Menu

1. Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)

Intencją projektu jest przygotowanie członków ERZ do nowych wyzwań związanych z inicjowaniem i przygotowaniem warunków do negocjowania nowych TCA i monitorowania już istniejących.


Dotychczas ERZ umożliwiły zawarcie ok 50% TCA, dlatego ważne jest aby związkowi członkowie ERZ uzyskali jak najszerszą wiedzę na ten temat. Istotnym problemem w skutecznym funkcjonowaniu ERZ jest także brak komunikacji i wymiany doświadczeń oraz wzajemnego informowania się ERZ–ów w ramach 1 branży oraz przepływu tych informacji z poziomu europejskiego na krajowy i odwrotnie. Dlatego  projekt ma na celu pobudzenie członków ERZ do aktywności oraz do  kontaktów z europejskimi strukturami branżowymi (głównych negocjatorów TCA) przez wzmocnienie wiedzy dotyczącej przekazów UE zawartych w dokumencie KE SEC(2008)2155 oraz Dyrektywach związanych z informacją, konsultacją i partycypacją.

Główny cel projektu to przygotowanie członków ERZ z 3 branż: usługowej, metalowej i spożywczej do zadań umożliwiających skuteczne stworzenie warunków do inicjowania negocjacji i monitorowania wdrażania istniejących TCA w korporacjach międzynarodowych i podniesienie wiedzy w zakresie lepszego funkcjonowania ERZ wobec założeń zawartych w przekształconej Dyrektywie o ERZ oraz w Dyrektywach zw. z informacją, konsultacją i partycypacją pracowników.
 

II newsletter TCA - październik 2017

I newsletter TCA - wrzesień 2017

Raport końcowy TCA - dr Jan Czarzasty

Final TCA Report - EN

Final TCA Report - IT

Final TCA Report - CR

Final TCA Report - RO

[VIDEO] ERZ jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych

Konferencja podsumowująca i promująca rezultaty projektu

Prezentacja TCA - dr Jan Czarzasty

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu

Trzecie szkolenie dla kandydatów do ERZ w Kołobrzegu

II międzynarodowe szkolenie - Rumunia

Pełna informacja na temat projektu

Informacja o pierwszym międzynarodowym szkoleniu na bazie nowego modułu szkoleniowego wypracowanego w ramach projektu

"Solidarność": należy wzmocnić ponadnarodowy poziom negocjacji

Moduł szkoleniowy dla członków ERZ PL

 

 

                                                                             

 

Projekt VS/2015/0405
„Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)”
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.