Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia - czytaj

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia - czytaj

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu - czytaj

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego - czytaj

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

2018-04-18 13:33Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

MINISTER ZDROWIA POWOŁAŁ OGÓLNOPOLSKĄ SPOŁECZNĄ RADĘ PROGRAMOWĄ INICJUJĄCĄ DEBATĘ O PRZYSZŁOŚCI OCHRONY ZDROWIA W POLSCE. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał dzisiaj Społeczną Radę Programową inicjującej ogólnopolską debatę pod hasłem „Wspólnie dla Zdrowia – słuchamy, rozmawiamy, działamy”.
W skład Rady powołana została m.in przewodnicząca Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Pierwsze spotkanie członków Rady odbyło się zaraz po ich uroczystym powołaniu w Sali Kolumnowej budynku resortu zdrowia. Głównym zadaniem Rady ma być wskazywanie rozwiązań polegających na najbardziej efektywnym zagospodarowaniu zwiększających się nakładów finansowych na zdrowie.
Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na Ochronę Zdrowia do 6 procent Produktu Krajowego Brutto w 2025 roku stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w polskiej Ochronie Zdrowia, tak aby działała ona sprawniej i efektywniej. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego zapowiedź systematycznego przeznaczania na Ochronę Zdrowia coraz większych pieniędzy wymaga publicznej dyskusji, a nie jedynie doraźnych działań i fragmentarycznych zmian. Stąd pomysł narodowej debaty, w trakcie której przy współpracy wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w Ochronie Zdrowia określone powinny zostać długofalowe kierunki działań w tym kierunku.
Projekt przyjęty wcześniej przez rząd zakłada, że w 2018 roku na Ochronę Zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB, co powinno dać wzrost nakładów o około 200 mln złotych; rok później będzie to 4,86 proc. W kolejnych latach wzrost nakładów na zdrowie wyniesie:
w 2020 r. - 5,03 proc, w 2021 r. - 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. - 5,6 proc.,
a w 2024 - 5,8 proc.
Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 roku.
Należy mieć nadzieję że obecna ogólnopolska debata pozwoli na osiągnięcie ponadpartyjnego porozumienia na rzecz koniecznych zmian w polskiej służbie zdrowia