CO SŁYCHAĆ W GEOLOGII I WODACH POLSKICH

Przedstawiamy komunikat Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z wydarzeń jaki miały miejsce 10 i 11 stycznia 2019 roku. Mamy nadzieję, że wreszcie następuje przełom w sprawach dotychczas nierozwiązywalnych w geologii i PGW WP. Szczególnie cieszyć powinna informacja o znalezieniu pieniędzy na podwyżki w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Aby jednak nie doświadczyć rozgoryczenia, struktury branżowe NSZZ "Solidarność" muszą uzgodnić zasady wdrażania podwyżek. Trzymamy kciuki !!!pdf
LEŚNICY POLSCY XIX RAZ PRZY STOŁACH TENISOWYCH

Zakończyły się XIX Mistrzostwa Polski Leśników w tenisie stołowym. Funkcjonowanie Lasów Państwowych na terenie całego kraju, pozwala na rozgrywanie zawodów w różnych rejonach kraju. Tym razem gospodarzem i współorganizatorem byłą Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, a rozgrywki odbyły się na obrzeżach Kielc w Bilczy, na terenie Nadleśnictwa Daleszyce. W ciągu 19 lat liczba uczestników wzrosła niemal trzykrotnie. W tym roku zakwalifikowało się 110 zawodników reprezentujących 16 drużyn. Należy pozazdrościć inicjatywy, dzięki której blisko tysiąc leśników uprawia tę dyscyplinę sportową.

Wszystkim zainteresowanym wynikami przedstawiamy w załączeniu klasyfikacje końcowe.pdf
WYBORY W NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAKOŃCZONE

W dniach 25 - 26 października 2018 roku podczas Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" wybrano nowe władze związku na nową kadencję. Przewodniczącym został pełniący tę funkcję od 2010 roku Piotr Duda. Skład Prezydium Komisji Krajowej też nie uległ zmianie. Delegaci podjęli znaczącą uchwałę statutową, wprowadzając od tej kadencji 5-letni jej okres.

Podczas obrad WZD nie zabrakło akcentu leśniego, gdzie poza grupą leśników z Solidarnośći /na zdjęciu/ przygotowano wysoko ocenione i oblegane przez delegatów stoiska reklamowo-edukacyjne.pdf
CZY SPÓŁEK W LASACH PAŃSTWOWYCH NIE BĘDZIE?

Odpowiedź na to pytanie jest już znana !

W dniach 17-18 lipca 2018 roku, w Sejmie RP i pod jego bramą, odbyła się kolejna bitwa o lasy, wywołana chęcią powołania Spółki Akcyjnej Polskie Domy Drewniane (PDD) na mocy projektowanego zapisu w Ustawie o Lasach (UoL). Akcja obronna zainicjowana przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, znalazła swój finał w Manifestacji ok. 1000 leśników, reprezentujących wszystkie regiony naszego kraju. Dzisiaj spółka jutro lasów rozbiórka - tak brzmiało główne hasło manifestacji, którym gromkim chórem został przywitany Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Po nieudanej próbie przekonania manifestujących o słuszności powołania spółki akcyjnej na bazie UoL, debata przeniosła się do Sejmu. Tam, podczas posiedzenia wspólnego Komisji Ochrony Środowiska ZNiL oraz Komisji Infrastruktury, po wysłuchaniu emocjonujących krytycznych wypowiedzi, zgodzono się na powrót do konsultacji społecznych. W dniu następnym złożona obietnica stanęła pod znakiem zapytania, gdyż zwołane w trybie nagłym posiedzenie w/w komisji wywołało podniesienie poziomu adrenaliny i niepewność względem losów wczorajszej obietnicy. Dopiero ok. godziny 16:30 18.07.2018 roku Komisje podjęły decyzję o wykreśleniu z projektu zmiany UoL zapisu o powołaniu Spółki PDD. Będziemy śledzić dalszy los ustawy, której proces legislacyjny nie został zakończony. W imieniu organizatorów akcji obronnej, szczególnie Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom Manifestacji oraz wszystkim zaangażowanym w różne formy obrony Lasów Państwowych.

Darz Bórpdf
PONOWNA NAGONKA NA LASY

Spoglądając w historię Lasów Państwowych wynikało dotychczas, że znaczące wydarzenia miały zachowaną cykliczność dziesięcioletnią, choć nagonka na lasy w ostatnim dziesięcioleciu pokazuje odejście od tej regułu i rosnącą pazerność na majątek wzorowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Trudno wytłumaczyć dlaczego media publiczne i portale społecznościowe przemilczają między innymi takie fakty jak:

 1. przekazanie w latach 2014-2015 haraczu 1,6 mld zł na bliżej nieokreślone cele

 2. płacenie podatku leśnego

 3. płacenie podatku od gruntów pod liniami energetycznymi

 4. płacenie podatku od sprzedaży drewna

 5. wsparcie finansowe parków narodowych

 6. prowadzenie wspólnych inwestycji drogowych z samorządami

 7. wspieranie finansowe wielu podmiotów działalności publicznej

 8. już wkrótce dofinansowanie Ośrodków Doradztwa Rolniczego za szacowanie szkód łowieckich

 9. wspieranie finansowe badań naukowych

 10. budoę i utrzymanie parkingów i miejsc postoju przy drogach publicznych, czy też tras turystycznych

 11. największy udział Lasów Państwowych w odbudowie zniszczeń po ubiegłorocznej klęsce huraganowej i wiele innych społeczno-materialnych inicjatyw

  Znakomita większość społeczeństwa pozytywnie ocenia działalność leśników, chociaż istnieją grupy deprecjonujące to wyjątkowo bogate poświęcenie.

Jest to piękny zawód, który daje wiele społecznych satysfakcji pod warunkiem, że decydenci różnych gremiów znają jego specyfikę i nie przeszkadzają w jego wykonywaniu i znają granice umiaru.

W dniu 17 lipca b.r. będzie procedowana zmiana ustawy o lasach, w kontekście powołania na mocy ustawy Spółki Akcyjnej Polskie Domy Drewniane, z jednoczesnym udziałem wiodącym i wkładem materialnym Lasów Państwowych. Przy tak zachowanym trendzie, możemy zapomnieć o Polskich Lasach Państwowych!!!

Dlatego zapraszamy do udziału w Manifestacji obronnej pod Sejmem RP, która rozpocznie się w dniu 17 lipca 2018 roku o godz. 16:00.Gości:
19569