Andrzej Jacyna prezesem NFZ

Andrzej Jacyna prezesem NFZ - czytaj

Byłaś wojownikiem

Byłaś wojownikiem - czytaj

Życzenia

Życzenia - czytaj

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej

Rusza Ogólnopolska Debata o przyszłości polskiej służby zdrowia. Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman w składzie Społecznej Rady Programowej - czytaj

5 lat Medexpressu

5 lat Medexpressu - czytaj

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję

Komisja Zakładowa przy NFZ wybrała władze na nową kadencję - czytaj

Solidarność pamięta o Profesorze

Solidarność pamięta o Profesorze - czytaj

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego Informacja na temat sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

Komunikat

Komunikat - czytaj

2017-12-01 15:03Ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych do nowelizacji

W dniu 29 listopada 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Na forum tego Zespołu trwają rozmowy o możliwości nowelizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, Ministerstwo Zdrowia odniosło się do propozycji nowelizacji, przedstawionych przez partnerów społecznych, wskazując jakie kierunki zmian uważa za realne. Wśród zakreślonych obszarów jest także nasz postulat dotyczący rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o tzw pracowników niemedycznych.

Na wniosek „Solidarności” strona rządowa ma przygotować konkretną propozycję nowelizacji i wówczas rozmowy będą kontynuowane. Zgodnie z ustaleniami następne spotkanie ma się odbyć 15 stycznia- do tego czasu resort zdrowia ma przygotować projekt nowelizacji i przedstawić go partnerom społecznym.

Przedstawicielki Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” podkreśliły iż nowelizacja musi nastąpić przed terminem realizacji II transzy ustawowego wzrostu płacy minimalnej.