OBRADY RADY SEKRETARIATU 3-4 LIPCA

Obrady Rady Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL były zdominowane rysującą się kolejną falą problemów Gospodarki Wodnej, ujętych w założeniach do zmiany Ustawy Prawo Wodne, opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. Ogólna ocena sprowadza się do krytyki planowanych zmian, a szczególnie do likwidacji struktur organizacyjnych oraz wygaszania stosunków pracy z obecną kadrą pracowniczą Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją KS nr 1/07/12pdf
USTAWA EMERYTALNA PODPISANA

Tak jak przypuszczaliśmy, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Ta decyzja , to kolejny policzek wymierzony naszemu społeczeństwu . Stale kurczący się rynek pracy wraz z kurczącym się portfelem przeciętnego Polaka , wymusi kolejne fale emigracji młodych i wykształconych ludzi. Ciekawe, czy pomysłodawcy zmiany ustawy to przewidzieli i czy mają plany co do tych , którzy pozostaną w kraju? Nawiasem mówiąc, Francuzi chcą obniżyć wiek emerytalny o dwa lata!!!

W załączeniu opinia Prezydium Komisji Krajowej.pdf
POMIMO BRAKU DIALOGU PRZEDSTAWIAMY SWOJE PROPOZYCJE

Ostatnimi działaniami pokazujemy nie tylko elicie rządzącej ale i naszemu społeczeństwu, że wprowadzając nowe ustawy można pogodzić interesy społeczny i rządowy. Nasze propozycje w pełni to obrazują. Wystarczy tylko zaprzestać zwalczania skutków problemów a zacząć od zwalczania przyczyn. Obecnie będziemy mogli poraz kolejny ocenić pracę parlamentu . Czy z decyzjami społecznie i gospodarczo uzasadnionymi wygra ponownie dyscyplina partyjna?

W załączeniu m.in. informacja o projektach.pdf
PIKIETA BUDŻETÓWKI 12 MARCA 2012 R

W dniu 12 marca 2012 roku 200 zwiazkowców , wśród nich 30 z Krajowej Sekcji Gospodarki Wodniej, pikietowało przed siedzibą Ministerstwa Finansów w sprawie odmrożenia płac w sferze budżetowej. Znamiennym jest fakt, że od 2008 roku pracownicy Gospodarki Wodnej nie byli objęci żadną regulacją płacowa. Tej sytuacji nie można ani pozazdrościć, ani poddać krytyce akt desperacji.

W załączonym Serwisie informacyjnym Solidarności przedstawiono relację z przebiegu pikiety.pdf
PRÓBY ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY

W dniu 13 marca 2012 roku odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie społecznego projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody. Pomysłodawcy chcą zmian w regulacji dotyczącej powiększania istniejącego lub powoływania nowego parku narodowego. Inna zmiana dotyczy możliwości odwołania dyrektora PN jedynie z przyczyn ujętych KP par. 52 lub 53. W załączeniu przedstawiamy stanowisko Krajowego Sekretariatu w tej sprawie.pdf
Gości:
21604