CO SŁYCHAĆ W GEOLOGII I WODACH POLSKICH

Przedstawiamy komunikat Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z wydarzeń jakie miały miejsce 10 i 11 stycznia 2019 roku. Mamy nadzieję, że wreszcie następuje przełom w sprawach dotychczas nierozwiązywalnych w geologii i PGW WP. Szczególnie cieszyć powinna informacja o znalezieniu pieniędzy na podwyżki w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Aby jednak nie doświadczyć rozgoryczenia, struktury branżowe NSZZ "Solidarność" muszą uzgodnić zasady wdrażania podwyżek. Trzymamy kciuki !!!pdf
CO SŁYCHAĆ W GEOLOGII I WODACH POLSKICH

Przedstawiamy komunikat Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z wydarzeń jaki miały miejsce 10 i 11 stycznia 2019 roku. Mamy nadzieję, że wreszcie następuje przełom w sprawach dotychczas nierozwiązywalnych w geologii i PGW WP. Szczególnie cieszyć powinna informacja o znalezieniu pieniędzy na podwyżki w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Aby jednak nie doświadczyć rozgoryczenia, struktury branżowe NSZZ "Solidarność" muszą uzgodnić zasady wdrażania podwyżek. Trzymamy kciuki !!!pdf
LEŚNICY POLSCY XIX RAZ PRZY STOŁACH TENISOWYCH

Zakończyły się XIX Mistrzostwa Polski Leśników w tenisie stołowym. Funkcjonowanie Lasów Państwowych na terenie całego kraju, pozwala na rozgrywanie zawodów w różnych rejonach kraju. Tym razem gospodarzem i współorganizatorem byłą Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, a rozgrywki odbyły się na obrzeżach Kielc w Bilczy, na terenie Nadleśnictwa Daleszyce. W ciągu 19 lat liczba uczestników wzrosła niemal trzykrotnie. W tym roku zakwalifikowało się 110 zawodników reprezentujących 16 drużyn. Należy pozazdrościć inicjatywy, dzięki której blisko tysiąc leśników uprawia tę dyscyplinę sportową.

Wszystkim zainteresowanym wynikami przedstawiamy w załączeniu klasyfikacje końcowe.pdf
WYBORY W NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAKOŃCZONE

W dniach 25 - 26 października 2018 roku podczas Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" wybrano nowe władze związku na nową kadencję. Przewodniczącym został pełniący tę funkcję od 2010 roku Piotr Duda. Skład Prezydium Komisji Krajowej też nie uległ zmianie. Delegaci podjęli znaczącą uchwałę statutową, wprowadzając od tej kadencji 5-letni jej okres.

Podczas obrad WZD nie zabrakło akcentu leśniego, gdzie poza grupą leśników z Solidarnośći /na zdjęciu/ przygotowano wysoko ocenione i oblegane przez delegatów stoiska reklamowo-edukacyjne.pdf
CZY SPÓŁEK W LASACH PAŃSTWOWYCH NIE BĘDZIE?

Odpowiedź na to pytanie jest już znana !

W dniach 17-18 lipca 2018 roku, w Sejmie RP i pod jego bramą, odbyła się kolejna bitwa o lasy, wywołana chęcią powołania Spółki Akcyjnej Polskie Domy Drewniane (PDD) na mocy projektowanego zapisu w Ustawie o Lasach (UoL). Akcja obronna zainicjowana przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, znalazła swój finał w Manifestacji ok. 1000 leśników, reprezentujących wszystkie regiony naszego kraju. Dzisiaj spółka jutro lasów rozbiórka - tak brzmiało główne hasło manifestacji, którym gromkim chórem został przywitany Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Po nieudanej próbie przekonania manifestujących o słuszności powołania spółki akcyjnej na bazie UoL, debata przeniosła się do Sejmu. Tam, podczas posiedzenia wspólnego Komisji Ochrony Środowiska ZNiL oraz Komisji Infrastruktury, po wysłuchaniu emocjonujących krytycznych wypowiedzi, zgodzono się na powrót do konsultacji społecznych. W dniu następnym złożona obietnica stanęła pod znakiem zapytania, gdyż zwołane w trybie nagłym posiedzenie w/w komisji wywołało podniesienie poziomu adrenaliny i niepewność względem losów wczorajszej obietnicy. Dopiero ok. godziny 16:30 18.07.2018 roku Komisje podjęły decyzję o wykreśleniu z projektu zmiany UoL zapisu o powołaniu Spółki PDD. Będziemy śledzić dalszy los ustawy, której proces legislacyjny nie został zakończony. W imieniu organizatorów akcji obronnej, szczególnie Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom Manifestacji oraz wszystkim zaangażowanym w różne formy obrony Lasów Państwowych.

Darz Bórpdf
Gości:
21600