Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia - czytaj

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia - czytaj

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu - czytaj

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego - czytaj

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

2018-05-14 15:10Komunikat

W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu ustawy o sposobie ustalenia minimalnego zasadniczego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przypominamy iż:

- do końca mają należy zawierać porozumienia z zarządzającymi podmiotów leczniczych (w przypadku uzgodnienia stanowisk)

- w przypadku rozbieżności nie podpisujemy porozumienia i wtedy zarządzający ma miesiąc czasu na wydanie zarządzenia ws. sposobu realizacji tzw II transzy podwyżek

- przypominamy o artykule 5 ustawy, który obliguje zarządzających do ustalenia wskaźnika wzrostu dla innych (niż wymienionych w ustawie) pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jednocześnie informujemy iż w toku prac legislacyjnych jest nowelizacja ustawy rozszerzająca zakres podmiotowy o pracowników działalności podstawowej – o jej wynikach będziemy informować na bieżąco