NOWY TERMIN SKŁADANIA ANKIET

Pomimo dużej liczby przesłanych ankiet przez pracowników Lasów Państwowych, mamy wiele próśb o wydłużenie terminu wypełniania ankiet. Przyczyną najczęstrzą są problemy z dotarciem do internetu. Mając na względzie konieczność uzyskania źródłowych danych, ostateczny termin ustalamy na 25 stycznia 2013 roku.ANKIETY WS UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH I CHORÓB ODKLESZCZOWYCH

Mając na celu wprowadzenie systemu pomocy pracownikom Lasów Państwowych, cierpiącym na choroby odkleszczowe oraz uzyskanie korzystnych pakietów ubezpieczeń grupowych, uwzględniających m.in. ten problem, prosimy o wypełnienie ankiet, które pozwolą właściwie ukierunkować nasze działania. Termin przesłania wypełnionych ankiet mija 15 stycznia 2013 roku.

Ankiety są dostępne na stronie http://lp.ocac.plCZY DOCZEKAMY SIĘ POZYTYWNYCH ZMIAN W GOSPODARCE WODNEJ?

Według uzyskanych informacji, jeszcze w tym roku rozstrzygniety zostanie konkurs na Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wreszcie mieli byśmy do czynienia z pozytywnym wydarzeniem, gdyby nie fakt forowania na tę posadę Witolda S., który zasłynął w swoim regionie negatywną oceną.

W załączonym piśmie do Ministra Środowiska przedstawiamy zarówno tę postać , jak i kolesiowskie układy m.in. ze swoim poprzednikiem.pdf
Kongres c.d.

Z przyczyn technicznych dołączamy stanowisko dotyczące Polityki Geologicznej Państwa, o którym jest mowa we wcześniejszych aktualnościach.pdf
KONGRES KSZNOŚiL

W dniach 29.XI do 1.XII r. w SGGW w Warszawie odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu, podczas którego podjęto wiele cennych uchwał i stanowisk. Między innymi przyjęto stanowisko wyrażające uwagi do założeń nowelizacji Ustawy o Lasach, polityki geologicznej państwa, rozwoju struktur branźowych naszego związku i inne. Określono również priorytety działań z zakresu wszystkich branż zrzeszonych w sekretariacie. Podjęta też została decyzja o przeprowadzeniu ankiet wśród pracowników Lasów Państwowych, dotyczących pomocy w zakresie chorób odkleszczowych i grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, z myślą o wprowadzeniu optymalnie korzystnych rozwiązań w niedalekiej przyszłości.

W załączeniu przekazujemy stanowiska , które wzbudziły największe emocje.pdf
Gości:
239