CZY SPÓŁEK W LASACH PAŃSTWOWYCH NIE BĘDZIE?

Odpowiedź na to pytanie jest już znana !

W dniach 17-18 lipca 2018 roku, w Sejmie RP i pod jego bramą, odbyła się kolejna bitwa o lasy, wywołana chęcią powołania Spółki Akcyjnej Polskie Domy Drewniane (PDD) na mocy projektowanego zapisu w Ustawie o Lasach (UoL). Akcja obronna zainicjowana przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność, znalazła swój finał w Manifestacji ok. 1000 leśników, reprezentujących wszystkie regiony naszego kraju. Dzisiaj spółka jutro lasów rozbiórka - tak brzmiało główne hasło manifestacji, którym gromkim chórem został przywitany Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Po nieudanej próbie przekonania manifestujących o słuszności powołania spółki akcyjnej na bazie UoL, debata przeniosła się do Sejmu. Tam, podczas posiedzenia wspólnego Komisji Ochrony Środowiska ZNiL oraz Komisji Infrastruktury, po wysłuchaniu emocjonujących krytycznych wypowiedzi, zgodzono się na powrót do konsultacji społecznych. W dniu następnym złożona obietnica stanęła pod znakiem zapytania, gdyż zwołane w trybie nagłym posiedzenie w/w komisji wywołało podniesienie poziomu adrenaliny i niepewność względem losów wczorajszej obietnicy. Dopiero ok. godziny 16:30 18.07.2018 roku Komisje podjęły decyzję o wykreśleniu z projektu zmiany UoL zapisu o powołaniu Spółki PDD. Będziemy śledzić dalszy los ustawy, której proces legislacyjny nie został zakończony. W imieniu organizatorów akcji obronnej, szczególnie Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa i Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom Manifestacji oraz wszystkim zaangażowanym w różne formy obrony Lasów Państwowych.

Darz Bórpdf
PONOWNA NAGONKA NA LASY

Spoglądając w historię Lasów Państwowych wynikało dotychczas, że znaczące wydarzenia miały zachowaną cykliczność dziesięcioletnią, choć nagonka na lasy w ostatnim dziesięcioleciu pokazuje odejście od tej regułu i rosnącą pazerność na majątek wzorowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Trudno wytłumaczyć dlaczego media publiczne i portale społecznościowe przemilczają między innymi takie fakty jak:

 1. przekazanie w latach 2014-2015 haraczu 1,6 mld zł na bliżej nieokreślone cele

 2. płacenie podatku leśnego

 3. płacenie podatku od gruntów pod liniami energetycznymi

 4. płacenie podatku od sprzedaży drewna

 5. wsparcie finansowe parków narodowych

 6. prowadzenie wspólnych inwestycji drogowych z samorządami

 7. wspieranie finansowe wielu podmiotów działalności publicznej

 8. już wkrótce dofinansowanie Ośrodków Doradztwa Rolniczego za szacowanie szkód łowieckich

 9. wspieranie finansowe badań naukowych

 10. budoę i utrzymanie parkingów i miejsc postoju przy drogach publicznych, czy też tras turystycznych

 11. największy udział Lasów Państwowych w odbudowie zniszczeń po ubiegłorocznej klęsce huraganowej i wiele innych społeczno-materialnych inicjatyw

  Znakomita większość społeczeństwa pozytywnie ocenia działalność leśników, chociaż istnieją grupy deprecjonujące to wyjątkowo bogate poświęcenie.

Jest to piękny zawód, który daje wiele społecznych satysfakcji pod warunkiem, że decydenci różnych gremiów znają jego specyfikę i nie przeszkadzają w jego wykonywaniu i znają granice umiaru.

W dniu 17 lipca b.r. będzie procedowana zmiana ustawy o lasach, w kontekście powołania na mocy ustawy Spółki Akcyjnej Polskie Domy Drewniane, z jednoczesnym udziałem wiodącym i wkładem materialnym Lasów Państwowych. Przy tak zachowanym trendzie, możemy zapomnieć o Polskich Lasach Państwowych!!!

Dlatego zapraszamy do udziału w Manifestacji obronnej pod Sejmem RP, która rozpocznie się w dniu 17 lipca 2018 roku o godz. 16:00.CO Z TĄ GEOLOGIĄ?

To pytanie nurtuje coraz szerszą rzeszę społeczeństwa. Od czasu objęcia urzędu Głównego Geologa Kraju przez Prof. M.O. Jędryska, trudno natknąć się na pozytywną ocenę gron niezależnych. Siłowe dążenie do wdrożenia projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, cz też eksploatacji tzw. złóż siarczków masywnych na grzbiecie śródatlantyckim, z którym związane są wielkie wydatki publiczne ( np. statek badawczy ), według opinii wielu fachowców już teraz powoduje atrofię Polskiej Geologii, w tym jej kolebki /Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego/.

Poniżej przedstawiamy jeden z obszerny artykułów, w którym zobrazowano wielowątkowo politykę geologiczną państwa ocenianą przez różne niezależne środowiska.pdf
MAMY NOWE WŁADZE KRAJOWEGO SEKRETARIATU ZNOŚiL

W dniu 21 czerwca 2018 roku, podczas Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Sekretaiatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność wybrano władze na nową kadencję:

Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Kuszlewicz, który zarządza Sekretariatem od 2010 roku.

Zastępcami wybrano: Jacka Cichockiego - szefa Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa,

Ryszarda Habryna - reprezentującego geologię i wiertnictwo,

Macieja Mażula - zarządzającego Krajową Sekcją Pracowników Parków Narodowych,

Arkadiusza Kubiaczyka - będącego Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej,

Krzysztofa Wiśniewskiego - reprezentującego branżę leśną.

Na Sekretarzy wybrano: Jerzego Błaszczyka oraz Marcina Brodę

Skarbnikiem został Tomasz Matera

Członkiem Prezydium został wybrany Piotr Słoka

Pozostal członkowie Rady Sekretariatu to:

Mariusz Zieliński, Jan Śniadek, Mieczysław Gomółka, Janusz Ziółkowski i Zbigniew Paczkowski.

Ponad to dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:

Robert Ciesielski - Przewodniczący KR

Tomasz Michnowicz - Z-ca Przewodniczącego KR

Eugeniusz Stasik - członek KR

Marek Włostowski - członek KR

Ireneusz Zacharewicz - członek KR

Przedstawiamy także galerię zdjęć z Kongresu autorstwa Marcina Jacewicza:

Linkhttps://photos.app.goo.gl/Vsko59bz6cV8jmFX7TURNIEJ SOLIDARNOŚCI JUŻ ZA NAMI

W dniu 9 czerwca 2018 roku w Sianowie odbył się IV Turniej Solidarności w tenisie stołowym o puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Do rywalizacji przystąpiło kilkudziesięciu zawodników, wśród których byli zarówno zawodowcy jak też amatorzy. Nie zabrakło też kilku leśników z czołowej listy leśnych tenisistów. Obserwowany od kilku lat wzrost zainteresowania tą dyscypliną sportu dał się zauważyć również podczas tych zawodów. Świadczy o tym przybycie dużej grupy kibiców oraz publikacja wydarzenia w prasie, radiu i TV o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

Organizatorów satysfakcjonuje fakt osiągnięcia kilku podstawowych celów:

 1. Popularyzacja tenisa stołowego

 2. Integracja środowiska leśnego ze społeczeństwem

 3. Organizacja zawodów o wysokim poziomie widowiska sportowego

 4. Możliwość zweryfikowania umiejętności amatorów z zawodowcami

Turniej rozegrano w 8 grupach, z których najlepsza szesnastka walczyła o czołowe lokaty. Zwycięzcą został Konrad Kulpa reprezentujący klub Energa KTS Toruń. Uległ jemu w grze finałowej Artur Daniel będący zawodnikiem Klubu Sportowego Darz Bór Karnieszewice, a miejsce trzecie zdobył Adrian Więcek z AWF AZS Gdańsk.

Dzięki sponsorom: Lasom Państwowym, PZU, Klubowi Sportowemu Darz Bór Karnieszewice, Krajowemu Sekretariatowi Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, Zarządowi Regionu Koszalińskiego POBRZEŻE, Firmie MENTOR, Medicover i Burmistrzowi GiM Sianów, oprawa turnieju została określona jako wzór do naśladowania. Wszyscy obecni na sali mogli skorzystać z wiedzy o lesie i pracy leśnika dzięki przygotowanemu przez Lasy Państwowe stoisku reklamowo-promocyjnemu oraz posiłku z kuchni leśnej.Gości:
24921