MAMY NOWE WŁADZE KRAJOWEGO SEKRETARIATU ZNOŚiL

W dniu 21 czerwca 2018 roku, podczas Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Sekretaiatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność wybrano władze na nową kadencję:

Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Kuszlewicz, który zarządza Sekretariatem od 2010 roku.

Zastępcami wybrano: Jacka Cichockiego - szefa Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa,

Ryszarda Habryna - reprezentującego geologię i wiertnictwo,

Macieja Mażula - zarządzającego Krajową Sekcją Pracowników Parków Narodowych,

Arkadiusza Kubiaczyka - będącego Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej,

Krzysztofa Wiśniewskiego - reprezentującego branżę leśną.

Na Sekretarzy wybrano: Jerzego Błaszczyka oraz Marcina Brodę

Skarbnikiem został Tomasz Matera

Członkiem Prezydium został wybrany Piotr Słoka

Pozostal członkowie Rady Sekretariatu to:

Mariusz Zieliński, Jan Śniadek, Mieczysław Gomółka, Janusz Ziółkowski i Zbigniew Paczkowski.

Ponad to dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:

Robert Ciesielski - Przewodniczący KR

Tomasz Michnowicz - Z-ca Przewodniczącego KR

Eugeniusz Stasik - członek KR

Marek Włostowski - członek KR

Ireneusz Zacharewicz - członek KR

Przedstawiamy także galerię zdjęć z Kongresu autorstwa Marcina Jacewicza:

Linkhttps://photos.app.goo.gl/Vsko59bz6cV8jmFX7TURNIEJ SOLIDARNOŚCI JUŻ ZA NAMI

W dniu 9 czerwca 2018 roku w Sianowie odbył się IV Turniej Solidarności w tenisie stołowym o puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Do rywalizacji przystąpiło kilkudziesięciu zawodników, wśród których byli zarówno zawodowcy jak też amatorzy. Nie zabrakło też kilku leśników z czołowej listy leśnych tenisistów. Obserwowany od kilku lat wzrost zainteresowania tą dyscypliną sportu dał się zauważyć również podczas tych zawodów. Świadczy o tym przybycie dużej grupy kibiców oraz publikacja wydarzenia w prasie, radiu i TV o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

Organizatorów satysfakcjonuje fakt osiągnięcia kilku podstawowych celów:

  1. Popularyzacja tenisa stołowego

  2. Integracja środowiska leśnego ze społeczeństwem

  3. Organizacja zawodów o wysokim poziomie widowiska sportowego

  4. Możliwość zweryfikowania umiejętności amatorów z zawodowcami

Turniej rozegrano w 8 grupach, z których najlepsza szesnastka walczyła o czołowe lokaty. Zwycięzcą został Konrad Kulpa reprezentujący klub Energa KTS Toruń. Uległ jemu w grze finałowej Artur Daniel będący zawodnikiem Klubu Sportowego Darz Bór Karnieszewice, a miejsce trzecie zdobył Adrian Więcek z AWF AZS Gdańsk.

Dzięki sponsorom: Lasom Państwowym, PZU, Klubowi Sportowemu Darz Bór Karnieszewice, Krajowemu Sekretariatowi Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność, Zarządowi Regionu Koszalińskiego POBRZEŻE, Firmie MENTOR, Medicover i Burmistrzowi GiM Sianów, oprawa turnieju została określona jako wzór do naśladowania. Wszyscy obecni na sali mogli skorzystać z wiedzy o lesie i pracy leśnika dzięki przygotowanemu przez Lasy Państwowe stoisku reklamowo-promocyjnemu oraz posiłku z kuchni leśnej.NOWA WŁADZA - NOWE POMYSŁY !!!

Dobra kondycja finansowa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe rodzi nieustannie nowe pomysły jak wyciągnąć kasę. Tym razem powstał projekt zmiany ustawy o lasach, w którym planowane jest powstanie Spółki Akcyjnej Polskie Domy Drewniane z udziałem Lasów Państwowych. Pierwsza jaskółka wiosny nie czyni - mówi stare powiedzenie, ale należy dodać odwieczną prawdę, iż po niej szybko zjawiają się inne. Tak pokrótce można skomentować przebiegły pomysł projektodawców.

W załączeniu przedstawiamy opinię KSZNOŚiL.pdf
IV TURNIEJ SOLIDARNOŚCI TUŻ TUŻ !!!

W dniu 9 czerwca 2018 roku w Sianowie odbędzie się IV TURNIEJ SOLIDARNOŚCI O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO PIOTRA DUDY. Głównym organizatorem turnieju jest Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, choć grono współgrganizatorów ciągle się powiększa. Powiększa się też ilość uczestników. W tym roku przewiduje się udział blisko 100 zawodników z Polski i spoza granic naszego kraju.

Zapraszamy na emocjonujące widowisko sportowe na żywo, bez biletów wstępu, za to z niespodziankami!

O szczegółach wydarzenia informujemy w załączonym komunikacie.pdf
ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2018