Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił

Ochman: Do porozumienia potrzebne jest zaufanie. Radziwiłł je stracił - czytaj

Zmarła Ligia Urniaż-Grabowska

Zmarła Ligia Urniaż-Grabowska - czytaj

Ruszyły prace Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby zdrowia.

Ruszyły prace Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby zdrowia. - czytaj

13 października Dzień Ratownika Medycznego

13 października Dzień Ratownika Medycznego - czytaj

Rada Dialogu Społecznego poświęcona sytuacji w służbie zdrowia

Rada Dialogu Społecznego poświęcona sytuacji w służbie zdrowia - czytaj

Rada Dialogu Społecznego o budżecie na przyszły rok

Rada Dialogu Społecznego o budżecie na przyszły rok - czytaj

Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia”

Nowa „Karta Pracownika Służby Zdrowia” - czytaj

Ksiądz profesor Stanisław Warzeszak nie żyje

Ksiądz profesor Stanisław Warzeszak nie żyje - czytaj

Cześć i Chwała Bohaterom

Cześć i Chwała Bohaterom - czytaj

2017-12-01 15:03Ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych do nowelizacji

W dniu 29 listopada 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Na forum tego Zespołu trwają rozmowy o możliwości nowelizacji Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, Ministerstwo Zdrowia odniosło się do propozycji nowelizacji, przedstawionych przez partnerów społecznych, wskazując jakie kierunki zmian uważa za realne. Wśród zakreślonych obszarów jest także nasz postulat dotyczący rozszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o tzw pracowników niemedycznych.

Na wniosek „Solidarności” strona rządowa ma przygotować konkretną propozycję nowelizacji i wówczas rozmowy będą kontynuowane. Zgodnie z ustaleniami następne spotkanie ma się odbyć 15 stycznia- do tego czasu resort zdrowia ma przygotować projekt nowelizacji i przedstawić go partnerom społecznym.

Przedstawicielki Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” podkreśliły iż nowelizacja musi nastąpić przed terminem realizacji II transzy ustawowego wzrostu płacy minimalnej.