„Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rozwiązaniom pogarszającym sytuację blisko miliona pracowników sektora finansów publicznych zawartych w Tarczy 2 i proponowanej przez rząd Tarczy 4. Apeluje do posłów o wycofanie ich z procedowanej ustawy.

Kontrowersyjne przepisy zawarte są w art. 15 zzzzzo i art. 15 zzzzzzp ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rząd nie tylko nie wycofuje się z krytykowanych już przez Związek rozwiązań (Decyzja nr 48/20 z 16 kwietnia br) ale jeszcze je rozszerza.

- Niedopuszczalne jest, aby próbę zahamowania pogarszającej się sytuacji budżetu państwa miały ponieść osoby zatrudnione w sferze finansów publicznych – czytamy w opinii Prezydium Komisji Krajowej.


Za szczególnie rażący fakt „Solidarność” uznaje przeznaczenie ogromnych środków na wsparcie osób fizycznych i prawnych, które do tej pory nie ponosiły lub ponosiły w minimalnym stopniu koszty ubezpieczeń społecznych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Solidarnościowego i Funduszu Pracy.

Prezydium KK domaga się uchylenia wprowadzonych w Tarczy 2 i projektowanych w Tarczy 4 mechanizmów ograniczenia zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników sfery finansów publicznych. Apeluje też do posłów i posłanek o wniesienie powyższych zmian w procedowanej ustawie.

Jutro opinia i apel zostanie wysłany do posłów Zjednoczonej prawicy i przedstawicieli rządu.

Pełna treść stanowiska tutaj>>>

Pełna treść opinii o Tarczy 4.0 tutaj>>>

ml
Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja_Prezydium_KK_nr_64-20.pdf)Decyzja_Prezydium_KK_nr_64-20.pdf[ ]3765 kB2020-05-27 10:49
Pobierz plik (List przewodni do posłów ZP.pdf)List przewodni do posłów ZP.pdf[ ]190 kB2020-05-27 10:42
Pobierz plik (Stanowisko_Prezydium_KK_nr_5-20.pdf)Stanowisko_Prezydium_KK_nr_5-20.pdf[ ]676 kB2020-05-27 10:42