Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

Andrzej Jacyna prezesem NFZ

Andrzej Jacyna prezesem NFZ - czytaj

Byłaś wojownikiem

Byłaś wojownikiem - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej - czytaj

5 lat Medexpressu

5 lat Medexpressu - czytaj

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję - czytaj

Solidarność pamięta o Profesorze

Solidarność pamięta o Profesorze - czytaj

2018-04-06 15:39Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych do nowelizacji

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podjął decyzję o skierowaniu na ścieżkę legislacyjną projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przypominamy iż postulatem Sekretariatu Ochrony Zdrowia jest m.in. rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy na pracowników dotychczas nieobjętych podwyżkami.

Oczekujemy że propozycja zmian będzie szybko procedowana i jej skutki wejdą w życie do końca czerwca br.