PROTEST PRACOWNIKÓW GOSPODARKI WODNEJ

Dziewięć lat bez podwyżek wynagrodzeń w gospodarce wodnej w tak dynamicznym okresie zmian na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej, doprowadziło do organizacji protestu ulicznego pracowników gospodarki wodnej. Prowadzone rozmowy, negocjacje, podpisanie porozumienia z Ministerstwem Środowiska, czy też spory zbiorowe w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, nie przyniosły dotąd żadnego pozytywnego efektu. Zdeterminowani związkowcy podjęli decyzję o przeprowadzeniu protestu we Wrocławiu 14 lipca 2017 roku na Bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich. Rozpoczęcie protestu o godzinie 12:00.

Będziemy skutecznie dochodzić swoich praw do godnego wynagrodzenia za świadczoną pracę. Wzywamy Rząd do realizacji podjętych zobowiązań. - tak brzmią główne hasła apelu protestacyjnego. Pełną treść przedstawiamy poniżej:pdf
APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA

Wydarzenia ostatnich dni wymuszają na Krajowym Sekretariacie Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnctwa NSZZ Solidarność wystosowanie apelu o powstrzymanie działań, niosących skutek pozorowanego dialogu, prowadzących do zachwiania wzajemnych relacji. Tak brzmi treść pierwszego akapitu apelu /w załączeniu/, w którym podane są przykłady potwierdzające stwierdzenie o iskrzeniu w branżach zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią apelu.

W dniu 10 lipca, we Wrocławiu, planowany jest protest Gospodarki Wodnej, którego motywem jest nie wywiązanie się Ministerstwa Środowiska z zapisów zawartych w Porozumieniu z dnia 5 maja 2016 roku oraz plany zmian organizacyjno-majątkowych, skutkujących podziałem Gospodarki Wodnej.pdf
USTAWA PRAWO WODNE W SEJMIE

Od wielu lat trwają prace nad planem restrukturyzacji Gospodarki Wodnej Polski. Przez ostatnie kilkanaście lat powstawały kolejne projekty zmiany ustawy Prawo Wodne, czego konsekwencją jest nowy projekt, nad którego kształtem ostatecznym pracuje obecnie Sejm RP. Nezwykle wymowną jest krytyka, a bardziej trafnym wydaje się określenie opór, ze strony branż dotychczas korzystających z zasobów wodnych, bez ponoszenia opłat, co w obecnych czasach staje się koniecznością szczególnie w Polsce. Racjonalizacja użytkowania wody oraz zwiększenie jej zasobów jest wyzwaniem obecnego pokolenia ze względu na jedne z najniższych zasobów na świecie! Tej sytuacji nie da się poprawić mając pustą kasę.

Do projektu zmiany ustawy odniosły się struktury NSZZ Solidarność włącznie z Prezydium Komisji Krajowej, którego opinia między innymi podtrzymuje krytykę zapisu dotyczącego przekazania rzek będących drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stanowczo sprzeciwiając się rozbiciu integralności wszystkich wód śródlądowych, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W załączeniu: opinia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarnośćpdf
TRZECI TURNIEJ MISTRZÓW O PUCHAR PIOTRA DUDY JUŻ ZA NAMI

Już po raz trzeci w Sianowie odbył się okolicznościowy TURNIEJ MISTRZÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PIOTRA DUDY. Wśród czołowych polskich zawodników w gronie rywalizujących o najwyższe podium gościliśmy również zawodnika reprezentującego Białoruś oraz 2 tenisistów grających w lidze niemieckiej, dzięki czemu turniej zyskał rangę międzynarodową. Kolejny raz była możliwość obejrzenia na żywo gry na najwyższym poziomie. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami, dyplomami oraz cennymi nagrodami pieniężnymi, przez Zastępcę Przewodniczącego KK NSZZ S-ć Tadeusza Majchrowicza, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, Dyrektora RDLP w Szczecinku Andrzeja Modrzejewskiego oraz Dyrektora ds ubezpieczeń firmy MENTOR Macieja Barcika.

Tytuł mistrzowski wywalczył Konrad Kulpa z KST ENERGA MANEKIN Toruń, drugie miejsce zajął Artur Daniel, były mistrz Polski seniorów. Miejsce trzecie zdobył Szymon Malicki reprezentujący klub UNIA Grudziądz. Wartym podkreślenia jest fakt zdobycia czwartego miejsca przez Marcina Czerniawskiego, zawodnika Klubu Sportowego Darz Bór Karnieszewice, zwycięzcy drugiej ligi tenisa stołowego województw Wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Profesjonalna pod każdym względem oprawa turnieju rokuje na rozwój tej dyscypliny w tym regionie, tym bardziej, że jak to rzadko na podobnych zawodach bywa, zarówno zawodnikom jak i kibicom zafundowano posiłek z kuchni polowej.

Organizatorzy turnieju dziękują sponsorom: PZU, RDLP w Szczecinku, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Krajowemu Sekretariatowi Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Zarządowi Regionu Koszalińskiego Pobrzeże, Nadleśnictwu Karnieszewice, Klubowi Sportowemu Darz Bór Karnieszewice oraz firmie Medicover, za okazaną pomoc.pdf
RELACJA Z POSIEDZENIA RADY KSZNOŚiL W TUCZNIE

Na zaproszenie Ministra Środowiska, w dniach 29 - 30 marca w Tucznie, odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa z Ministrem J. Szyszko, Sekretarzem Stanu O. Jędryskiem, Podsekretarzem Stanu M. Gajdą oraz Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych K. Tomaszewski. Dzień wcześniej odbyło się posiedzenie Rady we własnym gronie. Wielowątkowa tematyka zdominowana była nie wywiązaniem się Ministerstwa Środowiska z Porozumienia Pracowniczego Gospodarki Wodnej, zawartego 5 maja 2016 roku. Pomimo lawiny przekonywujących argumentów z naszej strony, Minister Środowiska nadal nie widzi możliwości realizacji żadnego z zapisów, do czasu uchwalenia nowelizacji ustawy Prawo Wodne. W efekcie przedstawiciele Krajowej Sekcji Gospodarki Wodnej oznajmili o rozpoczęciu sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych z dnim 31.03.2017 roku. Główny Geolog Kraju, poddawany wielokrotnej krytyce, zobowiązał się do poprawy dialogu połączonego z konsultacjami. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych został pochwalony za dobrą współpracę z NSZZ Solidarność, szczególnie za podpisanie Prot. dodatkowego do PUZP, sankcjonującego wiele postulatów strony związkowej. Zgłoszona w trakcie spotkania tematyka dotychczas nie uregulowana, m.in. :

1. podatek od nieruchomości, płacony przez leśniczych

2. objęcia pracowników LP systemem ubezpieczeń

3. podniesienie wartości rekompensaty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych /jazd terenowych/

4. połączenie egzaminu postażowego z egzaminem do służby leśnej,

będzie uregulowana aktami wewnętrznymi - co zapowiedział Dyrektor K. Tomaszewski.Gości:
24957