APEL DO WŁADZ RP C.D.

W uzupełnieniu poprzednich wiadomości załączamy opinię Biura Ekspertów Krajowego Sekretariatu, dot. projektu nowelizacji ustawy o lasach, przyjętej w dniu 7 stycznia 2014 roku przez Radę Ministrów. Zawarta w niej wnikliwa analiza prawno - merytoryczna podważa jednoznacznie działania Rządu RP podjęte w tej tematyce. Dla pełnego zobrazowania zasadności ogłoszenia przez Krajowy Sekretariat AKCJI PROTESTACYJNEJ, należy zapoznać wszystkich pracowników Lasów Państwowych z apelem i niniejszą opinią.pdf
APEL DO WŁADZ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Żyjąc nadzieją, że głos wyborców ma jeszcze znaczenie dla władzy przez nich wybranej, Krajowy Sekretariat ZNOŚiL wystosował APEL do Parlamentarzystów, Prezydenta RP oraz Rady Ministrów. W nim kolejny raz wskazuje na niedopuszczale łamanie prawa w zapisach projektu zmiany Ustawy o Lasach oraz trybu jej procedowania. Wskazuje też na konieczność weryfikacji przyjętych w projekcie wielkości obciążeń, które w przypadku efektywnego podatku obrotowego wyniosą 82 %. Jest to stawka niespotykana na całym naszym globie. Nasuwa się zatem retoryczne pytanie: czy to "dobrodziejstwo" jest nagrodą za wzorowe utrzymanie Polskich Lasów Państwowych w 90 rocznicę ich istnienia ?pdf
APEL Z PROŚBĄ O MODLITWĘ

Publikujemy Apel KSZNOŚiL , w którym wyrażona jest prośba o wsparcie modlitewne w intencji zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Polskich Lasów Państwowych. Prosimy również Rodaków, którym przyszłość naszych lasów nie jest obojętna do poparcia naszego apelu, docierając z nim do wszystkich polskich kościołów, licząc na przychylność księży. W ten sposób dotrzemy również do rządzących naszym krajem, którzy starają się nie zauważać głosu społeczeństwa.pdf
AUDYCJA W TV TRWAM 15 STYCZNIA 2014 Z UDZIAŁEM KSZNOŚiL

W dniu 15.01.14 w miejscowości Sadowne miała miejsce audycja TV Trwam poświęcona nowelizacji ustawy o lasach. W zimowej scenerii (intensywny opad śniegu) zgromadziło się kilkadziesiąt osób z różnych rejonów Polski: mieszkańców wsi, samorządowców, leśników, duchownych. Obecni byli posłowie Jan Szyszko i Dariusz Bąk oraz zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ Solidarność Piotr Lutyk. W wypowiedziach do kamery wyrażano negatywne opinie o zamierzonym ograbieniu LP ze zgromadzonych funduszy. Zwłaszcza działacze samorządowi podkreślali, że planowane rozwiązanie przyniesie więcej szkody niż korzyści. Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej Przypomnieli, że w lasach marnują się ogromne ilości drewna martwego, z którego brakiem boryka się miejscowa ludność, a jednocześnie podkreślili bezsensowny rabunek pieniędzy LP. Piotr Lutyk przedstawił stanowisko KSOŚZNiL w tej sprawie oraz informację o podjętej akcji protestacyjnej. Apelował też o noszenie zielonych kokardek przez osoby popierające protest.

APELUJEMY RÓWNIEŻ O PRZYWIĄZANIE ZIELONYCH WSTĄŻEK NA ANTENACH SAMOCHODOWYCH, WRAŻAJĄCYCH ELEMENT POPARCIA PROTESTU !!!

W załączonym pliku przesyłamy do wykorzystania plakat akcji protestacyjnej.pdf
POWOŁANY SZTAB PROTESTACYJNY

Na wczorajszym posiedzeniu / 15 stycznia 2014 r. / Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL , z udziałem Przewodniczących Regionalnych i Międzyregionalnych Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, powołany został SZTAB PROTESTACYJNY, w związku z rozbudzoną pełną świadomością zagrożenia trwałości Lasów Państwowych . Spotkanie z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim / 14 stycznia 2014 roku / , obnażyło jedynie konsekwencę w dążeniu pomysłodawców zmiany ustawy o lasach , do pozbawienia PGL LP środków, będących gwarantem trwałości polskich lasów. SZTAB PROTESTACYJNY ogłasza AKCJĘ PROTESTACYJNĄ / AP / we wszystkich jednostkach Lasów Państwowych z dniem 16 stycznia 2014 roku. Początkowy przebieg AP ma polegać na oflagowaniu jednostek organizacyjnych LP, wywieszeniu plakatów okolicznościowych, oraz przypięciu zielonych kokard do ubioru, wyrażających znak protestu. Przypominamy, że element oflagowania i oplakatowania zakładów wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki, o którą należy się zwrócić. Podczas posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Przewodniczący MSPL napisali stosowne OŚWIADCZENIE, które przedkładamy w załączeniu.pdf
Gości:
28482