logo
top

Temat
2006-06-21
21.06.2006r.
Wczoraj Rada Sekcji Krajowej Służby Zdrowia wobec niejasnej poolityki zdrowotnej Rządu RP oraz w związku z naruszeniem zasad dialogu społecznego postanowiła wystąpić do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prośba o rozwiązanie kryzysu. pokaż więcej


Temat
2006-06-20
20.06.2006 Na posiedzeniu Konwentu Przewodniczących gościł poseł PIS A. Sośnierz. Przedstawił projekt poselski o wzroście wynagrodzeń od października 2006 dla wszystkich pracowników słuźby zdrowia. Po dyskusji i zgłoszeniu licznych uwag dot. projektu ustawy jak i obecnej sytuacji w kraju w placówkach słuźby zdrowia, konwent sugerował podjęcie kroków zmierzających do zerwania rozmów z Ministrem Religa i podjęcie innych skuteczniejszych kroków. Po południu zebrała się Rada Sekcji Krajowej Słuźby Z pokaż więcej


Temat
2006-06-08
08.06.2006r.
K O M U N I K A T po debacie sejmowej na temat sytuacji w ochronie zdrowia W dniu 8 czerwca 2006 r. odbyło się spotkanie Przewodniczących ww. organizacji związkowych poświecone ocenie informacji złożonej przez Ministra Zdrowia oraz ustaleniu dalszego harmonogramu wspólnie podejmowanych działań. Zasadniczym celem i żądaniem skierowanym do rządu RP jest objęcie podwyżką od 1 października br. wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, bez względu na status prawny jednostki. Niedopuszczalne jest, aby długo zapowiadana podwyżka dotyczyła w praktyce tylko jednej grupy zawodowej działającej w ochronie zdrowia. Próby dzielenia środowiska, które odbywają się już dziś w czasie strajków lekarskich, przez dyrektorów wypłacających podwyżki pod „pistoletem” strajków, próbuje powielić rząd. Uznajemy, iż w państwie prawa i sprawiedliwości społecznej, nie kwestionując nadrzędnej roli lekarza w procesie leczenia, podwyżką powinni być objęci wszyscy zatrudnieni w jednostkach ochrony zdrowia. Decyzje rządu rozszerzające podmiotowy zakres podwyżek o pracowników kontraktowych, a nie jak wcześniej przekazywano, tylko pracowników sp zoz zatrudnionych na umowę o pracę - jednoznacznie dowodzi, iż rząd posiada większe niż deklarował wcześniej partnerom społecznym środki finansowe. Wyrażamy zaskoczenie informacją o zaangażowaniu prac nad koszykiem gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Zasady konstruowania tego koszyka ze względu na olbrzymią wrażliwość społeczną powinno być przedmiotem debaty i szerokich konsultacji społecznych. Wyrażamy zdumienie, iż prowadzone są prace nad stworzeniem sieci szpitali publicznych, które – jak zapowiedział minister zdrowia - wiązać się będą z przekształceniem czy nawet z likwidacją szpitali, a brak jest propozycji osłon i gwarancji dla pracowników objętych zapowiadaną restrukturyzacją. Takie działania poddają w wątpliwość zasady dialogu społecznego w Polsce i w sposób nieuchronny wywoływać będą kolejne protesty w środowiskach medycznych. Wobec niedotrzymania przez rząd wcześniejszych ustaleń SOZ NSZZ „Solidarność”, OZZPiP i FZZPOZ i PS popierane przez nasze centrale domagają się niezwłocznego podpisania porozumienia z Rządem RP, które będzie przełożeniem ustnych deklaracji na określenie realizacji postulatów w konkretnych ustawach wraz z terminem realizacji. Brak takiego porozumienia i gwarancji wykonania stawia pod znakiem zapytania sens prowadzenia dialogu społecznego przez nasze organizacje związkowe z rządem .


Temat
2006-06-07
07.06.2006r.
Stanowisko Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia ws informacji Rządu na temat sytuacji w ochronie zdrowia Dawno zapowiadana i odraczana debata parlamentarna nad informacją Rządu o sytuacji w służbie zdrowia rozbudziła nadzieje środowiska medycznego i pacjentów. Tymczasem zarówno wystąpienie Ministra Zdrowia jak i dyskusja polityczna pokazały, iż zapowiadany program naprawczy jest zbiorem dobrych intencji, w których trudno doszukać się decyzji zapisanych w konkretnych ustawa pokaż więcej


Temat
2006-06-02
02.06.2006r.
Wczoraj rozpoczął pracę Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia.W związku z pojawiajacymi sie nie tylko w mediachmożliwościami przyjęcia przez Pramiara alternatywnego rozwiązania ustawowego w sprawie podwyzek płac w Ochronie Zdrowia Przewodnicząca SOZ w porozumieniu z Federacją Pracownikow Ochrony Zdrowia I Związkiem Pielęgniarek i Połoznych zażądała natychmiastowego spotkania z Premierem RP. W ciagu 1,5 godziny odbył pokaż więcej


Temat
2006-05-23
23.05.2006. Wczoraj odbył sie Konwent Przewodniczących Sekcji Krajowych Służby Zdrowia, na którym przedstawiono obecną sytuacje w poszczególnych regionach. Po spotkaniu zebrała sie Rada Sekcji, która przyjęła poniższe stanowisko: Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia W sprawie realizacji przez Rząd RP postulatów Służby Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” po wysłuchaniu informacji Przewodniczących Regionalnych Sekcji Służby Zdro pokaż więcej


Temat
2006-05-17
17.05.06r. Podczas pobrad Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"przewodnicząca Sekretariaty Ochrony Zdrowia Maria Ochman przedstawiła obecną sytuacją w służbie zdrowia. - Po raz pierwszy jest zgoda ministra finansów na przeznaczenie dodatkowych 4 mld zł na podwyżki dla pracowników służby zdrowia. Trwają również prace w międzyresortowym zespole nad ustawą dotyczącą zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia. Komisja Krajowa przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, w kt pokaż więcej


Temat
2006-05-09
09.05.2006r.
KOMUNIKAT NR 4 Ze spotkania trzech ogólnopolskich central związkowych z Premierem RP W dniu 09.05.2006r. W dniu 09.05. odbyło się spotkanie Premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza z przedstawicielami trzech ogólnopolskich central związkowych : NSZZ ,,S" ,OPZZ , Forum Z.Z. [Związek Pielęgniarek i Położnych] . Na wstępie Premier wyjaśnił przyczyny przesunięcia Sejmowej debaty i przeprosił za zaistniałą sytuację. Zadeklarował, iż w przeciągu najbliższych kilkunastu dni debata się pokaż więcej


Temat
2006-04-19
19.04.06r.
Konwent Przewodniczacych Sekcji Regionalnych Sekcji Służby Zdrowia oraz Rada Sekcji Krajowej spotkały sie z celu omówienia aktualnej sytuacji w poszczególnych regionach i zapoznali sie z obecnym etapem prac nad projektem podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Wiele krytycznych słów padło pod adresem zaproszonych gości z Ministerstwa Zdrowia tj: Z. Religi i A.Gręziak. pokaż więcej


Temat
2006-04-04
04.04.2006r.
W środę odbyło się spotkanie środowisk medycznych z Premierem RP K.Marcinkiewiczem i z Ministrem Zdrowia Z. Religa, w ktorym uczestniczyli przedstawiciele SOZ. Przedstawiony został projekt ustawy (umożliwiającej podwyżkę)wypracowany w zespole przy Komisji Trojstronnej. Premier obiecał, że najpoźniej w ciągu 7-10 dni podda go ocenie legislatorów tak aby uniknąć powtórki z "Ustawy 203". Nastepnie projekt zostanie przekazany do uzgodnień i konsultacji społecznych a potem tzw. s pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom