Szczególy dotyczące manifestacji
Nasz apel o udział w manifestacji 29 września został przyjęty z pełnym zrozumieniem przez tysięczną grupę leśników, którzy zamienili urlop wypoczynkowy na wysiłek w obronie lasów i stu tysięcy ludzi w nich pracujących. Wierzymy, że to poświęcenie przyniesie efekt oczekiwany przez polskie społeczeństwo. Działania obronne jakie podejmujemy będziemy nasilać do momentu odstąpienia Ministra Finansów od planów zmierzających do zniszczenia podstawy ekologicznej Polski. W plikach do pobrania umieszczamy szczegółowe informacje dot. manifestacji. Listy sprzeciwu prosimy pilnie przesyłać do dnia 30 września na adres Krajowego Sekretariatu : Trawica 8A, 76-004 Sianów.

pdfpdf
Manifestacja 29.09.2010
Mając potwierdzenie o kontynuacji procesu niekorzystnych zmian w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2011 rok, przyszedł czas na nasz wspólny, ponadpartyjny wysiłek. Aby powstrzymać dalsze działania apelujemy do wszystkich, którym nienaruszalność jednego z najcenniejszych dóbr narodowych - LASÓW PAŃSTWOWYCH - nie jest obojętna, o włączenie się do obrony. Jednymi z elementów naszego działania będzie uczestnictwo w manifestacji/pikiecie/ 29 września w Warszawie oraz złożenie podpisów na liście sprzeciwu. Szczegółowe informacje przedstawiamy w załącznikach.

pdfpdf
Komentarz do stanowisk KK
Konsekwencją podjęcia stanowisk KSZNOŚiL, odnoszących się do próby wprowadzenia drastycznych zmian w funkcjonowaniu PGL LP , jest wsparcie naszych działań przez Komisją Krajową NSZZ "S-ć". W dniu 23 sierpnia 2010 roku przyjęte zostało stanowisko wzywające władze RP do zaprzestania prac nad rewolucyjnymi zmianami w Lasach Państwowych. Również przyjęto stanowisko w sprawie strategii gospodarki wodnej w RP, ze szczególnym wyróżnieniem opracowania i wdrożenia strategii zabezpieczenia przeciwpowodziowego naszego kraju.

pdf
Spotkanie z Ministrem Środowiska Andrzejem Kraszewskim
Wobec kolejnych zagrożeń dla stabilności PGL LP doszło do spotkania Prezydium Krajowego Sekretariatu z Ministrem Środowiska. Rezultat spotkania został umieszczony w załączonym komunikacie nr 2. Krytyczne uwagi i stanowczy sprzeciw wobec próby właczenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych zawarty jest w stanowisku nr 2/08/10.

pdfpdf
STANOWISKO nr 1/07/10
Odnośnie nowelizacji Ustawy o Lasach według założeń ujętych w projekcie z dnia 18 maja 2010 roku.

pdf
Gości:
21586