KONGRES KSZNOŚiL

W dniach 29.XI do 1.XII r. w SGGW w Warszawie odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu, podczas którego podjęto wiele cennych uchwał i stanowisk. Między innymi przyjęto stanowisko wyrażające uwagi do założeń nowelizacji Ustawy o Lasach, polityki geologicznej państwa, rozwoju struktur branźowych naszego związku i inne. Określono również priorytety działań z zakresu wszystkich branż zrzeszonych w sekretariacie. Podjęta też została decyzja o przeprowadzeniu ankiet wśród pracowników Lasów Państwowych, dotyczących pomocy w zakresie chorób odkleszczowych i grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, z myślą o wprowadzeniu optymalnie korzystnych rozwiązań w niedalekiej przyszłości.

W załączeniu przekazujemy stanowiska , które wzbudziły największe emocje.pdf
Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL 12.10.2012r.

W dniu 12 października b.r. odbyło się posiedzenie Rady KSZNOŚiL, w trakcie którego określono program działań związanych z problemami branż zrzeszonych w Sekretariacie. Szereg tematów zgłoszono Działowi Prawnemu Komisji Krajowej, m.in. zastrzeżenia do zapisów ujętych w założeniach do nowelizacji ustawy Prawo Wodne i innych ustaw, zarządzeń resortowych, a wśród nich budzące wiele kontrowersji Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego LP, wprowadzające zmiany organizacyjne w strukturach kontrolnych LP, gdzie ustawowe prawo konsultacji ze stroną związkową zostało złamane! Rada podjęła również decyzję o nasileniu działań zmierzających do odmrożenia płac w nieuprzywilejowanych jednostkach sfery finansów publicznych.

Ustalono też termin zwołania Kongresu Krajowego Sekretariatu, który odbędzie się w dniach 29.XI do 1.XII. 2012 roku w Warszawie.SPOTKANIE Z MINISTREM ŚRODOWISKA

W dniach 25 lipca i 3 sierpnia 2012 r. odbyły sie spotkania z Ministrem Środowiska Marcinem Korolcem . Wśród wielu tematów największe emocje wzbudziły założenia do zmiany Ustawy Prawo Wodne, których negatywna, poparta argumentami ocena, doprowadziła do cofnięcia ich na biurka autorów.

Podstawowa tematyka omawiana podczas spotkania, została zamieszczona w załączonym pliku.pdf
OBRADY RADY SEKRETARIATU 3-4 LIPCA

Obrady Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL były zdominowane rysującą się kolejną falą problemów Gospodarki Wodnej, ujętych w założeniach do zmiany Ustawy Prawo Wodne, opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. Ogólna ocena sprowadza się do krytyki planowanych zmian, a szczególnie do likwidacji struktur organizacyjnych oraz wygaszania stosunków pracy z obecną kadrą pracowniczą Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją KS nr 1/07/12pdf
USTAWA EMERYTALNA PODPISANA

Tak jak przypuszczaliśmy, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Ta decyzja , to kolejny policzek wymierzony naszemu społeczeństwu . Stale kurczący się rynek pracy wraz z kurczącym się portfelem przeciętnego Polaka , wymusi kolejne fale emigracji młodych i wykształconych ludzi. Ciekawe, czy pomysłodawcy zmiany ustawy to przewidzieli i czy mają plany co do tych , którzy pozostaną w kraju? Nawiasem mówiąc, Francuzi chcą obniżyć wiek emerytalny o dwa lata!!!

W załączeniu opinia Prezydium Komisji Krajowej.pdf
Gości:
19622