamery wyrażano negatywne opinie o zamierzonym ograbieniu LP ze zgromadzonych funduszy. Zwłaszcza działacze samorządowi podkreślali, że planowane rozwiązanie przyniesie więcej szkody niż korzyści. Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej Przypomnieli, że w lasach marnują się ogromne ilości drewna martwego, z którego brakiem boryka się miejscowa ludność, a jednocześnie podkreślili bezsensowny rabunek pieniędzy LP. Piotr Lutyk przedstawił stanowisko KSOŚZNiL w tej sprawie oraz informację o podjętej akcji protestacyjnej. Apelował też o noszenie zielonych kokardek przez osoby popierające protest.

APELUJEMY RÓWNIEŻ O PRZYWIĄZANIE ZIELONYCH WSTĄŻEK NA ANTENACH SAMOCHODOWYCH, WRAŻAJĄCYCH ELEMENT POPARCIA PROTESTU !!!

W załączonym pliku przesyłamy do wykorzystania plakat akcji protestacyjnej.pdf
Gości:
21670