Fundacja prosi o wsparcie
Niesienie pomocy innym to nasz obowiązek. Podzielmy się z bardziej potrzebującymi pozytywnie reagując na apel Fundacji Pomoc Leśnikom.

pdf
Oświadczenie poselskie 78. posiedzenie Sejmu w dniu 26 listopada 2010 r.
Wystąpienie Posła Jerzego Gosiewskiego w Sejmie: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W środę, w tym tygodniu, po przezwyciężeniu wielu utrudnień, przedstawiciele blisko 8 tyś. protestujących pod Sejmem, pani Grażyna Zagrobelna i pan Zbigniew Kuszlewicz, w mojej obecności przekazali Panu Ministrowi Lechowi Czapli, szefowi Kancelarii Sejmu, uchwałę - sprzeciw, skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o treści, którą załączamy poniżej.

pdf
MANIFESTACJA 24.11.2010
W dniu 24 listopada br. miał miejce II akt zbiorowej obrony Polskich Lasów Państwowych w załączonych plikach przedstawiamy krótką relację oraz sprzeciw przyjęty przez aklamację 6 100 manifestujących sprzeciw ten został wręczony Szefowi Kancelarii Sejmu Ministrowi Lechowi Czapli przez przedstawicieli Krajowego Sekretariatu. Został też on odczytany w trakcie obrad Sejmu RP. W galerii umieściliśmy zdjęcia z manifestacji autorstwa Mariusza Pasławskiego.

pdf
CO Z OBIETNICAMI...?!!!
Obecnie oczekujemy odpowiedzi na list skierowany do Premiera Donalda Tuska, zawierający treści związane m.in. ze słynnym porozumieniem oraz listem do leśników.

pdfpdfpdf
Z POSIEDZENIA RADY 15 LISTOPADA 2010 roku
W dniu 15 listopada b.r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu z udziałem Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy. Tematem dominującym było przyjęcie strategii obrony lasów państwowych przed planami Rady Ministrów, niosącymi wielkie niebezpieczeństwo zniszczenia jednego z najcenniejszych dóbr narodowych. Jednym z elementów było podjęcie ostatecznej decyzji o zorganizowaniu manifestacji w dniu 24 listopada przed Sejmem RP, tj w dniu pierwszego czytania zmiany ustawy o finansach publicznych. Odpowiedzialnym za organizację został Kol. Kazimierz Uleniecki - Przewodniczący KSPL NSZZ "S".
Ustalono również pokrycie kosztów przejazdu związanego z manifestacją z funduszu strajkowego związku, dla wszystkich członków NSZZ "S". Faktury cząstkowe należy wystawić na Krajowy Sekretariat ZNOŚiL, a zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu faktury z załączoną listą uczestników.
Ważnym uzgodnieniem pomiędzy Przewodniczącym Komisji Krajowej a KSZNOŚiL jest zapowiedź pełnego wsparcia naszych działań dotyczących branż zrzeszonych w naszym sekretariacie.

pdf
Gości:
28633