SPOTKANIE RADY KSZNOŚiL Z DGLP ADAMEM WASIAKIEM

W dniu 16 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu z nowo powołanym Dyrektorem Generalnym LP Adamem Wasiakiem. Spotkanie było poświęcone tematom włoźonym do zamraźarki przez jego poprzednika, jak równieź sprawom bieźącym. Wiodącymi tematami były: program polityki kadrowej, likwidacja umów śmieciowych , którymi jest powoływanie, likwidacja centralizacji władzy, włączenie systemu płac do PUZP, systemowych rozwiązań związanych z boreliozą, uregulowania kwestii mieszkaniowych itd. Wyrażone obopulne zrozumienie rokuje pozytywne zmiany w PGL LP.STANOWISKO PREZYDIUM KOMISJI KRAJOWEJ Z 14.02.'12r

Na wniosek Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL Prezydium KK NSZZ "Solidarność" skierowało wniosek do Ministra Transportu , R i GM w sprawie stawek za uźywanie własnych pojazdów do celów słóźbowych. Ostatnia regulacja wprowadzona przez MT w 2007 roku doprowadziła po czterech latach do sytuacji, w której koszty działalności pracodawcy zaczął pokrywać pracownik. Wynikająca z tego nieodpowiedzialność , skutkuje wymiernym pomniejszeniem dochodów pracownika. Oczekujemy pilnej reakcji Ministra w tej sprawie!pdf
SPOTKANIE Z MINISTREM ŚRODOWISKA

Wdniu 18 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Ministra Środowiska Marcina Korolca z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL. Przedstawiona tematyka z zakresu wszystkich branż podległych ministerstwu , została odebrana ze zrozumieniem, o czym świadczy obietnica bieżącego rozwiązywania niektórych problemów. W załączeniu przedstawiamy szczegółową tematykę spotkania ujętą w komunikacie.pdf
ZBIERAMY PODPISY POD REFERENDUM

NSZZ Solidarność przeprowadza zbiórkę podpisów na listach poparcia wniosku poddania pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla obywateli, dotyczącej wieku emerytalnego . Jeśli nie jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć, to wypełnij wiersz na załączonym druku, przekaż znajomym, rodzinie, ..... i prześlij wypełnione druki na adres Krajowego Sekretariatu, najbliższego Zarządu Regionu lub do Komisji Krajowej. Tak nie wiele wysiłku z Twojej strony może mieć wpływ na przyszłość u schyłku twojego życia.pdf
KONGRES KRAJOWEGO SEKRETARIATU

W dniach 28 do 30 listopada 2011 r. w Zakopanem odbył się Kongres Sekretariatu, podczas którego podsumowano ponad roczną działalność związaną z prowadzonymi kampaniami wszystkich branź zrzeszonych w Sekretariacie. Znamiennym jest fakt, źe zagrożenia Lasów Państwowych, Gospodarki Wodnej, Parków Narodowych oraz Geologii i Wiertnictwa zostały zakończone sukcesem.

W załączonym pliku przedstawiamy uchwały i stanowiska Kongresu KS odoszące się do minionego okresu jak i bieźącej działalności.pdf
Gości:
24628