Nestle Polska o/Kalisz

W 1981 został przygotowany projekt graficzny sztandaru, lecz wprowadzenie stanu wojennego przerwało pracę nad jego realizacją. Po reaktywowaniu Solidarności nowy projekt graficzny  został zamówiony u kaliskiego artysty plastyka śp. Wacława Kosiorka. Wykonanie sztandaru /ręczne haftowanie/ zostało powierzone siostrze Teofili, ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanej Marii w Kaliszu. Poświęcenia sztandaru w 1993 r. dokonał ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski w czasie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy Na Jasną Górę .


Sztandar_Nestle.jpg
Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy jest bardzo aktywny, uczestniczy w regionalnych jak i krajowych uroczystościach związkowych, patriotyczno-kościelnych takich jak np : Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników do św. Józefa w Kaliszu, Pielgrzymka do Lichenia, Uroczystości na tamie we Włocławku, związane z tragiczną śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki , Uroczystości związane z 25 rocznicą powstania Solidarności w Gdańsku. Chorążym pocztu sztandarowego jest członek komisji zakładowej kolega Jan Popiołek , któremu towarzyszą : Jan Feter, Piotr Graczykowski, Jerzy Wójcik, Adam Dzióbek oraz Andrzej Nowacki.

rewers_Nestle.jpg
Rewers sztandaru

Rewers: Godło Polski - orła w koronie z ryngrafem Matki Boskiej Częstochowskiej symbolizującym Królową Polski oraz napis Bóg, Ojczyzna, Praca – symbolizujące wiarę, tradycję, patriotyzm, oraz dobro i przeznaczenie człowieka jakim jest praca. Awers: przedstawia nazwę oraz logo związku „Solidarność” oraz ówczesną nazwę zakładu tj. Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „Winiary” S.A. Kalisz .