ANKIETY WS UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH I CHORÓB ODKLESZCZOWYCH

Mając na celu wprowadzenie systemu pomocy pracownikom Lasów Państwowych, cierpiącym na choroby odkleszczowe oraz uzyskanie korzystnych pakietów ubezpieczeń grupowych, uwzględniających m.in. ten problem, prosimy o wypełnienie ankiet, które pozwolą właściwie ukierunkować nasze działania. Termin przesłania wypełnionych ankiet mija 15 stycznia 2013 roku.

Ankiety są dostępne na stronie http://lp.ocac.plCZY DOCZEKAMY SIĘ POZYTYWNYCH ZMIAN W GOSPODARCE WODNEJ?

Według uzyskanych informacji, jeszcze w tym roku rozstrzygniety zostanie konkurs na Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wreszcie mieli byśmy do czynienia z pozytywnym wydarzeniem, gdyby nie fakt forowania na tę posadę Witolda S., który zasłynął w swoim regionie negatywną oceną.

W załączonym piśmie do Ministra Środowiska przedstawiamy zarówno tę postać , jak i kolesiowskie układy m.in. ze swoim poprzednikiem.pdf
Kongres c.d.

Z przyczyn technicznych dołączamy stanowisko dotyczące Polityki Geologicznej Państwa, o którym jest mowa we wcześniejszych aktualnościach.pdf
KONGRES KSZNOŚiL

W dniach 29.XI do 1.XII r. w SGGW w Warszawie odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu, podczas którego podjęto wiele cennych uchwał i stanowisk. Między innymi przyjęto stanowisko wyrażające uwagi do założeń nowelizacji Ustawy o Lasach, polityki geologicznej państwa, rozwoju struktur branźowych naszego związku i inne. Określono również priorytety działań z zakresu wszystkich branż zrzeszonych w sekretariacie. Podjęta też została decyzja o przeprowadzeniu ankiet wśród pracowników Lasów Państwowych, dotyczących pomocy w zakresie chorób odkleszczowych i grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, z myślą o wprowadzeniu optymalnie korzystnych rozwiązań w niedalekiej przyszłości.

W załączeniu przekazujemy stanowiska , które wzbudziły największe emocje.pdf
Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL 12.10.2012r.

W dniu 12 października b.r. odbyło się posiedzenie Rady KSZNOŚiL, w trakcie którego określono program działań związanych z problemami branż zrzeszonych w Sekretariacie. Szereg tematów zgłoszono Działowi Prawnemu Komisji Krajowej, m.in. zastrzeżenia do zapisów ujętych w założeniach do nowelizacji ustawy Prawo Wodne i innych ustaw, zarządzeń resortowych, a wśród nich budzące wiele kontrowersji Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego LP, wprowadzające zmiany organizacyjne w strukturach kontrolnych LP, gdzie ustawowe prawo konsultacji ze stroną związkową zostało złamane! Rada podjęła również decyzję o nasileniu działań zmierzających do odmrożenia płac w nieuprzywilejowanych jednostkach sfery finansów publicznych.

Ustalono też termin zwołania Kongresu Krajowego Sekretariatu, który odbędzie się w dniach 29.XI do 1.XII. 2012 roku w Warszawie.Gości:
24925