Menu

2. Monitoring Prawa

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje projekt pt.: "Prowadzenie przez NSZZ Solidarność działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy".


Celem projektu jest opracowanie modelu monitorowania przez NSZZ  „Solidarność” zmian prawa gospodarczego na poziomie krajowym w celu oceny rzeczywistego wpływu tych zmian na poziom życia pracowników.

Wypracowany model monitoringu prawa umożliwi włączenie w proces monitorowania zmian w prawie  struktury regionalne i branżowe naszego Związku oraz pozwoli na prowadzenie prac analitycznych w oparciu o dostępne dane.

Działania zaprojektowane w ramach projektu koncentrują się na poprawie skuteczności dotychczas stosowanych narzędzi monitorowania prawa (newsletter zmian prawnych, zakładka strony internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, kalendarz Google) oraz na uzupełnieniu ich o dodatkowy element - narzędzie do analizy danych.

Przygotowanie pracowników KK NSZZ Solidarność do korzystania z narzędzia analitycznego odbędzie się:
11 czerwca, 3 lipca i 20 lipca 2018r. w siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku.

Informacje o wydarzeniach i efektach pracy Zespołu Merytorycznego są zamieszczane na bieżąco.
 

Harmonogram realizacji udzielonego wsparcia

Newsletter zmian prawnychKontakt:

Agnieszka Rybczyńska - Kierownik projektu, email: a.rybczynska@solidarnosc.org.pl
Mirosława Kaniszewska - Asystent projektu, email: m.kaniszewska@solidarnosc.org.plNumer umowy: POWER.02.16.00-00-0035/16-00
Dofinansowanie projektu 332 816,25 zł, w tym z UE 280 497,54 zł.
Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31-10-2019
Miejsce realizacji: Polska.


 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.