W dniu 23 czerwca br. odbyło się spotkanie z Panem Michałem Wójcikiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z nowo tworzoną Krajową Sekcją Funkcjonariuszy   

i Pracowników Służby Więziennej NSZZ "Solidarność".

W dniu 23 czerwca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie robocze naszych przedstawicieli z kierownictwem resortu.
 
Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali : 
- Sekretarz Stanu w MS Michał Wójcik
- Sędzia Mirosław Przybylski
- mec. Robert Typa
- ppłk Jacek Wierzbicki
- mjr Marcin Nowakowski
 
NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej reprezentowali :
- Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność Jerzy Wielgus
- Przewodniczący NSZZ Solidarność FiP SW Okręgu Katowickiego Andrzej Kołodziejski
- Przewodniczący NSZZ Solidarność FiP SW Okręgu Koszalińskiego Paweł Jankowski
- Przewodniczący NSZZ Solidarność FiP SW ZK w Zamościu Mariusz Bratkowski 
 
Przedmiotem spotkania był Nasz wniosek o zwiększenie ochrony prawnej dla funkcjonariuszy.
 
Andrzej Kołodziejski
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego