CZY MOŻLIWA JEST JESZCZE NEGOCJACJA WIELKOŚCI DANINY OD PGL LP

Nadane przez Rząd RP wyjątkowe tempo wdrażania zmainy ustawy o lasach, charakteryzuje wyjątkowa ignorancja krytyki pomysłu obarczenia Lasów Państwowych daniną przekraczającą możliwości płatnicze tego przedsiębiorstwa. Pomimo wielu merytorycznie uzasadnionych sprzeciwów, publikowanych w niezależnej prasie i mediach, środki przekazu publicznego utrzymywane ze społecznych pieniędzy unikają kontrowersyjnej polemiki i nie są zainteresowane przedstawieniem całej prawdy o skutkach dla środowiska leśnego, jakie mogą nastąpić w przypadku uchwalenia ustawy w wersji przyjętej przez Radę Ministrów. Z projektu zmiany ustawy wynika tylko jedno "dobrodziejstwo" , z którego leśnicy aż podskakują z radości - Rada Ministrów lub Minister Środowiska może obiżyć daninę lub odstąpić od niej , jeśli ..........?. I to zabezpieczenie według pomysłodawców jest wystarczające! W dniu 14 stycznia odbędzie się długo oczekiwane spotkanie Ministra Środowiska z kierownictwem Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Zapewne i ten zapis będzie tematem spotkania. Ale najważniejszym dla sekretariatu będzie utwierdzenie, czy nowy minister postawi ochronę środowiska przed daniną?KOLEJNY ATAK NA LASY PAŃSTWOWE

W dniu 18 grudnia 2013 roku na stronie Ministerstwa Środowiska umieszczone zostały nowe założenia do zmianu Ustawy o Lasach. Po trzech latach pozornego spokoju zapoczątkowanego wygraną batalią przed próbą włączenia PGL LP do sektora finansów publicznych, Rada Ministrów znalazła sposób na przejęcie majątku pieniężnego LP i jak wszystko na to wskazuje, w trybie błyskawicznym, jak na razie bez konsultacji społecznych, nałoży obowiązek przekazania 1,6 mld zł. w latach 2014 i 2015 oraz corocznych danin w wysokości 100 mln. zł. w latach następnych. Z niepokojem oczekujemy odniesienia ze strony Ministra Środowiska na Stanowisko Krajowego Sekretariatu i Oświadczenie stowarzyszeń i organizacji działających w LP, przekazanych w dniu 2 stycznia 2014 roku podczas zorganizowanego przez Ministra spotkania.

W załączeniu : Komunikat ze spotkaniapdf
PAKIET ZDROWOTNY NABIERA ROZPĘDU

Zainicjowana przez Krajowy Sekretariat ZNOŚiL pomoc pracownikom Lasów Państwowych w zakresie opieki zdrowotnej, opracowana i wynegocjowana na podstawie potrzeb określonych w przeprowadzonym w 2013 roku sondażu ankietowym, przynosi wreszcie długo oczekiwane efekty. Według najnowszego raportu firmy MENTOR, już ponad 4 tysiące leśników korzysta z pakietu medycznego MEDICOVERU, z opieką 56 specjalistów , w tym pełną diagnostyką pod kątem boreliozy. W dniu 5 grudnia 2013 r. , podczas spotkania Dyrektora Generalnego LP z centralami Związków Zawodowych, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu przedstawił szczegóły raportu, podkreślając nieuzasadniony opór niektórych RDLP. W odniesieniu, w dniu 18 grudnia DG polecił Dyrektorom Regionalnym przyspieszenie postępowania w tym zakresie oraz włączenie kosztów ubezpieczeń do planu zasadniczego kosztów na 2014 rok.

Wartą podkreślenia jest wyjątkowo pozytywna ocena opieki zdrowotnej przez pracowników, którzy już z tej pomocy korzystają, niedowierzając, że to się dzieje w naszym kraju!KOLEJNY WYRAZ OBURZENIA SPOŁECZEŃSTWA

Dzisiaj /9 listopada 2013 roku/ w Gdańsku odbył się kolejny protest pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa" zorganizowany przez regionalne struktury trzech central związkowych: NSZZ "Solidarność", OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.

Żądania manifestujących, przekładające się na 62 % poparcia społeczeństwa, dotyczyły wprowadzenia skutecznego dialogu społecznego, obniżenia wieku emerytalnego, wycofania przepisów o elastycznym czasie pracy, ograniczenia stosowania umów śmieciowych, wzrostu płacy minimalnej i wprowadzenie obligatoryjnych referendów po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów.

Z opublikowanego w październiku raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ponad 10 milionów Polaków jest zagrożonych ubóstwem, 35 proc. naszych rodaków nie stać na ogrzewanie, 26 proc. nie może sobie pozwolić na lekarza i dentystę, a 23,4 proc. żyje w  złych warunkach sanitarnych, m.in. bez bieżącej wody i toalety.

Jedna czwarta Polaków mieszka w zatłoczonych mieszkaniach, a 35 proc. z naszych rodaków nie ma środków, aby w swoich domach utrzymać odpowiednią temperaturę. http://gpcodziennie.pl/24839-wpolsce-szaleje-bieda

Widząc wypaczony obraz rzeczywistości, przedstawiany w naszych mediach , łatwo przewidzieć dokąd zmierzamy!CO Z GOSPODARKĄ WODNĄ?

Ciągle ważą się losy Gospodarki Wodnej. Pomimo krytyki obecnych założeń do zmiany ustawy Prawo Wodne, opracowanych przez Ministerstwo Środowiska, nie zauważamy woli uwzględnienia opinii społecznych oraz środowiska branżowego. Po lipcowej rozmowie Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z Ministrem Marcinem Korolcem, żywimy nadzieje, że tym razem propozycje, zawarte w załączonym piśmie, zmienią gaskonadowe nastawienie twórców założeń.pdf
Gości:
250