Szanowni Państwo,

w załączeniu Stanowisko Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu Ustawy zawartej w druku sejmowym nr 382 przyjętej przez Radę Ministrów i skierowanego  do Sejmu w dniu 22 maja br. tzw. Tarczy 4.0

Stanowisko Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" zostało skierowane do wiadomości: 

- Pani Elżbiety Witek - Marszałek Sejmu RP

- Pana Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów RP

- Pana Michała Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP

- Pana Dobrosława Dowiat-Urbańskiego - Szefa Służby Cywilnej