Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia

Konferencja na temat kadr w służbie zdrowia - czytaj

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI

100- lecie NIEPODLEGŁOŚCI - czytaj

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI

ZAPALMY ŚWIATŁO PAMIĘCI - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia - czytaj

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu

Ewa Jakimowicz Przewodniczącą Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia we Wrocławiu - czytaj

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego

W Krynicy drugi dzień Forum Ekonomicznego - czytaj

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie premiera ze związkowcami z władzami NSZZ „Solidarność”. - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

2017-12-01 15:03Ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych do nowelizacji

W dniu 29 listopada 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Na forum tego Zespołu trwają rozmowy o możliwości nowelizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, Ministerstwo Zdrowia odniosło się do propozycji nowelizacji, przedstawionych przez partnerów społecznych, wskazując jakie kierunki zmian uważa za realne. Wśród zakreślonych obszarów jest także nasz postulat dotyczący rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o tzw pracowników niemedycznych.

Na wniosek „Solidarności” strona rządowa ma przygotować konkretną propozycję nowelizacji i wówczas rozmowy będą kontynuowane. Zgodnie z ustaleniami następne spotkanie ma się odbyć 15 stycznia- do tego czasu resort zdrowia ma przygotować projekt nowelizacji i przedstawić go partnerom społecznym.

Przedstawicielki Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” podkreśliły iż nowelizacja musi nastąpić przed terminem realizacji II transzy ustawowego wzrostu płacy minimalnej.