OBIECUJĄCE SPOTKANIE Z MINISTREM MARKIEM GRÓBARCZYKIEM

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym KSZNOŚiL Z. Kuszlewiczem i jego Zastępcą - Przewodniczącym KSPGW NSZZ Solidarność A. Kubiaczykiem. Było to pietwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej od Ministerstwa Środowiska. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności:

    1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tematu mają być zakończone w najbliższych dwóch tygodniach.

    2. Minister M. Gróbarczyk potwierdził, że zobowiązania podjęte przez jego poprzedników, zawarte w Porozumieniu z dnia 5.05.2016 roku, przejmuje jako sukcesor. Z uwagi na występujący w tej chwili deficyt / ponad 50 mln zł/ dopiero w połowie roku 2018 przewiduje poprawę sytuacji finansowej, co rokuje wzrost wynagrodzeń pracowników. Wyraził też aprobatę względem sukcesywnego podnoszenia płac w PGW WP.

    3. Minister zaakceptował propozycję, aby powołać w najbliższym czasie zespół ds opracowania PUZP. W skład zespołu wejdą m.in. przedstawiciele reprezentatywnych ZZ.

    4. Pomimo występującego przerostu zatrudnienia, szczególnie w grupie pracowników biurowych, Prezes PGW WP będzie dążył do utrzymania etatów. Pracownicy przypisani do innych jednostek, np. z Gliwic do Poznania, będą nadal wykonywać zadania w dotychczasowych miejscach pracy.

    5. Rozpatrzona ma też zostać sprawa przedmiotowego traktowania pracowników, poprzez podpisywanie umów o zatrudnienie, bez porozumienia stron.ZMIANA MINISTRA ŚRODOWISKA

W dniu 9 stycznia 2018 roku doszło do długo zapowiadanej rekonstrukcji Rządu RP. Między innymi odwołany został prof. Jan Szyszko, zarządzający przez ostatnie dwa lata Ministerstwem Środowiska. Jego miejsce zajął Henryk Kowalczyk, z wykształcenia matematyk, który w swojej historii przepracował kilkanaście lat jako pedagog. Przebieg jego kariery zawodowej jak i politycznej nie zwiastuje dobrej zmiany, jednak przy odpowiednim doborze fachowców odpowiedzialnych za poszczególne branże, można liczyć na poprawę efektywności. W liście gratulacyjnym, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność zaoferował gotowość do współpracy, z nadzieją przełożenia jej na obopólne korzyści.GARŚĆ PRAWDY O SPORZE W SPRAWIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Bardzo trudno przebić się przez ogólnodostępne media, aby dotrzeć do przeciętnego odbiorcy z prawdziwym i zrozumiałym obrazem wydarzeń związanych z Puszczą Białowieską. Chcą na tym ugrać ekoterroryści, niesprzyjające obecnej władzy grupy interesu ulokowane poza granicami Polski oraz różnej maści politycy, a szczególnie z totalnej opozycji. Przedstawiamy w załączeniu link do wywiadu przeprowadzonego z Zastępcą Przewodniczącego ROLP i Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ Solidarność Piotrem Lutykiem, któremu udało się otwartym tekstem powiedzieć wiele prawdy o Puszczy Białowieskiej na wizji :

http://wsensie.pl/wsensie-tv/all/25443-wielka-manipulacja-i-wrzask-o-puszcze-bialowieska-kto-ma-racje-w-tym-sporze-obszerny-wywiad-z-ekspertemODPOWIEDŹ MINISTRA ŚRODOWISKA NA APEL KSZNOŚiL

Przedstawiamy odpowiedź Ministra Środowiska na apel Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL z dnia 30 czerwca 2017 roku, publikowanego wcześniej na naszej stronie. Odpowiedzi zawarte w treści pisma są mało satysfakcjonujące, a stwierdzenie cyt. pracownicy PGW Wody Polski będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń ...., uznć należy jako niefortunne przejęzyczenie.

Resztę komentarza pozostawiamy czytelnikom.pdf
CZY USTAWA O ZACHOWANIU STRATEGICZNYCH ZASOBÓW KRAJU BĘDZIE ZŁAMANA?

W dniu 20 lipca 2017 roku Sejm odrzucił poprawkę do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zabezpieczającą lasy państwowe przed ich spieniężeniem dla pozyskiwania środków finansowych na potrzeby KZN. To rozwiązanie może spowodować przejęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości gruntów zalesionych i niezalesionych będących w granicach miast. Ze wstępnych wyliczeń będzie to około 600 tys. ha gruntów leśnych.

Na takie działąnia zareagował natychmiast Krajowy Sekretariat ZNOŚiL oraz Krajowa Sekcja PL NSZZ Solidarność, wystosowując stanowczą prośbę do Premier Rządu RP Beaty Szydło. Obszerną treść prośby przedstawiamy w załączonym pliku:pdf
Gości:
28347