WDROŻENIE POROZUMIENIA Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA JEST REALNE

Przeprowadzone w dniach 27.02 do 1.03.2017 roku rozmowy między innymi z członkami Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, na czele z Przewodniczącym Piotrem Dudą oraz Vice Pramierem Rządu RP Mateuszem Morawieckim, zwiastują nadzieję na rychłe spełnienie warunków Porozumienia, zawartego w dniu 5 maja 2016 roku, pomiędzy Krajowym Sekretariatem ZNOŚiL a Ministerstwem Środowiska. Oburzenie, szczególnie przcowników Gospodarki Wodnej zrzeszonych w NSZZ Solidarność, spowodowane ciągłym odwlekaniem realizacji przez stronę MŚ zawartych w porozumieniu regulacji , rozbudziło rozczarowanie i eskalację ofensywnych działań. Jeśli zapowiedzi i obietnice nie zostaną urzeczywistnione, niebawem będą podjęte kolejne kroki, o których będziemy informować na bieżąco.

W załączeniu pismo Przewodniczącego KK Piotra Dudy do Premier Rządu Beaty Szydło.pdf
LEŚNICY PONOWNIE POD SEJMEM

Po czterech latach pozornego spokoju w lasach, w dniu 13 grudnia 2016 roku, leśnicy ponownie stawili się pod Sejmem RP, reagując na apel Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność Jacka Cichockiego. Tym razem przyczyną było wniesienie pod obrady połączonych komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo Łowieckie (druk nr 1042). Projekt ten zakłada, iż Lasy Państwowe /LP/, będą obarczone obowiązkiem szacowania szkód w uprawach rolnych, wyrządzanych przez dziką zwierzynę, z pokrywaniem kosztów włącznie. Wydrenowanie z Lasów Państwowych przez poprzednią władzę haraczu w wysokości 1.6 miliarda zł., 2 procentowego podatku od obrotu oraz podatkiem od lasów ochronnych, jak widać nie zaspokoiło wszystkich. Teraz odezwali się rolnicy i myśliwi, upatrując w LP wiarygodnego płatnika. Tak więc uciera się przekonanie, że na kłopoty najlepsze są lasy. Wszyscy jak dotąd odrzucają argumenty o braku wyspecjalizowanej kadry, której liczba w przeliczeniu na etaty przekroczy 1000 pracowników, a ogólny koszt z tym związany wyniesie blisko 300 mln. w skali roku, co dwukrotnie przerasta planowany w tym roku zysk LP.

Już w czerwcu 2016 roku Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, przedstawił w ramach konsultacji społecznych opinię do projektu nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, w którym proponuje rozwiązania porządkujące gospodarkę łowiecką w Polsce.

Między innymi zaproponowano aby składki płacone przez właścicieli i dzierżawców obwodów łowieckich na fundusz odszkodowawczy nie były powiązane z poziomem szkód tylko z planem pozyskania zwierzyny. W tej sytuacji myśliwi będą zainteresowani zaniżaniem tego planu a nie takim kształtowaniem pogłowia by ograniczyć szkody powodowane przez zwierzynę. Poza tym nie zostanie utworzony żaden mechanizm nakłaniający wykonywanie odstrzału w czasie, gdy plony są najbardziej narażone. Plan można zrealizować również po zbiorach. W rezultacie wątpliwe jest aby fundusz odszkodowawczy pokrył straty rolników. Konieczny będzie dodatkowy udział skarbu państwa.

Dodatkowe środki skarb państwa będzie musiał wyłożyć na rzeczoznawców wojewodów, którzy mają szacować szkody. Przewidywana liczba rzeczoznawców nie zdoła sprawnie wyszacować szkód powstających w okresie przed zbiorami. Spowoduje to komplikacje i zwiększy niezadowolenie rolników, któremu nowelizacja miała zapobiec.

Nowelizacja nie pomoże zahamować wzrostu i uregulować na właściwym poziomie pogłowia zwierzyny, które od wielu lat rośnie liniowo i powoduje coraz większe szkody w lasach.

Jedyną stroną, która zyska na nowelizacji będą myśliwi.

Aby uniknąć opisanych wyżej niedogodności należałoby przyjąć w prawie łowieckim następujące mechanizmy:

  1. Składki na fundusz odszkodowawczy powinny wynikać bezpośrednio z poziomu szkód występujących w danym obwodzie łowieckim.

  2. Dotychczasowy system szacowania szkód przez koła łowieckie można by utrzymać a rzeczoznawca wojewody pełnił by rolę drugiej instancji do której niezadowolony z szacunku rolnik mógłby się odwołać. Koszta rzeczoznawcy pokrywałaby strona, która w sporze nie miała racji. To skłoniłoby myśliwych do rzetelnego szacowania szkód jak również przeciwdziałało zdarzającym się przypadkom agresji ze strony poszkodowanych.

Posiedzenie w/w komisji nie zakończyło się sukcesem projektodawców, co należ uznać za sukces szczególnie tych, którzy 13 grudnia, w liczbie 600 osób, przybyli aby złamać niekorzystną narrację i ukierunkować na rozwiązanie problemu na bazie dialogu. Czy tak będzie może okazać się już 9 stycznia 2017 roku, podczas planowanego posiedzenia podkomisji sejmowej.

Opisany problem jak i kilka innych ważnych kwestii, z jakimi borykają się branże Gospodarki Wodnej, Geologi i Parków Narodowych, zostało przekazane w dniu 12 grudnia b.r., zarządzającej Kancelarią Prezydenta RP Pani Minister Małgorzacie Sadurskiej przez kierownictwo KSZNOŚiL NSZZ Solidarność, uzyskując zapewnienie o reakcji osób piastujących najwyższe urzędy państwowe.KOMISJA KRAJOWA SOLIDARNA Z KRAJOWYM SEKRETARIATEM ZNOŚiL

W dniu 7 grudnia 2016 roku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność przyjęła Stanowisko nr 7/16, w którym wzywa rządzących do realizacji Porozumienia Pracowniczego zawartego w dniu 5 maja b.r. pomiędzy Ministerstwem Środowiska i Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, dotyczącego Gospodarki Wodnej oraz domaga się od Rządu Raeczypospolitej Polskiej powstrzymania destrukcji branż zarządzających strategicznymi zasobami kraju.

W ostatnim czasie lawinowo powstają pomysły mające rzekomo uzdrowić nawet bardzo dobrze funkcjonujące branże. Między innymi skoncentrowano się na Lasach Państwowych. Pomysłodawcy zapomnieli już o wydrenowaniu kasy z lasów w postaci haraczu 1,6 mld zł.. Zapomnieli też o wielkim oporze społeczeństwa polskiego w 2010 roku, podczs próby włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych. Aż trudno uwierzyć, że manipulanci i łowcy fortuny nadal nie rozumieją, iż polacy nigdy nie pozwolą na grabież sreber rodowych.

W załączeniu Stanowisko KK NSZZ Solidarnośćpdf
Mistrzostwa Polski Leśników w tenisie stołowy

W oparciu o Decyzję nr 503 znak: GK.166.324.2016 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w dniach 17-19 listopada 2016 roku, w Ornecie, odbyła się wielofunkcyjna impreza pracownicza, wyczerpująca znamiona wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, pod nazwą XVII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym.
W tym roku 84 zawodników gościła RDLP w Olsztynie, a gospodarzem i współorganizatorem było Nadleśnictwo Orneta. Ze zgłoszonych czternastu, w kategorii kobiet konkurowało 12 pań, z których najlepszą okazała się Aleksandra Dolak z RDLP w Szczecinku. Miejsce drugie zajęła ubiegłoroczna mistrzyni Monika Idczak z RDLP we Wrocławiu, a trzecia lokata przypadła Bogumile Kiedrowskiej z RDLP w Toruniu.
W kategorii kadry kierowniczej zdobywcą tytułu mistrzowskiego został Piotr Niemiec Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica /RDLP w Zielonej Górze/. Tytułem wicemistrzowskim musiał się zadowolić Sławomir Lipski Naczelnik Wydziału KiAW, po 5-setowym pojedynku finałowym. Na podium stanął też Nadleśniczy N-ctwa Sławno / RDLP w Szczecinku / Sylwester Kupczyk, który przyznał się, że ten wynik zawdzięcza całorocznym treningom.
W kategorii ogólnej po tytuł mistrzowski sięgnął Andrzej Świerczek / N-ctwo Karnieszewice, RDLP w Szczecinku /, któremu uległ ubiegłoroczny mistrz Roman Skrzekut / N-ctwo Suwałki, RDLP w Białymstoku /, miejsce trzecie w grach singlowych zdobył obrońca lokaty z 2015 roku Ryszard Kulak / N-ctwo Międzylesie, RDLP we Wrocławiu/.
W grach deblowych doszło do sensacji. W finale spotkały się pary z RDLP w Szczecinku, gdzie po zaskakująco równym poziomie gry, lepszymi okazali się Andrzej Świerczek i Sebastian Rosołowski / N-ctwo Karnieszewice i N-ctwo Manowo/, którym ulegli w piątym secie Leszek Duda i Karol Sztobnicki / N-ctwo Złocieniec i Sławno /. Po brąz w tym roku sięgnęli Roman Skrzekut i Stanisław Gąsior z RDLP w Białymstoku /Nadleśnictwa Suwałki i Borki /.
W klasyfikacji drużynowej bezkonkurencyjną była ponownie drużyna RDLP w Szczecinku, w składzie: Sebastian Rosołowski, Andrzej Świerczek, Karol Sztobnicki, Sylwester Kupczyk, Daniel Lemke, Aleksandra Dolak,i Leszek Duda, zdobywając 266 punktów. Na uwagę zasługuje fakt, iż pierwsi trzej zawodnicy grają w II-ligowym Klubie Sportowym Darz Bór Karnieszewice, będącym liderem rozgrywek ligowych po pierwszej rundzie. Miejsce drugie, z 223 dorobkiem punktowym, wywalczyli reprezentanci RDLP w Katowicach, w składzie: Marta Szatanik, Stanisław Frasek, Bartosz Fent, Jarosław Kubica oraz Leszek Wasiak. Brąz z wielkim zadowoleniem przyjęli zawodnicy RDLP we Wrocławiu. Punktującymi zawodnikami byli: Monika Idczak, Ryszard Kulak, Edward Tereszczyn, Mirosław Aniołek i Tomasz Stachera, zdobywając 209 punktów.
Gratulacje oraz gorące słowa podziękowania, należą się Dyrekcji RDLP w Olsztynie oraz Nadleśnictwu Orneta, za duży wkład organizacyjny i osobiste zaangażowanie wielu pracowników w oprawę zawodów.
XVIII Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym planowane są na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.PROJEKT USTAWY O POWOŁANIU POLSKIEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ - DO KOSZA!!!

Przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej z dnia 13 września 2016 roku spotyka się z lawiną krytyki. Spośród wielu ocen, wnioski najbardziej zainteresowanych struktur NSZZ Solidarność, czyli Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych oraz Krajowej Sekcji Geologiczno-Wiertniczej, wskazują na odrzucenie projektu w całości. Jednym z najbardziej kuriozalnych zapisów jest planowane w art. 62 i 63 wygaszanie umów o pracę z pracownikami obecnych struktur, włącznie ze specjalistyczną kadrą naukową, bez określenia perspektywy zatrudnienia. Widać, że projektodawca pokusił się bazować na wzorach z niechlubnej przeszłości!

W załączeniu przedstawiamy bardzo wnikliwą opinię Krajowej Sekcji Geologiczno-Wiertniczej NSZZ Solidarność.pdf
Gości:
28645