RELACJA Z MSZY ŚW. DZIĘKCZYNNEJ
Z inicjatywy Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" w 29 stycznia 2011 roku Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odprawił Mszę św. dziękczynną za Polskie Lasy Państwowe. We mszy uczestniczyli przedstawiciele pracowników Lasów Państwowych wszystkich szczebli, Związków Zawodowych, Organizacji Leśnych, Parlamentarzystów oraz mieszkańców Warszawy , wszyscy zaangażowani w troskę o nasze narodowe bogactwo przyrody. Rangę uroczystej ceremonii podkreślało też wystawienie 11 pocztów sztandarowych Związków Zawodowych i Lasów Państwowych oraz oprawa muzyczna Zespołu Sygnalistów Myśliwskich "Akteon" z Wydziału Leśnego SGGW. Dodatkowym wymownym akcentem było poświęcenie nowego sztandaru Międzyregionalnej Sekcji NSZZ "Solidarność" w RDLP w Szczecinku.
Był to kolejny akt jedności i pokory wobec Stwórcy. Nasze modlitwy odmawiane w 1/3 Polskich kościołów i zakonów zostały wysłuchane, co było zauważalne w nagłym odstąpieniu rządzących od destrukcyjnych planów włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Skierowane modlitwy o:
- łaskę opamiętania dla rządzących
- łaskę roztropnych decyzji nie przyczyniających się do zaprzepaszczenia bogactwa polskiej przyrody i ojcowizny, jaką są Polskie Lasy
- łaskę troski o przyszłe pokolenia, którym mamy ten skarb przekazać - są ciągle aktualne.
Teraz jesteśmy pewni, że Polskie Lasy Państwowe są objęte opieką Boską. Czerpiąc mądrość i łaski u Pana, który oddał przodkom naszym ziemskie dobra we władanie, kontynuujmy tę powinność, bacząc na efekt naszych działań wypowiedział w swoim wystąpieniu Przewodniczący Sekretariatu.
Wyrażona potrzeba duchowego wsparcia, umocnienia i pouczenia niech buduje w nas odpowiedzialne rozpoznawanie zadań, jakie stawia przed nami Bóg, Ojczyzna i etos naszego zawodu.


Zaproszenie na Mszę Św. Dziękczynną
Nasze prośby zostały wysłuchane, przyszedł więc czas na podziękowanie. Zapraszamy do uczestnictwa w Mszy Świętej Dziękczynnej w intencji Polskich Lasów Państwowych, którą 29. stycznia odprawi Jego Eminęcja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych.

pdf
Fundacja prosi o wsparcie
Niesienie pomocy innym to nasz obowiązek. Podzielmy się z bardziej potrzebującymi pozytywnie reagując na apel Fundacji Pomoc Leśnikom.

pdf
Oświadczenie poselskie 78. posiedzenie Sejmu w dniu 26 listopada 2010 r.
Wystąpienie Posła Jerzego Gosiewskiego w Sejmie: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W środę, w tym tygodniu, po przezwyciężeniu wielu utrudnień, przedstawiciele blisko 8 tyś. protestujących pod Sejmem, pani Grażyna Zagrobelna i pan Zbigniew Kuszlewicz, w mojej obecności przekazali Panu Ministrowi Lechowi Czapli, szefowi Kancelarii Sejmu, uchwałę - sprzeciw, skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o treści, którą załączamy poniżej.

pdf
MANIFESTACJA 24.11.2010
W dniu 24 listopada br. miał miejce II akt zbiorowej obrony Polskich Lasów Państwowych w załączonych plikach przedstawiamy krótką relację oraz sprzeciw przyjęty przez aklamację 6 100 manifestujących sprzeciw ten został wręczony Szefowi Kancelarii Sejmu Ministrowi Lechowi Czapli przez przedstawicieli Krajowego Sekretariatu. Został też on odczytany w trakcie obrad Sejmu RP. W galerii umieściliśmy zdjęcia z manifestacji autorstwa Mariusza Pasławskiego.

pdf
Gości:
19113