RATUJMY GRUPĘ LOTOS SA

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA oraz własnym, mając na względzie jeden z ważniejszych rynków energotycznych Naszego Kraju, apelujemy o pilne wysłanie list z wykazem obywateli udzielających poparcie projektowi w/w ustawy.

Listy prosimy przesyłać do dnia 29 lipca, na adres Komitetu: ul. Jana Kochanowskiego 75, 80-402 Gdańsk.

W załączeniu dołączamy dokumenty źródłowe:pdf
BLOKADA ZAKOPIANKI 25.06.2011r.

Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 25 czerwca w Skomielnej odbyła się pikieta manifestacyjna, połączona z blokadą zakopianki . Około200 związkowców reprezentujących Parki Nardowe, Gospodarkę Wodną , wspieranych solidarnym udziałem leśnej solidarności z Krakowa i Katowic, wyraziło swoją dezaprobatę wobec destrukcyjnym praktykom rządzących. W pierwszej kolejności likwidacja Gospodarstw Pomocniczych, a następnie brak perspektywicznych rozwiązań naprawczych wymusza na nas obnażanie skutków złych decyzji w ten obecnie jedyny możliwy sposób. Widoczny nagminnie brak dialogu społecznego, skutkuje coraz częściej brakiem obiektywizmu. Jest to jeden z elementów demokracji, na co nie możemy być obojętni!

Link do galerii zdjęć z pikiety:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.227543300602236.58193.177856652237568BLOKADA ZAKOPIANKI STANIE SIĘ FAKTEM

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych 14 czerwca 2011 roku podjęła ostateczną decyzje o blokadzie zakopianki . Zareagujmy pozytywnie na apel borykających się z wielkimi problemami Parkami Narodowymi. Dołączmy do parkowców 25 czerwca w miejscowości Skomielna Biała , gdzie o godz. 11.00 wyrazimy stanowcze NIE lekceważeniu dobra narodowego . Ratujmy razem Parki Narodowe, podobnie jak razem, solidarnie broniliśmy Lasy Państwowe w minionym roku.pdf
GEOLOGIA POLSKA URATOWANA

W godzinach wieczornych 9 czerwca 2011 roku Sejm przyjął poprawkę Senatu , która przywraca pierwotny podział środków uzyskanych z opłat eksploatacyjnych w proporcji 60% dla gmin górniczych a 40% stanowić ma dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Właśnie z tej mniejszej części utrzymywana jest nasza rodzima geologia. Planowano pomniejszyć środki do 10%, co w szybkim czasie zniszczyło by ten dział gospodarki narodowej.

Obecnie oczekujemy na podpisanie Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze przez Prezydenta RP.

Dziękujemy parlamentarzystom za zrozumienie następstw wprowadzenia złych zmian. Sytuacje po trzecim czytaniu była odwrotna!AKTUALNOŚCI Z 31 MAJA 2011 r.

PARKI NARODOWE

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o Ochronie Przyrody i skierowała go do Sejmu. Pomimo pewnych wad, uchwalenie ustawy przywróci płynność finansową większości Parków Narodowych, ponieważ wypracowane środki nie będą odprowadzane do budżetu państwa. Parki, w których przychody z ruchu turystycznego są marginalne mimo wszystko będą się borykały z problemami finansowymi. Całkowite powstrzymanie destrukcji jest możliwe po wskazaniu stabilnego źródła finansowania, czego oczekujemy.

Na dzień 25 czerwca planowana jest akcja protestacyjna, polegająca na blokadzie zakopianki. Liczymy na udział przyjaciół rodzimej przyrody.

GOSPODARKA WODNA

Pracownicy Gospodarki Wodnej przeżywają kolejną falę dramatycznych chwil. Pierwsza dotyczyła likwidacji Gospodarstw Pomocniczych z dniem 31.XII. 2010 r., która pociągnęła za sobą m.in. redukcję zatrudnienia. Na dalszy plan zeszły regulacje płacowe, których nie było od 2008 roku. Obecnie wielostronicowa ustawa o zwalczaniu skutków powodzi, forsowana przez koalicję rządzącą, burzy akceptowany przez polskich fachowców oraz UE zlewniowy system zarządzania. Nie odnosi się też do najważniejszej kwestii służącej bezpieczeństwu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wystarczy zapytać tych, którzy doświadczyli powodzi: Czy wolą otrzymać 2 tys. zł. pomocy bezzwrotnej na mocy projektowanej ustawy, czy ich nie otrzymać wiedząc, że państwo zadba, aby ustrzec beneficjentów przed powodziami?

NSZZ Solidarność wszystkich szczebli prowadzi działania zmierzające do wykreślenia z projektu ustawy zapisów prowadzących do likwidacji regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

GEOLOGIA I WIERTNICTWO

Po trzecim czytaniu ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, Sejm przyjął poprawkę prowadzącą do ograniczenia środków na Polską Geologię o środków ubiegłorocznych. Działania nasze skoncentrowane na uświadomieniu parlamentarzystom negatywne skutkach przyjętych regulacji przyniosły zadawalający efekt w postaci odrzucenia przez Senat złych rozwiązań. Batalia obronna nadal trwa. W dniu 7 czerwca planowane jest łączone posiedzenie kilku komisji senackich, podczas którego będzie omawiany projekt w/w ustawy. Nas tam również nie zabraknie! Za kilka dni kolejna batalia w Sejmie RP.

LASY PAŃSTWOWE

Prace nad zmianą Ustawy o Lasach nadal trwają. Z zapewnień przedstawicieli Ministerstwa Środowiska dowidzieliśmy się, że nowelizacja nie będzie wprowadzona w tym roku. Jest to dobry zwiastun, ponieważ kilka z proponowanych zapisów nadal wymaga korekty.Gości:
21584