APEL Z PROŚBĄ O MODLITWĘ

Publikujemy Apel KSZNOŚiL , w którym wyrażona jest prośba o wsparcie modlitewne w intencji zachowania integralności, nienaruszalności i trwałości Polskich Lasów Państwowych. Prosimy również Rodaków, którym przyszłość naszych lasów nie jest obojętna do poparcia naszego apelu, docierając z nim do wszystkich polskich kościołów, licząc na przychylność księży. W ten sposób dotrzemy również do rządzących naszym krajem, którzy starają się nie zauważać głosu społeczeństwa.pdf
AUDYCJA W TV TRWAM 15 STYCZNIA 2014 Z UDZIAŁEM KSZNOŚiL

W dniu 15.01.14 w miejscowości Sadowne miała miejsce audycja TV Trwam poświęcona nowelizacji ustawy o lasach. W zimowej scenerii (intensywny opad śniegu) zgromadziło się kilkadziesiąt osób z różnych rejonów Polski: mieszkańców wsi, samorządowców, leśników, duchownych. Obecni byli posłowie Jan Szyszko i Dariusz Bąk oraz zastępca przewodniczącego Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ Solidarność Piotr Lutyk. W wypowiedziach do kamery wyrażano negatywne opinie o zamierzonym ograbieniu LP ze zgromadzonych funduszy. Zwłaszcza działacze samorządowi podkreślali, że planowane rozwiązanie przyniesie więcej szkody niż korzyści. Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej Przypomnieli, że w lasach marnują się ogromne ilości drewna martwego, z którego brakiem boryka się miejscowa ludność, a jednocześnie podkreślili bezsensowny rabunek pieniędzy LP. Piotr Lutyk przedstawił stanowisko KSOŚZNiL w tej sprawie oraz informację o podjętej akcji protestacyjnej. Apelował też o noszenie zielonych kokardek przez osoby popierające protest.

APELUJEMY RÓWNIEŻ O PRZYWIĄZANIE ZIELONYCH WSTĄŻEK NA ANTENACH SAMOCHODOWYCH, WRAŻAJĄCYCH ELEMENT POPARCIA PROTESTU !!!

W załączonym pliku przesyłamy do wykorzystania plakat akcji protestacyjnej.pdf
POWOŁANY SZTAB PROTESTACYJNY

Na wczorajszym posiedzeniu / 15 stycznia 2014 r. / Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL , z udziałem Przewodniczących Regionalnych i Międzyregionalnych Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, powołany został SZTAB PROTESTACYJNY, w związku z rozbudzoną pełną świadomością zagrożenia trwałości Lasów Państwowych . Spotkanie z Ministrem Środowiska Maciejem Grabowskim / 14 stycznia 2014 roku / , obnażyło jedynie konsekwencę w dążeniu pomysłodawców zmiany ustawy o lasach , do pozbawienia PGL LP środków, będących gwarantem trwałości polskich lasów. SZTAB PROTESTACYJNY ogłasza AKCJĘ PROTESTACYJNĄ / AP / we wszystkich jednostkach Lasów Państwowych z dniem 16 stycznia 2014 roku. Początkowy przebieg AP ma polegać na oflagowaniu jednostek organizacyjnych LP, wywieszeniu plakatów okolicznościowych, oraz przypięciu zielonych kokard do ubioru, wyrażających znak protestu. Przypominamy, że element oflagowania i oplakatowania zakładów wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki, o którą należy się zwrócić. Podczas posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Przewodniczący MSPL napisali stosowne OŚWIADCZENIE, które przedkładamy w załączeniu.pdf
CZY MOŻLIWA JEST JESZCZE NEGOCJACJA WIELKOŚCI DANINY OD PGL LP

Nadane przez Rząd RP wyjątkowe tempo wdrażania zmainy ustawy o lasach, charakteryzuje wyjątkowa ignorancja krytyki pomysłu obarczenia Lasów Państwowych daniną przekraczającą możliwości płatnicze tego przedsiębiorstwa. Pomimo wielu merytorycznie uzasadnionych sprzeciwów, publikowanych w niezależnej prasie i mediach, środki przekazu publicznego utrzymywane ze społecznych pieniędzy unikają kontrowersyjnej polemiki i nie są zainteresowane przedstawieniem całej prawdy o skutkach dla środowiska leśnego, jakie mogą nastąpić w przypadku uchwalenia ustawy w wersji przyjętej przez Radę Ministrów. Z projektu zmiany ustawy wynika tylko jedno "dobrodziejstwo" , z którego leśnicy aż podskakują z radości - Rada Ministrów lub Minister Środowiska może obiżyć daninę lub odstąpić od niej , jeśli ..........?. I to zabezpieczenie według pomysłodawców jest wystarczające! W dniu 14 stycznia odbędzie się długo oczekiwane spotkanie Ministra Środowiska z kierownictwem Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Zapewne i ten zapis będzie tematem spotkania. Ale najważniejszym dla sekretariatu będzie utwierdzenie, czy nowy minister postawi ochronę środowiska przed daniną?KOLEJNY ATAK NA LASY PAŃSTWOWE

W dniu 18 grudnia 2013 roku na stronie Ministerstwa Środowiska umieszczone zostały nowe założenia do zmianu Ustawy o Lasach. Po trzech latach pozornego spokoju zapoczątkowanego wygraną batalią przed próbą włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych, Rada Ministrów znalazła sposób na przejęcie majątku pieniężnego LP i jak wszystko na to wskazuje, w trybie błyskawicznym, jak na razie bez konsultacji społecznych, nałoży obowiązek przekazania 1,6 mld zł. w latach 2014 i 2015 oraz corocznych danin w wysokości 100 mln. zł. w latach następnych. Z niepokojem oczekujemy odniesienia ze strony Ministra Środowiska na Stanowisko Krajowego Sekretariatu i Oświadczenie stowarzyszeń i organizacji działających w LP, przekazanych w dniu 2 stycznia 2014 roku podczas zorganizowanego przez Ministra spotkania.

W załączeniu : Komunikat ze spotkaniapdf
Gości:
21588