Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia

Spotkanie struktur branżowych służby zdrowia z Ministrem Zdrowia - czytaj

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W Gdańsku obraduje prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Podziękowanie

Podziękowanie - czytaj

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej

Pamiętamy o rocznicy Smoleńskiej - czytaj

Zmarł Tomasz Sienkiewicz

Zmarł Tomasz Sienkiewicz - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

„Współczesne wyzwania świata pracy”. Droga Krzyżowa Ludzi Pracy 2019

„Współczesne wyzwania świata pracy”. Droga Krzyżowa Ludzi Pracy 2019 - czytaj

W Krakowie obraduje WZD Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Narodowym Funduszu Zdrowia

W Krakowie obraduje WZD Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Narodowym Funduszu Zdrowia - czytaj

2019-03-08 12:54W Krakowie obraduje WZD Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Narodowym Funduszu Zdrowia

W siedzibie Małopolskiej Solidarności rozpoczęły się obrady delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Narodowym Funduszu Zdrowia.
W spotkaniu uczestniczy poseł Małgorzata Wasserman. Obecna jest przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman oraz Szef Regionu Wojciech Grzeszek.
Delegaci omówili sytuację w Instytucji Narodowego Płatnika, upokarzająco niskie wynagrodzenia pracowników, braki kadrowe. Jednym z wiodących tematów jest również kwestia planowanej restrukturyzacji NFZ.
Zwrócono uwagę, że wiele problemów dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych oraz wzrostu wynagrodzeń w NFZ zależy od właściwej współpracy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.
W spotkaniu uczestniczy również prezes NFZ Andrzej Jacyna