SPOTKANIE Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

W dniu 29 stycznia 2020 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, inaugurujące cykl wydarzeń związanych z 40 rocznicą podpisania porozumień sierpniowych, ściśle powiązanych z powstaniem NSZZ Solidarność.

W trakcie uroczystego spotkania Prezydent mocno zaakcentował rolę Naszego ZZ, podkreślając dorobek 40 letni. Określił z całą stanowczością, że NSZZ Solidarność jest największym i najważniejszym ruchem społecznym w dziejach Polski.

W części roboczej spotkania przedstawiono wiele problemów branżowych, często w powiązaniu z problemami pracowniczymi. Dominującym tematem była sprawa niechęci pracodawców do zawierania układów zbiorowych pracy, w czym Prezydent obiecał pomoc.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL podziękował Prezydentowi za spełnienie obietnicy z przed 5 lat, dot. zachowania funkcjonowania Lasów Państwowych w dotychczasowych ramach prawnych, z wezwaniem o dalszą opiekę. Przypomniał też o obietnicy powołania Rady Zasobów Naturalnychy przy urzędzie Prezydenta RP, co Prezydent potwierdził, zapewniając realizację tej inicjatywy. Poza tym Przewodniczący poinformował o niezrealizowaniu zapisów zawartych w Porozumieniu z Ministerstwem Środowiska z 5 maja 2016 roku, dotyczących spraw pracowniczych Gospodarki Wodnej /obecnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/.pdf
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNEKOLEJNA PRÓBA DESTABILIZACJI LASÓW PAŃSTWOWYCH POWSTRZYMANA

Od początku listopada 2019 roku trwały negocjacje na najwyższym szczeblu zarządzania państwem, dotyczące przyszłości Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych po październikowych wyborach parlamentarnych. Jedną z wizji było utworzenie spółki skarbu państwa lasy państwowe, z nadzorem nowo tworzonego Ministerstwa Zasobów Narodowych. Podjęte przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych OŚiL działania, miały duży wpływ na wycofanie się z tych planów. Merytoryczne uzasadnienie szkodliwości, w dużej mierze nieodwracalnych następstw takich pomysłów, przyniosło oczekiwany efekt bez sięgania po niekonwencjonalne działania obronne.

Musimy pamiętać i stale przypominać, że Lasy Państwowe to tradycja i nowoczesność. Dla dobra przyrody i naszego społeczeństwa LP z ogromnym powodzeniem ciągle ewoluują, by sprostać coraz większym wymaganiom społeczeństwa. Są dostępne dla wszystkich bez wyjątku!

To wszystko Lasy Państwowe osiągnęły na drodze samodoskonalenia, samofinansowania i roztropności zarządzających.

Pamiętajmy też, iż zmiany struktury zarządzania oraz finansowania doprowadzą nieuchronnie do unicestwienia dobrze prosperującej organizacji, doskonalonej przez kilka pokoleń leśników, ze szkodą dla ludzi w niej pracujących, społeczeństwa polskiego oraz grupie społecznej, która do tego doprowadzi.WYDARZENIA Z OKRESU WAKACYJNEGO

Z inicjatywy Sekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody Małgorzaty Golińskiej w dniu 25 lipca b.r. doszło do spotkania ze stroną związkową leśników i parkowców. Spośród wielu kwestii pracowniczych, Pani Minister zobowiązała się do pomocy w rozwiązaniu wieloletnich problemów, między innymi: nowelizacji Rozporządzenia MŚ ws służby leśnej, ustawy o lasach w części dot. gospodarki mieszkaniowej oraz kilometrówki.

W dniu 1 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał nowego Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio. Geolodzy liczą na zamknięcie rozdziału pełnego zwad i niepokoju, jaki towarzyszył przy poprzedniku. Oczekujemy na pierwsze spotkanie, podczas którego wiele spornych kwestii musi być rozstrzygniętych.

5 sierpnia odbyło się spotkanie członków Prezydium KSPL NSZZ Solidarność z kierownictwem Lasów Państwowych, podczas którego poczynione zostały daleko idące uzgodnienia. Dominowały tematy dotychczas nierozwiązywalne t.j.:podwyżki płac dla najniżej zarabiających, zmiany ustawy o lasach w części dot. gospodarki mieszkaniowej, z głównym założeniem uwolnienia mieszkań funkcyjnych od pracowników funkcyjnych, wdrożenia nowych wzorów mundurów leśnika, wprowadzenia nowych warunków technicznych na drewno, nowelizacji Rozporządzenia MŚ z dnia 14.01.2003 roku, w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w SL, nowelizacji systemu wynagradzania w LP, alternatywnego wprowadzenia talonów żywnościowych w ramach posiłków profilaktycznych, itp. W dniach 27 28 sierpnia podczas kolejnego spotkania mają zapaść wiążące decyzje.OBIECANKI CACANKI A .............!

Pomimo obietnicy Ministra Środowiska o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, krytykowanej przez wiele środowisk opiniotwórczych, w dniu 26 kwietnia odbyło się pierwsze czytanie projektu. Oburzone środowisko geologów podjęło kolejny protest pod Sejmem RP, przedstawiając wśród haseł szkodliwość zapisów, szczególnie w kontekście przyszłości Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, którego jubileusz 100-lecia będzie obchodzony 7 maja 2019 roku. Komuś jak widać bardzo zależało na tym, aby w tym czasie wnieść pod obrady Sejmu projekt ustawy stawiającej przyszłość PIG-PIB pod znakiem zapytania.

W załączeniu przedstawiamy jedno z ostatnich umotywowanych wezwań o rozsądek w sprawie PAG.pdf
Gości:
24923