OBIECUJĄCE WYDARZENIA Z PIERWSZEGO KWARTAŁU 2019 ROKU

Po dziewięciu latach zamrożenia płac pracowników gospodarki wodnej / obecnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie /, kilkuletnia kampania struktur NSZZ Solidarność, ze sporem zbiorowym włącznie, przyniosła pierwsze podwyżki płac średnio o 500 zł na pracownika, z wyrównaniem od 1 stycznia bieżącego roku. Kolejny etap rozmów zapowiedziany jest na wrzesień 2019 roku.Pomimo tego spór zbiorowy został zawieszony do tego terminu.

W dniu 22 lutego, w trakcie posiedzenia Rady KSZNOŚiL, Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska przekazała informację o wstrzymaniu prac nad projektem ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. O perspektywicznej szkodliwości zapisów projektu pisaliśmy wielokrotnie, a powiększanie się grona krytyków napawa nadzieją, iż w tym kształcie projekt już nie powróci. Z optymizmem należy też przyjąć wieść o włączeniu do konsultacji społecznych Polityki Surowcowej Państwa, o co także domagał się NSZZ Solidarność. Mamy nadzieję, że nie będzie ona pozorowana, tak jak to było ze wspomnianym wcześniej projektem.

W dniach 9-10 kwietnia dojdzie do spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z centralami związków zawodowych. Związkowcy z NSZZ Solidarność upatrują w nim szansę na uzgodnienie kilku nierozwiązywanych od kilku lat problemów pracowniczych zawartych między innymi w PUZP.CO SŁYCHAĆ W GEOLOGII I WODACH POLSKICH

Przedstawiamy komunikat Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z wydarzeń jakie miały miejsce 10 i 11 stycznia 2019 roku. Mamy nadzieję, że wreszcie następuje przełom w sprawach dotychczas nierozwiązywalnych w geologii i PGW WP. Szczególnie cieszyć powinna informacja o znalezieniu pieniędzy na podwyżki w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Aby jednak nie doświadczyć rozgoryczenia, struktury branżowe NSZZ "Solidarność" muszą uzgodnić zasady wdrażania podwyżek. Trzymamy kciuki !!!pdf
CO SŁYCHAĆ W GEOLOGII I WODACH POLSKICH

Przedstawiamy komunikat Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z wydarzeń jaki miały miejsce 10 i 11 stycznia 2019 roku. Mamy nadzieję, że wreszcie następuje przełom w sprawach dotychczas nierozwiązywalnych w geologii i PGW WP. Szczególnie cieszyć powinna informacja o znalezieniu pieniędzy na podwyżki w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Aby jednak nie doświadczyć rozgoryczenia, struktury branżowe NSZZ "Solidarność" muszą uzgodnić zasady wdrażania podwyżek. Trzymamy kciuki !!!pdf
LEŚNICY POLSCY XIX RAZ PRZY STOŁACH TENISOWYCH

Zakończyły się XIX Mistrzostwa Polski Leśników w tenisie stołowym. Funkcjonowanie Lasów Państwowych na terenie całego kraju, pozwala na rozgrywanie zawodów w różnych rejonach kraju. Tym razem gospodarzem i współorganizatorem byłą Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, a rozgrywki odbyły się na obrzeżach Kielc w Bilczy, na terenie Nadleśnictwa Daleszyce. W ciągu 19 lat liczba uczestników wzrosła niemal trzykrotnie. W tym roku zakwalifikowało się 110 zawodników reprezentujących 16 drużyn. Należy pozazdrościć inicjatywy, dzięki której blisko tysiąc leśników uprawia tę dyscyplinę sportową.

Wszystkim zainteresowanym wynikami przedstawiamy w załączeniu klasyfikacje końcowe.pdf
WYBORY W NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAKOŃCZONE

W dniach 25 - 26 października 2018 roku podczas Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" wybrano nowe władze związku na nową kadencję. Przewodniczącym został pełniący tę funkcję od 2010 roku Piotr Duda. Skład Prezydium Komisji Krajowej też nie uległ zmianie. Delegaci podjęli znaczącą uchwałę statutową, wprowadzając od tej kadencji 5-letni jej okres.

Podczas obrad WZD nie zabrakło akcentu leśniego, gdzie poza grupą leśników z Solidarnośći /na zdjęciu/ przygotowano wysoko ocenione i oblegane przez delegatów stoiska reklamowo-edukacyjne.pdf
Gości:
24936