Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Andrzej Jacyna prezesem NFZ

Andrzej Jacyna prezesem NFZ - czytaj

Byłaś wojownikiem

Byłaś wojownikiem - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej - czytaj

5 lat Medexpressu

5 lat Medexpressu - czytaj

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję - czytaj

Solidarność pamięta o Profesorze

Solidarność pamięta o Profesorze - czytaj

2018-05-14 15:10Komunikat

W związku z rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu ustawy o sposobie ustalenia minimalnego zasadniczego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przypominamy iż:

- do końca mają należy zawierać porozumienia z zarządzającymi podmiotów leczniczych (w przypadku uzgodnienia stanowisk)

- w przypadku rozbieżności nie podpisujemy porozumienia i wtedy zarządzający ma miesiąc czasu na wydanie zarządzenia ws. sposobu realizacji tzw II transzy podwyżek

- przypominamy o artykule 5 ustawy, który obliguje zarządzających do ustalenia wskaźnika wzrostu dla innych (niż wymienionych w ustawie) pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jednocześnie informujemy iż w toku prac legislacyjnych jest nowelizacja ustawy rozszerzająca zakres podmiotowy o pracowników działalności podstawowej – o jej wynikach będziemy informować na bieżąco