PIKIETA BUDŻETÓWKI 12 MARCA 2012 R

W dniu 12 marca 2012 roku 200 zwiazkowców , wśród nich 30 z Krajowej Sekcji Gospodarki Wodniej, pikietowało przed siedzibą Ministerstwa Finansów w sprawie odmrożenia płac w sferze budżetowej. Znamiennym jest fakt, że od 2008 roku pracownicy Gospodarki Wodnej nie byli objęci żadną regulacją płacowa. Tej sytuacji nie można ani pozazdrościć, ani poddać krytyce akt desperacji.

W załączonym Serwisie informacyjnym Solidarności przedstawiono relację z przebiegu pikiety.pdf
PRÓBY ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY

W dniu 13 marca 2012 roku odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie społecznego projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody. Pomysłodawcy chcą zmian w regulacji dotyczącej powiększania istniejącego lub powoływania nowego parku narodowego. Inna zmiana dotyczy możliwości odwołania dyrektora PN jedynie z przyczyn ujętych KP par. 52 lub 53. W załączeniu przedstawiamy stanowisko Krajowego Sekretariatu w tej sprawie.pdf
SPOTKANIE RADY KSZNOŚiL Z DGLP ADAMEM WASIAKIEM

W dniu 16 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu z nowo powołanym Dyrektorem Generalnym LP Adamem Wasiakiem. Spotkanie było poświęcone tematom włoźonym do zamraźarki przez jego poprzednika, jak równieź sprawom bieźącym. Wiodącymi tematami były: program polityki kadrowej, likwidacja umów śmieciowych , którymi jest powoływanie, likwidacja centralizacji władzy, włączenie systemu płac do PUZP, systemowych rozwiązań związanych z boreliozą, uregulowania kwestii mieszkaniowych itd. Wyrażone obopulne zrozumienie rokuje pozytywne zmiany w PGL LP.STANOWISKO PREZYDIUM KOMISJI KRAJOWEJ Z 14.02.'12r

Na wniosek Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL Prezydium KK NSZZ "Solidarność" skierowało wniosek do Ministra Transportu , R i GM w sprawie stawek za uźywanie własnych pojazdów do celów słóźbowych. Ostatnia regulacja wprowadzona przez MT w 2007 roku doprowadziła po czterech latach do sytuacji, w której koszty działalności pracodawcy zaczął pokrywać pracownik. Wynikająca z tego nieodpowiedzialność , skutkuje wymiernym pomniejszeniem dochodów pracownika. Oczekujemy pilnej reakcji Ministra w tej sprawie!pdf
SPOTKANIE Z MINISTREM ŚRODOWISKA

Wdniu 18 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Ministra Środowiska Marcina Korolca z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Przedstawiona tematyka z zakresu wszystkich branż podległych ministerstwu , została odebrana ze zrozumieniem, o czym świadczy obietnica bieżącego rozwiązywania niektórych problemów. W załączeniu przedstawiamy szczegółową tematykę spotkania ujętą w komunikacie.pdf
Gości:
246