poniedziałek, 24 Wrz 2018
Naszą witrynę przegląda teraz 271 gości 
Europejskie Rady Zakładowe
Umowa Grantu przyznanego przez Komisję Europejską dla projektu VS/2008/0485

 

KOMISJA EUROPEJSKA

DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans

SEKRETARIAT PRZEMYSŁU

SPOŻYWCZEGO NSZZ

 

Dnia 7 grudnia 2009  r. została podpisana Umowa Grantu przyznanego przez Komisję Europejską dla projektu VS/2008/0485 pt. „Nowa Dyrektywa europejska 2009/38/WE i skutki jej regulacji dla funkcjonowania Europejskich Rad Zakładowych w przemyśle spożywczym”, którego Beneficjentem jest Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”.


Partnerami zaangażowanymi w projekt są: Szwedzki Związek Zawodowy Przemysłu Spożywczego (LIVS), Francuski Związek  Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego (FGTA-FO), oraz Chorwacki Związek Zawodowy Rolników i Przemysłu Spożywczego (PPDIV). Organizacją wpierającą projekt jest Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa oraz Turystyki (EFFAT).

Projekt przyczyni się o realizacji następujących celów:

1. Wzrost wiedzy 80 obecnych i przyszłych członków Europejskich Rad Zakładowych z 4 krajów UE z branży spożywczo-turystycznej na temat reagowania i funkcjonowania w firmach wobec zmian strukturalnych będących następstwem kryzysu ekonomicznego.
2. Wzrost wiedzy 80 członków obecnych i przyszłych ERZ na temat zapisów nowej Dyrektywy 2009/38/WE i korzystanie z nich w warunkach kryzysu.
3. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk obecnych i przyszłych członków ERZ z krajów UE o różnej długości przynależności do Wspólnot Europejskich dot. skutecznej współpracy z pracodawcami opartej na wypracowaniu rozwiązań kompromisowych.

W ramach projektu przewiduje się działania polegające na:

1. Przygotowaniu strony internetowej nt. Europejskich Rad Zakładowych i Rad Pracowników w sektorze przemysłu spożywczego jako forum wymiany dobrych praktyk przez członków ERZ i Rad Pracowników.
2. Zamieszczeniu ogłoszenia prasowego promującego projekt i jego cele w prasie związkowej.
3. Przygotowaniu materiałów szkoleniowych i przetłumaczenie ich na języki partnerów, które posłużą do organizacji kolejnych szkoleń w tym zakresie.
4. Przeprowadzeniu trzech międzynarodowych oraz jednego krajowego szkolenia dla przedstawicieli związków zawodowych z Francji, Chorwacji, Szwecji i Polski w terminach: 10-12.03.2010; 21-23.04.2010; 19-21.05.2010; 28-30.06.2010.
5. Zorganizowaniu międzynarodowej konferencji poświęconej problemom restrukturyzacji w sektorze spożywczym i turystycznym spowodowanej światowym kryzysem gospodarczym wraz z wymiana dobrych praktyk, planowaną na dzień 23 września 2010 r.
6. Przygotowaniu i rozpowszechnieniu publikacji zawierającej materiały pokonferencyjne oraz przetłumaczenie jej na j. angielski.

Szczegółowe informacje nt. powyższych działań wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną zamieszczone w późniejszych terminach.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać dzwoniąc na numery: (022) 8279238 lub
(058) 3084378, a także poprzez pocztę elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Projekt VS/2009/0485 „Nowa Dyrektywa europejska 2009/38/WE i skutki jej regulacji dla funkcjonowania Europejskich Rad Zakładowych w przemyśle spożywczym” współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”